X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6063
Przesłano:

Moje zainteresowania, umiejętności i predyspozycje zawodowe - scenariusz zajęć z doradztwa zawodowego

Scenariusz zajęć: Doradztwo zawodowe

I. Źródło: Opracowanie własne, gra „ Przyjęcie” - na podstawie : KOWEZiU
II. Czas zajęć : 45 min.
III. Cele:
Poznawcze:
• Uczeń zna i rozumie rolę zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu
• Uczeń rozumie konieczność planowania swojego wykształcenia w celu uzyskania wymarzonego zwodu
Kształcące:
• Zapoznanie uczniów z rolą aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy jako istotnego czynnika wyboru zawodu
• Uczeń potrafi określić swoją osobowość zawodową zgodnie z koncepcją Johna Hollanda
• Uczeń potrafi określić predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania zawodów: policjant, operator koparki, fryzjer, lekarz
Wychowawcze:
• Rozbudzanie wyobraźni , pomysłowości na temat swojej przyszłości zawodowej
• Uczeń jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej
IV. Metody: praca własna , dyskusja, gra dydaktyczna, miniwykład
V. Pomoce dydaktyczne : Lista cech charakteru / osobowości, karta pracy ucznia, raport o zawodach na podstawie www.praca.wm.pl.

VI. Przebieg zajęć:

1. Sformułowania tematu zajęć. Rozdanie uczniom kart pracy.

2. Ćwiczenie 1 :
Uczniowie dysponując listą cech charakteru/ osobowości proszeni są o wypisanie 5 cech, które posiadają lub ktoś inny uważa , że cechy te ich charakteryzują ( mogą wypisać również cechy nie znajdujące się na liście).

3. Miniwykład:
Prowadzący podkreśla jak duża jest indywidualność osobowości i cech prezentowanych przez uczniów. Dlatego też, powinniśmy szukać pracy zgodnie z naszymi cechami osobowości , co jest niezbędne do osiągnięcia satysfakcji zawodowej. Dodatkowym czynnikiem jest także aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu należy sprawdzić informacje dotyczące zawodów przyszłości , tego w jakich zawodach jest najwięcej bezrobotnych , a w jakich najmniej.
Prowadzący pyta:
• Jak uważacie jakie są zawody przyszłości?
• Które zawody według Was znikną z rynku pracy?

Prowadzący podaje kilka przykładów na podstawie raportu o zawodach www.praca.wm.pl.

4. Ćwiczenie 2:
Predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania zawodów. Uczniowie pracując indywidualnie – wypisują predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania zawodu : policjant, operator koparki, fryzjerka, lekarz. Omawiają je wspólnie z prowadzącym.

5. Gra: PRZYJĘCIE

Prowadzący:
"Wyobraź sobie, że udajesz się na przyjęcie. Ludzie zbierają się tam w sześciu grupach. Członkowie każdej z grup posiadają określone cechy. Nasza klasa jest salą w której odbywa się przyjęcie – Twoim zadaniem jest poruszając się po klasie przeczytać opisy znajdujące się na kartkach i wybierać grupę ( stając obok niej), która najbardziej Ci odpowiada, do której chciałbyś instynktownie dołączyć. Następnie wróć do ławki i zapisz wybrany symbol na kartce.
Wyobraź sobie, że osoby te po 15 minutach opuszczają przyjęcie i musisz podejść do kolejnej grupy, w której czułbyś się dobrze. Wybierz tę grupę.
Kiedy ci ludzie także wyjdą – wybierz trzecia grupę"

Prowadzący wyjaśnia krótko koncepcję osobowości zawodowej Johna Hollanda. Omawia sześć dominujących typów:
- typ realistyczny,
- typ konwencjonalny
- typ przedsiębiorczy
- typ badawczy
- typ artystyczny
- typ społeczny

W podsumowaniu ćwiczenia prowadzący podkreśla, że satysfakcja z wykonywanej pracy zależy od stopnia zbieżności typu osobowości i wybranego zawodu. Dla podjęcia świadomych decyzji zawodowych istotne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy o sobie samym oraz o wymogach zawodowych.

załączniki:
Przyjęcie- ćwiczenie

R – Osoby te cechuje sprawność fizyczna i koordynacja ruchowa. Preferują pracę na świeżym powietrzu w kontakcie z naturą. Lubią używać narzędzi i maszyn. Rozwiązują problemy przez działanie.

B- Osoby te cechuje ciekawość. Lubią uczyć się, badać i analizować lub rozwiązywać problemy.

K – Osoby te lubią pracować z danymi. Mają zdolności matematyczne. Są dokładne i uporządkowane. Rozwiązują problemy poprzez podążanie za uznanymi zasadami.

A – Osoby te są innowacyjne i maja zdolności artystyczne. Lubią pracować w sytuacjach nie do końca określonych. Mogą wówczas używać intuicji i wyobraźni.

P – Osoby te lubią pracować z ludźmi. Chętnie używają swoich umiejętności perswazji i przewodzenia innym w realizowaniu celów organizacyjnych lub ekonomicznych.

S – Osoby te są otwarte na kontakty z ludźmi. Posiadają umiejętności pomagania oraz uczenia innych. Są uczuciowe, wspierające, odpowiedzialne i komunikatywne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.