X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7315
Przesłano:

Żyj zdrowo

ROK SZKOLNY 2008/2009

ŻYJ ZDROWO

PROGRAM
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
DLA UCZNIÓW
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

OPRACOWANIE

mgr Agnieszka Jastrzębska
Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1
Gorzów Wlkp.

SPIS TREŚCI

I WSTĘP
1. Założenia dydaktyczne
A. Cele ogólne i szczegółowe programu

2. Organizacja procesu nauczania

II STRUKTURA PROGRAMU
1. Zasady realizacji programu
2. Realizacja programu
3. Ocenianie osiągnięć uczniów
4. Ewaluacja programu

III SCENARIUSZE ZAJĘĆ

IV KARTY PRACY


I WSTĘP

Program zajęć edukacyjnych pod hasłem „Żyj zdrowo” przeznaczony jest dla uczniów klasy III gimnazjum zespołu edukacyjno – terapeutycznego w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp., których jestem wychowawcą. Uczestnicy tego programu to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w trzech przypadkach z współwystępującym mózgowym porażeniem dziecięcym. Stworzony przeze mnie program edukacyjny realizowany będzie w ramach zajęć z funkcjonowania w środowisku, jak również zajęć plastycznych, technicznych i muzycznych.
1. Założenia dydaktyczne
Podczas tworzenia programu założyłam sobie, iż treści w nim zawarte będą jasne, proste, przejrzyste i nie będą przekraczały możliwości intelektualnych dzieci.
W swoich wcześniejszych działaniach realizowałam już tematykę zdrowotną. Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączali się do zajęć z tego obszaru. Postanowiłam więc poszerzyć i utrwalić ich wiedzę w tym zakresie.
W programie własnym rozwinęłam te wiadomości o tematykę z zakresu poznawania siebie oraz swoich emocji. Zajęcia realizowane będą poprzez zastosowanie metody praktycznego działania, zabaw, gier, konkursów. Da to możliwość rozładowania napięcia fizycznego, zaangażowania różnych zmysłów, a także przysporzy wiele radości.

A. Cele programu
Cel główny:
Promowanie zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności dbania o zdrowie, bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci
- poszerzanie wiedzy o tym co sprzyja i zagraża zdrowiu
- kształtowanie umiejętności poznawczych
- kształtowanie nawyków dbania o higienę osobistą
- rozwijanie aktywności twórczej
- kształtowanie umiejętności społecznych
- rozwijanie samodzielności
- integrowanie grupy poprzez aktywne współdziałanie w zespole
- rozwijanie myślenia, pamięci, uwagi, koncentracji oraz naśladowania i tworzenia
- stwarzanie sytuacji do odnoszenia sukcesów dziecka

2. Organizacja procesu nauczania
Program własny „Żyj zdrowo” realizowany będzie w roku szkolnym 2008/2009 wśród uczniów klasy III gimnazjum zespołu edukacyjno – terapeutycznego w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. Edukacja w zakresie tego obszaru uwzględniać będzie:
- dziecko, które:
• nabywa i bogaci wiedzę
• kształtuje postawy
• kształtuje umiejętności

- nauczyciela, który:
• pomaga dzieciom w kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych
• wzmacnia u dzieci wiarę we własne możliwości
• przekazuje wzorce zdrowego życia

II STRUKTURA PROGRAMU
1. Zasady realizacji programu
W naszych działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierujemy się zasadą podmiotowego traktowania ucznia, które polega na uczeniu, że:
- każdy uczeń jest osobą jedyną i niepowtarzalną
- każdy uczeń posiada niezbywalne prawo do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju
- każdy uczeń ma prawo do rozwoju we własnym tempie
Każdemu dziecku zapewnione jest ze strony nauczyciela:
- nie warunkowana niczym akceptacja jego osoby, ze wszystkimi ograniczeniami
- empatia
- tolerancja niedoskonałości wykonań proponowanych czynności
- szanowanie spontaniczności i twórczej aktywności
- stwarzanie szansy na odnoszenie sukcesów

2. Realizacja programu

Moduł Obszar
Żyję bezpiecznie 1. Moja bezpieczna droga do szkoły
2. Bezpiecznie obsługuję urządzenia techniczne domowe
Poznaję siebie 3. Moje ciało
4. Moje emocje
Żyję zdrowo 5. Chcę być zdrowy
6. Dbam o zęby
7. Jem owoce i warzywa
8. Piję mleko
9. Dbam o higienę osobistą
Gotuję zdrowo 10. Najzdrowsze pokarmy
11. Sprawdzamy kalorie
12. Gotowanie w klasie

Moduł
L.p
Obszar
Tematy
Proponowane formy i metody pracy

ŻYJĘ BEZPIECZNIE

1.Moja bezpieczna droga do szkoły
Znaki drogowe
Przechodzenie przez jezdnię
Sygnalizacja świetlna
Pojazdy lądowe, powietrzne, wodne
Zachowanie w pojazdach Wycieczka na skrzyżowanie- przechodzenie przez jezdnię (na światłach, na pasach).
Wykonanie makiety-pasy na jezdni. Nauka piosenki „Znaki drogowe”. Słuchanie odgłosów pojazdów-odgadywanie. Wykonanie sygnalizacji świetlnej. Tworzenie znaków drogowych. Czytanie tekstów o bezpieczeństwie na drodze-analizowanie treści.

2. Bezpiecznie obsługuję urządzenia techniczne
Urządzenia techniczne niezbędne w domu:
• Żelazko prasuje
• Mikser ubija
• Suszarka osusza
• Toster przygotowuje Grzanki
• Odkurzacz ułatwia sprzątanie
W jakich sytuacjach dnia codziennego pomagają nam te urządzenia. Ich budowa. Zasady bezpiecznego posługiwania się nimi.

Wiersze i zagadki-urządzenia domowe. Pogadanka na temat sposobu ich stosowania i przydatności. Ćwiczenia praktyczne w posługiwaniu się nimi:
-prasowane ubrań
-ubijanie śmietany (wykonanie deseru)
-suszenie włosów (zabawa w zakład fryzjerski)
-przygotowanie grzanek
-odkurzanie klasy
Układanie zdań z użyciem nazw urządzeń. Zachęcanie do pomagania w sprzątaniu rodzicom w domu.

3. Moje ciało
Utrwalanie schematu własnego ciała
Strony ciała
Budowa organizmu człowieka
Nasze zmysły
Moje wady i zalety. Zabawy ruchowe przy muzyce z płyt CD M. Bogdanowicz.
Poznawanie przedmiotów przez dotyk, a także smaków i odgłosów. Prace plastyczne z zastosowaniem różnorodnych technik- „To ja”. Nauka zaprezentowania siebie-moje wady i zalety. Tworzenie etykiet ze swoim imieniem, nazwiskiem i adresem domu i szkoły. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (budowa człowieka).

4. Moje emocje
Radość-co mnie cieszy
Smutek-co mnie smuci
Złość-co mnie złości
Jak radzić sobie z emocjami?
Określanie swojego samopoczucia danego dnia. Przedstawianie scenek z zastosowaniem emocji. Radzenie sobie z emocjami.
Prace plastyczne-tworzenie twarzy wyrażających emocje. Wykorzystanie pomocy dydaktycznej (emocje).

5. Chcę być zdrowy

Ubiór zgodny z porą roku
Sport
Sen i odpoczynek
Aktywne spędzanie wolnego czasu
Właściwe warunki pracy i zabawy Wybieranie ubrań stosownych do pory roku. Poznawanie różnych dyscyplin sportowych. Tworzenie plakatu o sporcie z użyciem ilustracji z gazet. Formy spędzania wolnego czasu, miejsca w których można odpocząć. Pogadanki, opowiadania, praca w ćwiczeniach, krzyżówki, zagadki i wybieranie poprawnych odpowiedzi w testach.

6. Dbam o zęby
Dlaczego o zęby trzeba dbać?
Przybory do mycia zębów
Praktyczne ćwiczenia w myciu zębów
Konkurs na najlepszego „Czyściząbka”
Co sprzyja zdrowym zębom? Spotkanie ze szkolną pielęgniarką-rozmowa n/t higieny jamy ustnej. Rozmowa kierowana n/t produktów spożywczych wzmacniających zęby i tych szkodliwych-segregowanie produktów: nabiał, owoce, warzywa, słodycze.
Przygotowanie gazetki „Dbam o zęby”.

7. Jem owoce i warzywa
Jesienne owoce.
Dlaczego należy jeść owoce?
Higiena ich spożywania. Sałatka owocowa
Wartości odżywcze warzyw
Sałatka jarzynowa
Sposoby ich przechowywania Wycieczka na stragany. Zakupienie owoców i warzyw.
Napełnienie koszyków z warzywami i owocami w klasie. Określanie ich kształtu, koloru i wielkości. Wypełnianie obrazków konturowych różnymi technikami. Układanie zdań.
Czytanie tekstów. Praca w ćwiczeniach.

8. Piję mleko
Skąd mamy mleko
Wyroby z mleka
Wartość odżywcza mleka i jego przetworów
Układamy szkolny jadłospis Wycieczka do sklepu- stoisko z nabiałem. Wykonanie przysmaków z mleka-kakao, budyń. Zaproszenie do klasy szkolnej intendentki-pogadanka n/t produktów mlecznych. Wspólne ułożenie szkolnego jadłospisu na cały tydzień. Wykonanie gazetki i plakatu-„Mleko jest pyszne!”

9. Dbam o higienę osobistą
Przybory do mycia
Dbam o włosy
Często myję ręce
Potrafię się wykąpać
Czysta odzież
Spotkanie ze szkolną pielęgniarką. Ćwiczenia praktyczne w samoobsłudze. Przyniesienie pojemników po płynach do mycia-stworzenie „kącika czystości”.

10. Najzdrowsze pokarmy Co lubimy jeść
Co powinno się jeść
Czego unikać
Wiem co jest zdrowe
Witaminy Pogadanka n/t tego co każde z dzieci lubi jeść najbardziej. Uświadomienie uczniom, które z pokarmów są niekorzystne dla naszego organizmu. Tworzenie plakatów ze zdrową i niezdrową żywnością z obrazków wyciętych z gazet reklamowych. Utrwalenie wiedzy o tym co to są witaminy.

11. Sprawdzamy kalorie Co to są kalorie?
Gdzie możemy je sprawdzić?
Jak je odczytywać?
Tabele z kaloriami
Co to znaczy: dużo lub mało kalorii?
Wprowadzenie pojęcia-kalorie. Ćwiczenia w odczytywaniu tabelek z ilością kalorii w poszczególnych potrawach.
Podział produktów na nisko i wysokokaloryczne.

12. Gotowanie w klasie Zapoznajemy się z książkami kucharskimi
Wybieramy ulubione przepisy
Przynosimy domowe przepisy mamy.
Gotujemy w klasie
Zachowanie przy stole
Przyniesienie przez uczniów książek kucharskich. Odczytywanie ulubionych przepisów. Stworzenie klasowej książki kucharskiej z przepisów przyniesionych z domu. Gotowanie w klasie (raz w tygodniu) z wykorzystaniem przepisów przyniesionych z domu. Wprowadzenie i stosowanie zasad poprawnego zachowania się przy stole

3. Ocenianie osiągnięć uczniów
Z uwagi na sprzężone zaburzenia w rozwoju ucznia kryterium oceny ukierunkowane jest przede wszystkim na:
• Włożony wysiłek ucznia
• Jego pracę
• Czynne uczestniczenie w zajęciach
• Zaangażowanie i dyscyplinę pracy
Nauczyciel dokonuje ciągłej, całościowej obserwacji ucznia i nawet niewielkie postępy wzmacnia pozytywnie.

4. Ewaluacja programu
Przedmiotem ewaluacji są wyniki końcowe, jakie uczeń osiągnie w wyniku realizacji programu w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości. Dokonana ona zostanie pod koniec roku szkolnego. Przewiduje się również przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.

III SCENARIUSZE ZAJĘĆ
IV KARTY PRACY


Anonimowa ankieta dla rodziców

Ewaluacja programu „Żyj zdrowo” uczniów klasy III gimnazjum ZE-T

Szanowni Państwo proszę o szczere odpowiedzi

1. Czy jest Pan/Pani zadowolona z uczestniczenia swojego dziecka w programie „Żyj zdrowo”?
........................................

2. Czy Pana/Pani zdaniem realizowanie programu „Żyj zdrowo” przyczyniło się do utrwalenia nawyków zdrowotnych dziecka?
a. tak
b. nie
c. nie mam zdania

3. Jakie korzyści wyniosło dziecko w trakcie realizacji programu?
( podkreśl wybrane) :
- utrwaliło i poszerzyło wiedzę n/t dbania o swoje zdrowie
- wzbogaciło mowę
- doskonaliło koncentrację
- ćwiczyło sprawność manualną
- rozwijało myślenie
- umocniło więzi emocjonalne z rówieśnikami
- wyzwalało chęć współdziałania z innymi
- inne (jakie?)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.