X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7506
Przesłano:

Sprawozdanie z działań prowadzonych społecznie

Małgorzata Ufniarz
ZSO im. W. Jagiełły
Rok szkolny 2009/ 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ podjętych w ramach programu
ORTOGRAFFITI

Ogółem przepracowano godz. (System domowy –uczniowie samodzielnie wykonują polecone przez nauczyciela ćwiczenia (bloki), nauczyciel – terapeuta sprawdza je , nanosi korektę, podaje wskazówki do dalszej pracy)
Cel główny: Kształcenie umiejętności mówienia, pisania, słuchania, czytania w różnych sytuacjach komunikacyjnych
Adresaci : klasy VI A, B
Poziom I – 4 osoby
Poziom II – 4 osoby
Nauczyciel prowadzący uwzględnił indywidualne możliwości percepcyjno – motoryczne uczniów.
Układ treści, ćwiczeń i materiału został podporządkowany funkcji dydaktyczno – terapeutycznej i miał na celu przezwyciężenie specyficznych trudności w opanowaniu podstawowych zasad pisowni wyrazów poprzez: wprowadzenie nowego materiału ortograficznego, wyjaśnienie reguł ortograficznych, wyrobienie nawyków poprawnego pisania, sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów określonych umiejętności.
Wniosek do dalszej pracy:
Systematyczna praca nad poprawą spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji i koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA TEATRALNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

Ogółem przepracowano jednostek lekcyjnych. Były prowadzone indywidualnie i grupowo. Uczestniczyły w nich uczniowie klas VI –tych SP , Ib, Ic Gimnazjum
Cel: Przygotowanie do samodzielnych wystąpień przed grupą i publicznych wystąpień.. Ćwiczenie nawyku kulturalnego mówienia i słuchania. Wyrażanie swobody w wyrażaniu emocji
Grupa teatralna wzięła udział w humorystycznej inscenizacji z okazji Święta Edukacji Narodowej, wieczornicy o tematyce papieskiej pt. Pamiętamy ... 16 października 1979, inscenizacjach pt. Jesienna zaduma, Urodziny Polski, Piszę do Was, Dzieci..., spotkaniu wigilijnym dla Społeczności Szkolnej pt. Grota betlejemska. Uczennice biorą udział
w działaniach podjętych w ramach V Wojewódzkiego Konkursu Papieskiego ogłoszonego przez lubelskie. KO
Sześć dziewcząt wzięło udział w szkolnym etapie Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.
Wnioski do pracy:
1. Rozwijanie zainteresowania teatrem, literaturą, muzyką.
2. Prezentacja programów artystycznych w innych szkołach, domach opieki społecznej, Gminnym Ośrodku Kultury.
3. Kontynuacja działań o tematyce papieskiej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMOWEGO KLUBU CZYTELNIKA

CEL: Motywowanie do czytania jako sposobu rozwijania przeżyć wewnętrznych.
Rozwijanie zainteresowań literaturą współczesną przez poznawanie dzieł niosących uniwersalne wartości
TEKSTY - REKOMENDOWANE PRZEZ FUNDACJĘ ABCXXI, PROGRAM ZDROWIA EMOCJONALNEGO, KAMPANIĘ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - koncentrują się na podobnych zagadnieniach i pozwalają na konsekwentne budowanie uniwersalnego systemu wartości i spójnej wizji świata.
Adresaci: klasy IV a (20 osób)
Uczniowie przestrzegali wytycznych sporządzonego Kodeksu Czytelnika i Poradnika dla tych, którzy chcą pięknie czytać...
Dzieci po raz kolejny zobowiązały się, że przez 5 tygodni będą czytały codziennie wraz z bliskimi wybrane pozycje książkowe ze Złotej Listy. Podsumowaniem działalności klubu będzie pisemna i ustna prezentacja ich treści. Wybierały najciekawszy ich zdaniem sposób jej zaprezentowania
( plakat, kukiełka, zakładka do książki).
Efektem działalności klubu jest nabycie przez wspomnianą grupę dzieci przekonania, iż warto rozwijać nawyki czytelnicze, potrzeby i indywidualne uzdolnienia.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO (I)

Przepracowano 5 godz. lekcyjnych. Celem spotkań było przygotowanie 8 czniów do konkursu polonistycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Rozwiązywano zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia, poziom rozumienia i interpretowania tekstów kultury. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny z uwzględnieniem współcześnie rozumianej edukacji polonistycznej i artystycznej. Jego założeniem było m.in. integrowanie różnych doświadczeń kulturowych, prezentacja predyspozycji humanistycznych, kształtowanie postawy refleksyjnego odbiorcy i twórcy literatury.


SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO (II)

Przepracowana 19 godz. lekcyjnych. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy VIb
Celem zajęć było pzygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI. Omawiano standardy wymagań, przykładowe publikacje kompletnych arkuszy egzaminacyjnych ze sprawdzianów, które odbyły się dotychczas, sposób kodowania prac, gotowe rozwiązania – klucze, procedurę kwietniowego sprawdzianu
Wniosek: Kontynuacja spotkań do kwietnia br
Zorganizowanie spotkań z ortografią i interpunkcją kwiecień – czerwiec)

Zajęcia były prowadzone społecznie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.