X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7630
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test sprawdzający znajomość czasu Present Simple i Present Continuous

Klasy IV-VI
-----------------------

Present Simple – Present Continuous

Name: ........................................

I. Wpisz czasowniki w nawiasach w czasie Present Simple lub w czasie Present Continuous.
1. A: Where’s Peter?
B: ........................... (study) for an exam in his room right now.
2. A: I usually ....................... (play) basketball on Tuesday afternoons.
B: Really? I ................. (have) a dance lesson then.
3. A: Why ............................ (you/carry) an umbrella?
B: Oh, because it ....................... (rain) outside.
4. A: What ............................... (they/do) ?
B: They ............................... (watch) TV.
5. What ................................. (you/do) at the moment?
B: I ................................... (cook) dinner.
6. A: Where’s Sam?
B: He ........................ (do) his homework at the moment.
7. A: Why .......................... (Tom/cry)?
B: Because he ..................... (not/want) to go to bed.
8. A: What ......................... (you/do)?
B: I ................................ (wash) the dishes.
9. A: What time ................................. (you/leave) for school?
B: I usually ........................ (catch) the school bus at 7:30.
10. A: What ........................... (you/do) on Sundays?
B: I .................... (play) tennis but today I ........................... (stay) at home.
.........../19
II. Czasowniki w nawiasach wpisz w czasie Present Simple lub w czasie Present Continuous.
Dear Dorothy,
Greetings from Australia! My family and I 1) ................................. (have) a wonderful time in Sydney! The weather 2) ................. (be) lovely and we 3) ...................... (be) at the beach. At the moment, I 4) ............................... (sit) on my towel and I 5) .................................... (sunbathe). Mum 6) ......................... (swim) in the sea. Mary and Jimmy 7) .............................. (play) in the water and they 8) ........................ (get) wet! Dad and Tommy 9) ......................... (make) a sandcastle. We 10) ......................... (swim) and we 11) .......................... (sunbathe) every day and at night we 12) ......................... (eat) in a restaurant and then we 13) ........................ (go) for a walk.
We 14) ................. (love) it here!
Lots of love,
Betty
............/14
III. Wpisz w zdania czasowniki z nawiasów w czasie Present Simple lub w czasie Present Continuous.
1. Jack ................................ (wear) his New hat today.
2. The baby ............................ (sleep) at the moment.
3. Kate sometimes .......................... (wear) long skirts.
4. ............................ (it/snow) heavily today?
5. How much ............................ (it/cost)?
6. They .............................. (not/play) computer games now.
7. Mr Morgan ........................ (work) in a museum.
8. How often ........................... (you/go) to the cinema?
9. Please be quiet! I ....................... (try) to do my homework.
10. I ......................... (not/like) rainy days.
............./10
IV. Popraw błędy.
1. She cook dinner every day. ......................................
2. Does they like apples? ......................................
3. She is wear a blue dress today. .......................................
4. He is doing his homework in the moment. .......................................
5. She’s eat a hot dog. ........................................
6. I starts school at 8:00 am. ........................................
7. Do she drive to work? ........................................
8. What are they read now? ........................................
9. She don’t live in London. ........................................
10. We are watch TV now. ........................................
11. He often eat a sandwich for lunch. ........................................
12. Look! Little Ann is walk! ........................................
13. He don’t drink milk. ........................................
14. How often do you playing tennis? ........................................
15. Oh, no! It is rain again. ........................................
16. Are you like fishing? ........................................
........../16
Total.........../59

Opracowała: Elżbieta Strojkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.