X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6095
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisławaw Staszica w Ząbkowicach Śląskich
Małgorzata Habaj-Hawryluk
Nauczyciel-Bibliotekarz
Plan Rozwoju Zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela- Przegląd i analiza stosownych przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli(ustawy, rozporządzenia)- IX-X 2007-Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
2. Modyfikacja regulaminu biblioteki szkolnej - Wspólnie z pracownikiem biblioteki opracowanie i aktualizacja znaczących punktów w regulaminie, wynikających z restrukturyzacji biblioteki- X 2007 - Regulamin biblioteki.
3. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy - Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach itp.- Okres stażu – Zaświadczenia.
4. Doskonalenie zawodowe w ramach WDN - Uczestniczenie w szkoleniach
w ramach WDN-u - Okres stażu -Zaświadczenia.
5. Organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości bibliotecznych oraz szkolnych - Zbieranie ciekawych materiałów do przygotowania imprez, opracowywanie scenariuszy - Okres stażu - Scenariusze imprez, zdjęcia.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, końcowa ewaluacja – Kompletowanie teczki, napisanie sprawozdania ze stażu – Maj 2010 – Sprawozdanie oraz dokumentacja.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy – Wykorzystanie programów i Internetu w celu opracowania pomocy naukowych, przydatnych do pracy
w bibliotece. Tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem – Okres stażu – Przykłady pomocy naukowych, zgromadzona dokumentacja. Scenariusze zajęć.
2. Kontynuowanie prac związanych z komputeryzacją biblioteki – Tworzenie katalogu komputerowego: systematyczne wprowadzanie nowości, retrokonwersja opisów z „Przewodnika Bibliograficznego” -Okres stażu – Dane dotyczące liczby wprowadzonych rekordów.
3. Wykorzystywanie zasobów Internetu – Wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli, prawa oświatowego, scenariuszy lekcji bibliotecznych, zestawień bibliograficznych – Okres stażu – Teczki z materiałami, dyskietki.
Przygotowanie katalogu stron WWW (portale edukacyjne) przydatnych nauczycielom i udostępnianie go w bibliotece – 2008 – Katalog.
4. Utworzenie strony internetowej biblioteki szkolnej – Zaprojektowanie oraz wykonanie strony internetowej szkolnej biblioteki – Rok szkolny 2008/2009 – dyskietka z projektem, wydruk.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.

1. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego – Umieszczenie artykułu w Internecie – W trakcie stażu – Wydruk z Internetu.
2. Informowanie na bieżąco grona pedagogicznego o nowościach w zbiorach biblioteki – Przygotowywanie informacji dla nauczycieli i umieszczanie ich w pokoju nauczycielskim – Okres stażu, według potrzeb – Przygotowane materiały.
3. Prowadzenie zajęć i imprez otwartych – Przygotowanie i prowadzenie: zajęć otwartych, konkursów, wystaw – Okres stażu, według potrzeb – Potwierdzenie uczestnictwa, scenariusze wystaw i konkursów.
4. Służenie radą i pomocą nauczycielom – Sporządzanie zestawów bibliograficznych dla nauczycieli zgodnie z ich potrzebami. Gromadzenie przykładowych scenariuszy zajęć dla nauczycieli – Okres stażu, według potrzeb – Kopie przygotowanych materiałów.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Administrowanie strony internetowej biblioteki szkolnej – Okres stażu – Strona internetowa biblioteki szkolnej.
2. Udział w projektach szkolnych – Aktywny udział w projektach szkolnych: Dzień patrona, Dzień bibliotek szkolnych –Okres stażu – Zdjęcia, sprawozdania z przebiegu imprez.
3. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – Zorganizowanie we współpracy ze szkolnym klubem teatralnym imprezy „Cała Polska czyta dzieciom” dla przedszkolaków – W okresie stażu – Zdjęcia, sprawozdanie z przebiegu imprezy.
4. Przeprowadzenie akcji: „Kiermasz używanych podręczników” – Sprzedaż używanych podręczników we współpracy ze świetlicą szkolną – W okresie stażu – Zdjęcia, potwierdzenie i sprawozdanie.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – Okres stażu - Zaświadczenia.
2. Współpraca z hurtowniami książek, wydawnictwami i księgarnią – Pozyskiwanie do biblioteki nieodpłatnych egzemplarzy książek, czasopism lub innych materiałów. Zakup nagród książkowych dla absolwentów – Okres stażu – Potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach – Udział w konkursach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym – Według kalendarza konkursów – Dyplom uczestnictwa w konkursie, prace dzieci, zdjęcia.

§ 8 ust.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych – Dwa opracowania studium przypadku dotyczącego problemów wychowawczych, według opracowanego schematu analizy przypadku – Okres stażu – Przeprowadzona i potwierdzona analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.