X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7619
Przesłano:

Ogólne zasady redagowania pism - test

TEST

Grupa .............
Imię i nazwisko ........................................
Klasa ..........................

1. Pisma mogą być sporządzane na:
a) tylko na blankiecie korespondencyjnym,
b) tylko na papierze maszynowym,
c) albo na papierze maszynowym albo na blankiecie korespondencyjnym,
d) tylko na przeznaczonych do tego celu formularzach.

2. Zgodnie z Polską Normą, stosuje się:
a) 2 rodzaje blankietów korespondencyjnych,
b) 3 rodzaje blankietów korespondencyjnych,
c) 4 rodzaje blankietów korespondencyjnych,
d) 5 rodzajów blankietów korespondencyjnych.

3. Na blankiecie zwykłym znajdują się następujące nadruki stałe:
a) Wasze pismo z dnia, Znak, Nasz Znak, Data, NIP,
b) Wasze pismo z dnia, Znak, Nasz znak, Data, Sprawa,
c) Znak, Nasz znak, Data, Załączniki,
d) Żadne z powyższych.

4. Protokół to:
a) z reguły jednozdaniowe pismo towarzyszące innym dokumentom,
b) zwięzłe pismo przekazujące komplet informacji na określony temat,
c) dokument sporządzany w celu potwierdzenia określonego stanu rzeczy,
d) krótka informacja przekazywana za pomocą poczty.

5. Podstawowa jednostka podziału dokumentacji biurowej to:
a) dokumentacja biurowa,
b) pismo przewodnie,
c) notatka służbowa,
d) dokument biurowy.
6. Prawidłowy sposób zapisania daty to:
a) 2003-04-09
b) 2003 kwietnia 09,
c) 09-04-2003,
d) każdy z wyżej wymienionych.

7. Sprawozdanie powinno składać się z następujących elementów:
a) miejscowość, data, nadawca, adresat, treść listu, podpisy i załączniki,
b) tytuł, określenie czego dotyczy, okres za jaki zostało sporządzone, liczbowy lub słowny opis zdarzeń lub wypadków,
c) słowo sprawozdanie, adresat, nadawca, podpisy osób upoważnionych,
d) wprowadzenie, rozwinięcie zagadnienia, uzasadnienie, wnioski.
8. Jeżeli przenosimy treść pisma na drugą stronę to umieszczamy:
a) słowo „next” na dole kartki,
b) stawiamy znak ./. w lewym dolnym rogu,
c) piszemy słowo „next page”,
d) stawiamy znak „/” w prawym dolnym rogu.

9. Do protokołów nie zaliczamy:
a) protokołu z zebrań,
b) protokołu komunikatu,
c) protokołu kontroli,
d) protokołu zdawczo-odbiorczego.

10. Blankiety typu BZ2, BU2, BR2 sporządzane są na formacie papieru:
a) A5 pionowo,
b) A4 poziomo,
c) A5 poziomo,
d) według uznania klienta.

11. Z jakich elementów składa się zasadnicza część pisma?
........................................
........................................
12. Scharakteryzuj układ pisma a linea
........................................
........................................
13. Wymień cechy poprawnie zredagowanego pisma.
........................................
........................................

14. Wymień po dwa zwroty rozpoczynające i kończące pismo
........................................
........................................
15. W jakiej sytuacji używamy zwrotu „Do wiadomości”?
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.