X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7636
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test sprawdzający znajomość czasu Past Simple (czasowniki nieregularne)

Klasy IV-VI
-----------------------

Past Simple (irregular verbs)
Name: ........................................
I. Dopasuj zdania.
1. What was the film like? ...... A) Were you?
2. Was Mary with them? ...... B) Yes, I was.
3. I was in Warsaw two days ago. ...... C) It was wonderful!
4. When was Tim’s birthday? ...... D) What were his most famous books?
5. He was a great writer. ...... E) Last month.
6. Were you at work? ...... F) No, she wasn’t. She was at school. ....../6
II. Czasowniki podane w nawiasach wpisz w formie przeszłej.
1. Susan .................. (find) her handbag in the wardrobe.
2. When the parade ................. (begin), we were excited.
3. Tom .................. (think) the party was boring.
4. Sue ................... (fly) to Italy last week.
5. Margaret ................ (make) roast lamb and potatoes yesterday.
6. We ..................... (drive) to Spain last month.
7. John ............. (come) home early this afternoon.
8. They .................... (buy) a new car last month.
9. The children ............... (break) the lamp yesterday.
10. She ................ (give) me a nice present.
11. Tom ............... (tell) me a funny joke.
12. She ................ (write) a letter to her brother yesterday.
13. We .............. (meet) George at the park last Sunday.
14. She only ............. (drink) a glass of water. ......./14
III. Uzupełnij luki czasownikami w czasie Simple Past.
Last year I 1) .............. (go) to La Tomatina festival in Spain. I 2)......................... (celebrate) with my friends. Everyone 3) ............... (wear) old clothes and 4) .................. (throw) tomatoes at each other. The tomato fight 5) .................. (begin) at eleven o’clock in the morning and it 6) .............. (last) for two hours. In the afternoon, there 7) ............. (be) a street parade where people 8) ................ (sing) songs and 9) ................... (dance). My friends and I 10) ................ (eat) lots of paella. In the evening we 11) ........... (see) a fireworks display. We 12) ............ (have) a great time.
......../12
IV. Uporządkuj wyrazy tak, aby powstały poprawne zadania.
1. we/ the/ go/ didn’t/ to/ park/ yesterday/ .
........................................
2. read/ he/ book/ science-fiction/ a / week/ last/ .
........................................
3. buy/ she/ new/ bicycle/ last/ a / month/ did/ ?
........................................
4. they/ have/ didn’t/ party/ a/ week/ last/ .
........................................
5. did/ bed/ your/ you/ make/ yesterday/ ?
........................................
6. saw/ we/ a/ last/ film/ good/ night/ . ......./6

Total......../32

Opracowała: Elżbieta Strojkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.