X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7273
Przesłano:

Tropem reportera Ciekawskiego - czytam, oglądam, wybieram

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„Tropem reportera Ciekawskiego – czytam, oglądam, wybieram”

I INFORMACJE O SZKOLE

1. Nazwa szkoły: Zespól Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
2. Dyrektor szkoły: mgr Kamila Marosz
3. Gmina: Kcynia
4. Powiat: nakielski
5. Adres: ul. Rynek 32, 89-240 Kcynia
6. Telefon (052) 589-43-80

II ZAKRES ORGANIZACYJNY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

1. Tytuł innowacji pedagogicznej:
„Tropem reportera Ciekawskiego – czytam, oglądam, wybieram”
2. Autorzy innowacji:
Ewa Żelechowska, Joanna Nadolna
3. Rodzaj innowacji:
przedmiotowo- organizacyjna
4. Zakres innowacji:

a) zajęcia edukacyjne- język polski, zajęcia pozalekcyjne
b) adresat innowacji- wybrana grupa uczniów z najbardziej zaniedbanych społecznie rodzin
c) czas realizacji - rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012

III ZAKRES MERYTORYCZNY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

1. Źródło działań innowacyjnych.

Opracowanie niniejszej innowacji pedagogicznej związane jest z wnikliwą obserwacją zachowań naszych uczniów podczas przerw międzylekcyjnych, lekcji, wycieczek, międzyszkolnych spotkań i konkursów integracyjnych, z przeprowadzanymi wywiadami, które doprowadziły do sformułowania przez nas wniosków, iż wychowankowie naszej szkoły pochodzą w większości z ubogich, często naznaczonych patologią rodzin, które bezradne wychowawczo nie potrafią dostarczyć swoim dzieciom odpowiednich wzorów właściwego spędzania czasu wolnego.
Środki masowego przekazu, to niejednokrotnie jedyne formy bezmyślnego „zabijania” czasu młodego człowieka, który nie wie co ze sobą począć w chwilach wolnych od nauki czy domowych obowiązków. Oczywiście, w dobie intensywnego rozwoju techniki, informatyki rzeczą niemożliwą jest to , aby całkowicie rezygnować z wyżej wymienionego sposobu organizacji własnego wypoczynku. Dlatego właśnie pojawia się tutaj nasza rola - nauczycieli języka polskiego. Poprzez działania innowacyjne nauczymy dzieci i młodzież efektywnego i refleksyjnego korzystania z bogatej oferty telewizyjnej, radiowej, komputerowej czy piśmienniczej. Ukażemy specyfikę przekazu medialnego, prasowego i zachęcimy do samodzielnego projektowania m.in. gazety szkolnej, isania scenariuszy przedstawień, reportaży czy artykułów. Ponadto chcemy, aby nasi wychowankowie potrafili sprawnie, ale przede wszystkim rozsądnie korzystać ze wszystkich dostępnych mass mediów . Mamy nadzieję, że w ten sposób wzbogacimy ich wiedzę, pomożemy rozwinąć potrzebę samokształcenia, poszukiwania nowych informacji, dokonywania oceny ich przydatności i wartości.

2. Spodziewane efekty

- Podejmowanie przez uczniów prób samodzielnego (na miarę możliwości psychofizycznych) tworzenia własnych, amatorskich projektów w ramach redagowania gazety szkolnej „Puls szkoły”, pisania scenariuszy oraz przygotowywanie się do udziału w konkursach.
- Wzbogacenie i ugruntowanie wiedzy o środkach masowego przekazu
- Umiejętność świadomego i krytycznego korzystania z bogatej oferty środków masowego przekazu.
- Nabycie umiejętności dokonywania wyborów wartościowych książek, czasopism, programów, filmów, audycji radiowych.
- Nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, zaspokajania wiedzy, samokształcenia.
- Przygotowanie do pełnienia określonych ról społecznych.
- Sprawdzenie wiedzy i umiejętności podczas Międzyszkolnych Spotkań Integracyjnych „Korczakiada 2011” pn. „W świecie słów, obrazów i dźwięków”, „Korczakiada 2012” oraz podczas konkursów literackich i ortograficznych.
- Dostrzeganie i korzystanie z różnych form spędzania czasu wolnego.
- Umiejętność właściwej, kreatywnej, wartościowej organizacji czasu wolnego

3. Kryteria innowacyjności.

Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim charakteryzuje miedzy innymi znaczna trudność w przyswajaniu wiedzy teoretycznej oraz niezdolność do myślenia abstrakcyjnego. Dlatego proponujemy dochodzenie do pewnej wiedzy i umiejętności poprzez praktykę, działanie, bezpośredni kontakt z omawianymi treściami , wyjście poza mury szkolne, poza dotychczasowe, tradycyjne metody nauczania.
Problemowe ujmowanie materiału programowego, będące podstawą naszych działań innowacyjnych, umożliwiające uczniom formułowanie, rozwiązywanie i sprawdzanie określonych zagadnień własnej działalności poznawczej, opartej na czynnościach myślowych i praktycznych jest naszym zdaniem, podstawowym warunkiem efektywności nauczania oraz kształcenia samodzielności uczniów.

4. Działania innowacyjne.

Zaplanowane działania oparte są o treści Podstawy Programowej Kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 roku, dotyczące przedmiotu język polski i dostosowane do potrzeb psychofizycznych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (wskazanie konkretnego programu nauczania języka polskiego przeznaczonego dla naszych uczniów, który poddawany jest zmianom nie jest możliwe, ponieważ na tę chwilę takowy nie istnieje).
Planowane działania innowacyjne:

> „Jak powstaje książka?”- od pomysłu do okładki
(spotkanie z autorem książek, wycieczka do drukarni – zwiedzanie, etapy powstawania książki).
- Konkursy literackie „Śladami legend pałuckich” i ortograficzne „Mistrz ortografii”
> „Jak powstają teksty prasowe?” - spotkanie z dziennikarzami w profesjonalnej redakcji gazety regionalnej:
- stworzenie stałego zespołu redakcyjnego - cykliczne spotkania,
przygotowywanie artykułów, projektowanie szaty graficznej- wydawanie
gazety)
> Nadawcy a odbiorcy mass mediów.
- Radio do podszewki- wycieczka i zwiedzanie radia
- Telewizja z drugiej strony ekranu- wycieczka do siedziby TVB,
- Wewnątrzszkolny konkurs na scenariusz programu telewizyjnego
>> Przygotowania do VII Międzyszkolnego Spotkania Integracyjnego „Korczakiada 2011” pn. „W świecie słów, dźwięków i obrazów” (wykonanie dekoracji, scenografii, rozesłanie zaproszeń z opracowanymi zagadnieniami i programem, zakup nagród), „Korczakiada 2012”.
> Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne „Korczakiada 2011” pn. „W świecie słów, dźwięków i obrazów”- spotkanie w ramach konkursu z uczniami różnych szkół powiatu nakielskiego i województwa wielkopolskiego
> Wyjazd do Multikina
> Wyjazd do teatru
> Warsztaty teatralne
> Wyjazd do Opery

5. Opinie merytoryczne – załącznik do niniejszej innowacji.

6. Ewaluacja innowacji.
> Zastanowimy się :
- czy uczniowie chętnie biorą udział w proponowanych formach?
- czy proponowane formy są dla nich atrakcyjne?
- czy wywiązują się chętnie z powierzanych zadań?
- czy potrafią ze sobą współpracować?
- czy chcieliby cos zmienić?
- czy może nie chcą już uczestniczyć w innowacji?
> Zbierzemy informacje o skuteczności naszych działań poprzez:
- ankiety, opinie uczniów, rodziców, innych osób;
- gromadzenie wytworów prac uczniów (scenariusze , gazeta „Puls szkoły”) , prezentacja ich na forum szkoły, gminy, powiatu);
- ocenę pomysłowości i oryginalności działań;
- sukcesy uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych spotkaniach;
- ocenę samodzielności w powierzanych uczniom zadaniach;
- obserwację aktywności i zaangażowania wychowanków w realizację projektu.
- wspólnie ocenimy efekty naszej pracy podczas VII Międzyszkolnego Spotkania Integracyjnego „Korczakiada 2011” pn. „W świecie słów, dźwięków i obrazów” oraz podczas VIII Międzyszkolnego Spotkania Integracyjnego „Korczakiada 2012”.
Wyniki ewaluacji opracowywać będą autorzy innowacji w czerwcu 2011r. i w czerwcu 2012r. Wyniki udostępnione będą uczniom, rodzicom, organowi nadzorującemu szkole. Dokumentacja ewaluacji znajdować się będzie w archiwum szkoły.

IV KOSZT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ I ŹRÓDŁA JEJ FINANSOWANIA:
Wdrożenie innowacji pedagogicznej wymaga nakładu dodatkowych środków finansowych, które pozyskane zostaną od sponsorów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.