X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7567
Przesłano:

Test z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

Test z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
1, Jaki kraj jest obecnie największym państwem katolickim na świecie
A Brazylia
B Argentyna
C Filipiny
D Włochy
E Żaden z powyższych
2, W jakim sektorze w gospodarkach państw bogatych i wysokorozwiniętych jest zatrudnionych najwięcej osób
A w rolnictwie
B w przemyśle
C w usługach
D w żadnym z powyższych
3, W którym roku Polska przystąpiła do UE
A 2003
B 2005
C 2006
D 2004
E żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
4 Ilu parlamentarzystów w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego posiada Polska,2009-2014
A 50
B 55
C 49
D 54
5, W jakich regionach współczesnej Hiszpanii występują najsilniejsze separatyzm
A w Kastylii i Aragonii
B na wyspach kanaryjskich i kraju Basków
C w Walencji i Aragonii
D w kraju Basków i Kastylii
6, Jaka współczesna religia opiera się na 5 filarach wiary
A chrześcijaństwo
B hinduizm
C islam
D szintoizm
7 Siedziba Międzynarodowego Funduszu Walutowego miesci się w
A Waszyngtonie
B Strasburgu
C Wiedniu
D Neapolu
8 W którym roku powstała i gdzie mieści się siedziba Unii Afrykańskiej
A w 2004 roku, Kair
B w 2005, Chartum
C w 2002, Addis Abeba
D w 2000, Kapsztad
9 OJA była
A Organizacja Państw Amerykańskich zastąpiona przez Mercosur
B organizacja charytatywna działająca obecnie w ponad 190 państwach świata
C Organizacja Jedności Afrykańskiej
D żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
10 Nafta to związek i wyraz współpracy gospodarczej, jakich państw
A Meksyku, krajów Ameryki Środkowej
B krajów Ameryki Południowej
C USA, Meksyku, Kanady
D żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
11 W Brazylii główna grupa rasowa są
A Mulaci i Kreole
B Czarni
C Biali
D Azjaci
12 Przy zdaniach prawdziwych postaw znak P, przy zdaniach fałszywych znak F
A Jednym z ojców założycieli Platformy Obywatelskiej był Jan Maria Rokita
B pierwszym ministrem spraw zagranicznych III R.P. był Jan Krzysztof Bielecki
C Liczba studentów na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosła w Polsce z 400 tys. do 2 milionów
D Polska przystąpiła do NATO w 2001 roku za rządów Jerzego Buzka
13 Ułóż w kolejności polskich prezydentów w III R.P.
Lech Kaczyński, Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski
14, Które kraje wchodzące w skład ZSRR obecnie nalezą do UE
A Litwa, Słowacja, Estonia
B Ukraina, Bułgaria, Mołdawia
C Litwa, Estonia, Łotwa
D żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
15 Głównym partnerem gospodarczym Polski jest
A Rosja
B Francja
C Wielka Brytania
D Niemcy
16 Największe wydatki w budżecie Unii Europejskiej są przeznaczane na
A fundusze strukturalne
B obronność
C politykę zagraniczna
D rolnictwo
17 UE liczy obecnie
A 28 państw
B 25 państw
C 23 państwa
D 20 państw
18, W których krajach obowiązują, co najmniej 2 języki oficjalne
A USA, Argentyna
B Szwajcarii, Kanadzie
C Niemczech, Portugali
D Francji, Włoszech
19 Zaznacz zdania prawdziwe litera P, a zdania fałszywe F
A Norwegia jest monarchia konstytucyjna
B Arabia Saudyjska jest monarchia absolutna rządzona przez dynastie Saudów
C Włochy są republika z wyraźną dominacja uprawnień prezydenta
D Grecja jest monarchia oświecona
20 W skład krajów Beneluksu wchodzą
A Belgia , Holandia ,Luksemburg
B Niemcy , Francja ,Holandia
C Luxembourg, Belgia
D żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Odpowiedzi
1 a
2 a
3 d
4 b
5 d
6 c
7 a
8 c
9 c
10 c
11 c
12 a-f ,b-f ,c-p ,d-p
13Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński
14 c
15 d
16 d
17 b
18 d
19 a-p ,b-p, c-f, d-f
20 a

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.