X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7507
Przesłano:

Analiza wyników sprawdzianu próbnego "Herbata"

2010r.

Prezentujemy wyniki sprawdzianu próbnego „Herbata ” , do którego przystąpiła jedna z uczennic KLASY VI szkoły podstawowej w dniu 14.01. 2010 roku (orzeczenie PZPPP o potrzebie kształcenia specjalnego) .
Test jest zestawem zadań zbudowanych według motywu przewodniego, dzięki któremu badane są różne umiejętności skupione są wokół tej samej tematyki. Wiele informacji potrzebnych do rozwiązania zadań można znaleźć w tekstach.
Uczennica starała się formułować i zapisywać odpowiedź. Można było dostrzec miejscu tok jej rozumowania, stopień operowania wiedzą. Oprócz wyniku w danym zadaniu dało się zaobserwować trudności w doborze metody i jej realizacji. Pracując bowiem nad zadaniami otwartymi dziewczynka mogła sama dobierać zgodnie z poleceniem najbardziej skuteczną metodę wykonania zadania i sposób prezentacji jego rozwiązania.
Czas pracy: 60 minut (można go było przedłużyć nie więcej niż o 30 minut)
Arkusz S – A8.

Obszary standardów Numery zadań Maksymalna liczba punktów za dany podtest Liczba punktów uzyskanych przez Karolinę
CZYTANIE 1,2,3,6, 12, 13, 20, 24 9 6
PISANIE 11, 21.2 8 4
ROZUMOWANIE 4.3, 8.3, 9.3, 17.3, 18.3, 22.3 9 3
KORZYSTANIE Z INFORMACJI 7.4, 14.4 2 2
WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE 5.5, 10.5, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 23.5 12 4
ŁĄCZNIE 40 19

W teście Herbata są 24 różnorodne zadania. Wszystkie zadania zamknięte w tym zestawie są zadaniami wielokrotnego wyboru, w których uczeń wskazuje prawidłową odpowiedź spośród 4 zaproponowanych. Wybraną odpowiedź zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każde zadanie zamknięte uczeń może otrzymać 1 pkt. Test zawiera również zadania typu PF (prawda/fałsz) – zad. 1, 14, 15, typu D (dobieranie ) – zad. 8, 10, 16, KO (krótkiej odpowiedzi) – zad. 17, 18, 21, typu L (z luką) – zad. 19, 20, typu RO (rozszerzonej odpowiedzi) – zad. 11

MOCNE STRONY DZIECKA
- określanie elementów charakterystycznych dla danego tekstu,
-wskazywanie źródeł informacji,
-rozpoznawanie charakterystycznych cech i własności elementów środowiska i posługiwanie się poznanymi terminami do ich opisywania,
-odczytywanie teksów użytkowych,
-wybieraniu przyrządów służących obserwacji i pomiarom,
-przedstawianie w postaci graficznej danych zapisanych w tabeli,
-wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych własności figur.

SŁABE STRONY DZIECKA
-niewłaściwe posługiwanie się kategorią czasu i przestrzeni w celu porządkowania zdarzeń,
-błędne wykonywanie zadań dotyczących czasu,
-trudności w pisaniu na temat i zgodnie z celem,
-kłopoty z budową tekstu poprawnego kompozycyjnie,
-niewłaściwe ustalanie sposobu rozwiązania zadania i błędne wykonywanie obliczeń,
-niewłaściwy sposób przedstawiania przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk,
-trudności w odczytywaniu danych z tabeli ,
-trudności ze zrozumieniem podstawowych symboli występujących na rysunkach

WNIOSKI DO PRACY W II SEMESTRZE
-doskonalić umiejętności najsłabiej opanowane
- w dalszym ciągu ćwiczyć techniki rozwiązywania testów;
-przeznaczyć więcej czasu na ćwiczenia utrwalające,
-kształcić umiejętność sporządzania dłuższych form wypowiedzi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.