X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6557
Przesłano:

Test poziomujący z języka angielskiego dla klasy VI do kursu "New English Zone"

Name Total

Class

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – KL. VI
(do kursu „New English Zone”)

CZYTANIE

1. Przeczytaj tekst uważnie, a następnie oceń, czy poniższe zdania są
prawdziwe (T) lub fałszywe (F).

„Meet Dan Radcliffe”

Dan Radcliffe is an actor. He plays Harry Potter in the Harry Potter films. He lives with his parents in London. Here are the answers to the top five questions about Dan.

Where does Dan go to school?
He goes to a boys’ school in London. He doesn’t go to Hogwarts.

What time does he start and finish school?
He starts at twenty to nine and finishes at four o’clock. Then he does his homework.

What does he do in the holidays?
Dan loves the school holidays. He gets up late and has breakfast and lunch together! What does he do all day? He plays sport, does card tricks, plays computer games and watches television. One of his favourite programmes is The Simpsons. He goes to bed at ten o’clock.

Does he like chips?
No, he doesn’t. He likes fish but he doesn’t like chips. For breakfast he has fruit juice, cereal and a cup of hot chocolate. His favourite snack is diet cola and a chocolate bar!

What music does he like?

He likes punk and rock. His favourite bands are the Sex Pistols, ERM and U2. He plays the bass guitar but he isn’t very good!

1. Dan’s school is Hogwarts.
2. He has got a computer.
3. His bedtime is nine o’clock.
4. His favourite snack is diet cola and a chocolate bar.
5. He has cereal for breakfast.

/5
SŁOWNICTWO

2. Przetłumacz na język angielski.

siatkówka- kanapka-
włosy- sok jabłkowy-
chleb- plaża-
ser- grać w szachy-
sypialnia- grać w gry komputerowe-

/10
3. Przetłumacz zdania na język angielski.

a) Moje włosy są krótkie i czarne.
........................................
b) Czy mogę pójść do kina, proszę?
........................................
c) Oni lubią historię, ale nie lubią matematyki.
........................................
d) Tom ogląda telewizję po szkole.
........................................
e) Moim ulubionym owocem jest jabłko.
........................................
/10

GRAMATYKA

4. Spośród czterech możliwości a, b, c lub d wybierz i zaznacz jedną, która prawidłowo uzupełni zdanie.

1. The children ......................... to the teacher at the moment.
a) is listening
b) listen
c) are listening
d) listens

2. My brother .......................... breakfast at seven o’clock.
a) has
b) is having
c) have
d) haves

3. Peter ......................... to burger restaurant on Saturdays.
a) is going
b) going
c) go
d) goes

4. Mary .............................. chocolate.
a) don’t like
b) doesn’t like
c) isn’t liking
d) is liking

5. After school we ............................. our homework.
a) are doing
b) is doing
c) does
d) do

6. Susan ............................. London two years ago.
a) visited
b) visits
c) visit
d) is visiting

7. Look! Gavin and Mark .............................TV.
a) watches
b) is watching
c) watch
d) are watching

8. You can ............................. some food at the supermarket.
a) to buy
b) to buying
c) buy
d) buying

9. I ............................... to school every day.
a) go
b) am going
c) went
d) goes

10. You ............................ long curly hair.
a) has got
b) have got
c) are having
d) is having

/10

5. Uzupełnij pytania, wpisując “how much” lub “how many”.

1) .............................. cheese is there in the fridge?
2) .............................. chocolate do you want?
3) .............................. eggs are there on the table?
4) .............................. butter have you got?
5) .............................. rolls do you have for lunch?

/10
PISANIE

6. Napisz o sobie. Możesz napisać o swoim wyglądzie, zainteresowaniach, obowiązkach, rodzinie, itp. Użyj co najmniej 5 zdań.

/10

Total / 50

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

Podział na grupy zaawansowania zależy od końcowego wyniku punktowego każdego z uczniów, przy czym nauczyciele sami decydują, jaka jest minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania w przypadku zakwalifikowania do grupy bardziej zaawansowanej. Może to być różna liczba punktów w zależności od poziomu danej klasy. Ostateczna decyzja w tym przypadku należy do nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.