X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7194
Przesłano:

Figury przestrzenne - utrwalenie wiadomości. Konspekt

Cele operacyjne:
Uczeń:
* rozpoznaje figury przestrzenne,
* umie je nazwać,
* zna podstawowe własności tych figur
* potrafi w życiu codziennym odnaleźć modele figur przestrzennych

Metody: ćwiczenia
Formy pracy: indywidualna, praca w parach
Pomoce dydaktyczne: karty z narysowanymi figurami przestrzennymi, tabele , krzyżówka, karty do podsumowania i oceny.

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne:
- sprawdzenie ilościowe pracy domowej
- podanie tematu lekcji
2. Opracowanie tematu lekcji:
I. Dostaliście karty z rysunkami figur przestrzennych, którym przyporządkowano litery. Uzupełnijcie tabelę, które z tych figur są:
a) graniastosłupami
b) ostrosłupami
c) walcami
II. Wpiszcie teraz w tabelce wymagane informacje o wskazanych figurach
( podane litery np. A, F):
a)liczba krawędzi
b)liczba wierzchołków
c)liczba ścian
d)nazwa wielokąta w podstawie
III. Proszę napisać trzy przykłady przedmiotów w kształcie walca.
IV. Dostaliście rysunek ( stożka), przy narysowanych strzałkach wpiszcie odpowiednie nazwy ( wierzchołek, powierzchnia boczna, wysokość, podstawa).
V. Rozwiążcie krzyżówkę
a). potrzebna, aby sporządzić model sześcianu / siatka /
b). płaska lub przestrzenna / figura/
c). inaczej 1 dm sześcienny / litr /
d). czworościan ma je cztery / ściana /
Hasło: kula
3. Podsumowanie zajęć i ocena.
Wpisz P (prawda) lub F (fałsz)
A.Istnieje graniastosłup o 24 wierzchołkach
B.Istnieje ostrosłup o 15 krawędziach
C.W walcu podstawy są przystające
D.Każda krawędź w graniastosłupie prostym jest równa jego wysokości
E.Każda krawędź w ostrosłupie prostym jest równa jego wysokości.
( uczniowie wymieniają się kartkami i sprawdzają odpowiedzi kolegów )

4. Zadanie pracy domowej.
Uczniowie otrzymują karty z rysunkami figur przestrzennych. Mają je nazwać, a wskazane litry wpisać do diagramu, aby otrzymać hasło: PIRAMIDA CHEOPSA ( stożek, kula, walec, ostrosłup czworokątny, graniastosłup ośmiokątny, prostopadłościan, czworościan, 10- tą literą oznaczamy wysokość)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.