X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7251
Przesłano:

Sprawozdanie z prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 2008/2009

Na zajęcia rewalidacyjne w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczali następujący uczniowie:
1. imię, nazwisko, kl. I a
2. imię, nazwisko, kl. II c
3. imię, nazwisko, kl. III a
4. imię, nazwisko, kl. III b
5. imię, nazwisko, kl. III b
6. imię, nazwisko, kl. III c

Dla każdego z uczniów przygotowałam indywidualny program zajęć rewalidacyjnych, który został przeze mnie napisany na podstawie orzeczeń wydanych uczniom przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Każdy uczeń uczestniczył w zajęciach dwie godziny tygodniowo.

Głównymi celami zajęć rewalidacyjnych było przede wszystkim:
- powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu języka polskiego
- podwyższenie zdolności arytmetycznych ucznia
- rozwijanie osobowości ucznia
- rozwijanie wiadomości o otaczającym świecie.

Cele szczegółowe były oczywiście ściśle oparte o cele główne oraz były bardziej skonkretyzowane. Były to m.in.:
- podwyższenie sprawności grafomotorycznej
- usprawnianie percepcji wzrokowej
- usprawnianie percepcji słuchowej
- usprawnianie pamięci i myślenia
- wzbogacanie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami
- rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim
- kształcenie umiejętności słuchania i mówienia
- kształcenie umiejętności czytania i opracowywania tekstów
- kształcenie umiejętności pisania
- kształcenie nauki o języku: ortografia, gramatyka, składnia
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
- wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości
- nauczenie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny
- wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów
- kształcenie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi
- kształcenie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej
- rozwijanie umiejętności stosowania matematyki
- rozwijanie wiadomości o otaczającym świecie
- obsługa komputera oraz zasady poruszania się w Internecie
- wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy
- wyrabianie nawyków samokształceniowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.