X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7675
Przesłano:

Plan wychowawczy klasy pierwszej

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy:

I. Organizujemy życie klasy

1. Poznajemy swoje obowiązki i prawa.
• Pobudzenie do właściwego korzystania z praw i przestrzegania obowiązków ucznia.
• Wdrażanie do samorządności.
2. Omówienie dokumentacji szkolnej.
• Analiza: statutu szkolnego, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp.
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Wybieramy samorząd klasowy.
• Wdrażanie do samorządności.
• Integracja grupy poprzez wspólne działania.
• Wyrobienie u uczniów przekonania o konieczności współdziałania.
• Rozwijanie zasad demokratycznych przy wyborze władz i poczucia odpowiedzialności za wyniki wyborów oraz liczenia się z nimi.
4-5. Budowanie więzi duchowej.
• Poznanie cech osobowości ważnych dla budowania więzi duchowej z innymi.
• Zachęta do rozwijania takich cech.

II. Uczenie się i rozwijanie zdolności twórczych

6-7. Jak się uczyć?
• Zrozumienie konieczności uczenia się.
• Poznanie warunków uczenia się.
• Szukanie metod dobrego zapamiętywania
8. Sprawność umysłu – inteligencja i twórczość.
• Określenie swoich predyspozycji dotyczących stylu uczenia się.
• Pojęcie inteligencji emocjonalnej.
9. Twórcze myślenie.
• Pobudzenie twórczego myślenia.
• Sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi.
• Poznanie ćwiczeń na koncentrację uwagi.
• Poznanie technik rozwijania myślenia.
10. Motywacja.
• Wpływ nastawienia człowieka na umysł i emocje.
• Ćwiczenia wydobywające „mocne strony” uczniów.
• Rola systematyczności w osiąganiu celów.

III. Kultura osobista

11. Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się.
• Określenie właściwego zachowania się
w miejscach publicznych, podczas wycieczek, wędrówek, spotkań, koncertów, filmów itp.
• Wzbudzenie szacunku do osób starszych, kolegów i samego siebie.
12. Chrońmy przyrodę!
• Wyrabianie w uczniach zainteresowania przyrodą, umiejętności cieszenia się nią i szukania w niej odpoczynku.
• Zrozumienie roli i miejsca człowieka w przyrodzie.
13. Bądź przyjacielem przyrody!
• Pojęcie ekologii.
• Zrozumienie roli i miejsca człowieka w przyrodzie.
14. Poradnik życia codziennego.
• Rozwijanie dbałości o porządek i estetykę.
• Uświadomienie złożonych problemów związanych z życiem rodziny i tworzenie wyobrażeń modelowej rodziny.

IV. Siedem inteligencji

15. Tajemnice kolorów. Odkryj swoją osobowość.
• Pobudzenie fantazji, refleksji na temat własnej przyszłości, świadomego planowania własnego życia.
16. Co to jest inteligencja?
• Pojęcie inteligencji.
• Próba określenia rodzaju własnej inteligencji.
17-18. Cechy inteligencji
• Cechy siedmiu inteligencji.
• Sposoby poprawiania własnej inteligencji.
• Praca nad własnym rozwojem.

V. Wolność i odpowiedzialność

19-20. Co to jest wolność?
• Pojęcie wolności.
• Rodzaje wolności i jej ograniczenia.
21. Odpowiedzialność.
• Pojęcie odpowiedzialności.
• Związek wolności i odpowiedzialności.

VI. Kontrolujemy stres

22. Jak rozpoznać stres?
• Pojęcie stresu.
• Rodzaje stresów.
• Po czym rozpoznajemy sytuacje stresowe.
23. Jak kontrolować stres?
• Jak kontrolować stres – metody.
• Rola stresu w życiu – pozytywny i negatywny.
• Czy mam odpowiedni poziom stresu?
24. Zmiana sposobu myślenia.
• Pojęcie myślenia pozytywnego.
• Pojęcie myślenia negatywnego.
• Myślenie pozytywne – pomocą przy stresie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.