X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7181
Przesłano:

Mieszko I - czasy jego panowania - kurs e-learning

Scenariusz lekcji on – line
Temat: Mieszko I - czasy jego panowania.
( czyli o tym jak z Gniezna grodu warownego wziął się początek państwa polskiego ).

Treści programowe:
- Mieszko I twórcą państwa polskiego,
- Przyjęcie chrześcijaństwa,
- Znaczenie chrztu.

Cele lekcji
Po zakończonych zajęciach uczeń będzie potrafił:
- podać datę przyjęcia chrztu
- wyjaśnić pochodzenie nazwy „Polska”
- wymienić członków rodu Piastów od Piasta do
Mieszka I ( 4)
- podać przyczyny i skutki przyjęcia chrztu – co
najmniej 3
- wskazać na mapie Gniezno jako pierwszą stolicę
państwa polskiego
- wskazać na mapie obszar zajmowany przez
poszczególne polskie plemiona
- wymienić nazwy sześciu plemion i przyporządkować
je do właściwego terytorium

Uczeń już zna legendy o początkach państwa polskiego:
„ Legenda o Piaście kołodzieju”,
„ Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”

Obowiązki prowadzącego:
- Wprowadza wszystkie ważne informacje, tematy zadań, dodatkowe wskazówki, terminy i formy realizacji zadań.
- Podaje terminy konsultacji oraz godziny spotkań na czacie.
- Zakłada wątki dyskusyjne na forach dyskusyjnych oraz przydziela poszczególnym grupom osobne forum i temat do dyskusji
- Sprawdza postępy uczniów na forach dyskusyjnych.

Obowiązki ucznia:
- Każdy uczeń bierze udział w dyskusjach na
forach i na czacie
- Wykonuje polecenia podane przez nauczyciela,
- Wykonuje zadania w terminie
- Każdy uczeń może indywidualnie kontaktować się z prowadzącym w razie jakichkolwiek problemów z zadaniami o określonych godzinach podanych przez prowadzącego.

Formy komunikacji: forum dyskusyjne, forum dla każdej grupy, czat, odpowiedź na pytania za pomocą poczty elektronicznej, głosowanie.

Tematy do dyskusji:
• Czy Mieszko I był dobrym władcą.
• Czy wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej w X wieku zależał wyłącznie od chrztu Polski w 966 roku.
• Czy decyzja przyjęcia chrztu przez Mieszka I była słuszna.

Aktywności :
Kurs zakłada realizację tematu w ciągu dwóch tygodni.
Zaliczenie kursu to:
- wykonanie trzech zadań : dwóch indywidualnych i jednego grupowego. Za każde zadanie uczeń otrzymuje max 5 punktów ( max 15). Za zadanie grupowe punkty przyznają grupy na forum dyskusyjnym po obejrzeniu pracy kolegów. Każda grupa ( liderzy) zaznacza obok pracy liczbę przyznawanych przez nią punktów z wyłączeniem własnej grupy. Uczniowie będą oceniani według skali:

Ocena Ilość punktów
Celujący 15 - 14
Bardzo dobry 13 - 12
Dobry 11-9
Dostateczny 8 - 7
Dopuszczający 6 - 5
Niedostateczny 4 - 0
Ponadto aktywność w dyskusjach na forach i czacie

Zadania
Zadanie I indywidualne.
Wyobraź sobie, że przeniosłeś się w czasy Mieszka I i podróżujesz po kraju. Na podstawie podanych źródeł uzupełnij mapę państwa umieszczając na niej : plemiona, które zamieszkiwały te ziemie ( 6 głównych) w tym najważniejsze – Polan, najważniejsze grody (w tym Gniezno, Poznań ), rzeki (Warta, Wisła, Odra).
Zamaluj kolorem czerwonym te tereny które Mieszko I zjednoczył pod swoim panowaniem.
Zaliczeniem zadania będzie przesłanie wykonanej mapy pocztą elektroniczną do prowadzącego w terminie do 5 dni. Ewentualne problemy konsultuj na czacie z prowadzącym.

Zadanie drugie : grupowe
(po wykonaniu zadania indywidualnego)

Zostaliście podzieleni na 4 grupy ( skład osobowy każdej grupy znajduje się na forum dyskusyjnym : Grupa I , II, III, IV) Każda grupa otrzymuje określone zadanie. Podczas pracy w grupie samodzielnie dzielicie się rolami tak aby rezultatem waszej pracy było prawidłowe wykonanie zadania. Zaliczeniem zadania będzie umieszczenie go na forum dyskusyjnym oraz przesłanie go do prowadzącego w terminie do 5 dni ( liderzy gryp)

Zadanie dla grupy I
Korzystając z podanych źródeł
Przygotujcie plakat reklamowy biura podróży z zamieszczoną na nim mapą ( możecie wykorzystać przygotowane mapy z zadania indywidualnego wybierając najdokładniejszą z grupy) i krótkim opisem ewentualnych „ niespodzianek” w kraju Mieszka np. bagna, bory, ciekawi sąsiedzi. Plakat ma na celu zachęcić turystów do odwiedzin kraju naszych przodków . Uwaga: w razie problemów z wykonaniem prezentacji plakat może być wykonany na karcie formatu A-4 a potem skanowany.

Zadanie dla grupy II

Książe Mieszko I startuje w wyborach na króla. Od waszej prezentacji zależy czy te wybory wygra.
Wykorzystując źródła historyczne, Internet, i inne - zaprezentujcie jego politykę wewnętrzną i zagraniczną tak, aby zachęcić wyborców do oddania głosu na waszego kandydata. Na przygotowanie kampanii 5 dni ( forma reklamy dowolna – plakat , folder, projekt Power Point).

Zadanie dla grupy III

Jesteście adwokatami Mieszka I, który niestety stanął przed sądem pogańskich wodzów za przyjęcie chrztu w 966 roku. Przygotujcie mowę końcową w której udowodnicie, że była to najsłuszniejsza decyzja jaką podjął dla państwa. Mowa ta ma za zadanie ocalić głowę księcia, dlatego użyjcie dobrych argumentów. Do pracy nad mową wykorzystajcie podręcznik, Internet lub inne źródła.

Zadanie dla grupy IV

Wyszukajcie w Internecie ilustracji związanych z wydarzeniami z czasów Mieszka I
( grody, zamki, ilustracje portretów, strony kronik itp.) przygotujcie multimedialną wystawę eksponatów w muzeum
( prezentację, folder, plakat itp.) w której przedstawicie poszczególne eksponaty z bardzo krótkim opisem.

Zadanie 3 indywidualne

Zadaniem będzie rozwiązanie testu dotyczącego tematyki poruszanej na kursie.
Zaliczeniem testu będzie rozwiązanie co najmniej 70 % zadań testowych.

Źródła i zasoby.

Baza linków do zadania I – indywidualnego:
- mapa polski – kontury – plik Word
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plemiona_polskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Polska_960_-_992.png

Baza linków do zadań grupowych
Grupa 1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plemiona_polskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Polska_960_-_992.png
Grupa 2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I#Dokonania_Mieszka_I
http://piastowie.kei.pl/piast/panstwom1.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I#Mieszko_I_jako_cz.C5.82owiek_i_w.C5.82adca
Grupa 3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I#Konsekwencje_chrztu_i_proces_chrystianizacji
http://sciaga.interia.pl/id/bryk/www/art/art2?kat_id=566&art_id=20292&pk=1
Grupa 4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I#Pocz.C4.85tki_panowania
http://www.polskiedzieje.pl/galeria.php
http://www.piastowie.kei.pl/piast/mieszko1.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I#Pocz.C4.85tki_panowania
http://www.city.poznan.pl/palatium/

Ponadto możecie wykorzystać strony :
http://historia.pgi.pl/mieszko1.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I

Głosowanie : Czy decyzja przyjęcia chrztu przez Mieszka I była słuszna ?

Podsumowanie zadań na forum dyskusyjnym i czacie przez prowadzącego i uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.