X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13690
Przesłano:

Jakie znam słabości i mocne strony człowieka? Konspekt do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

Temat: Jakie znam słabości i mocne strony człowieka?

Cele szczegółowe:
- integracja zespołu klasowego,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości,
- kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy wynikającej z obserwacji otoczenia,
- poszerzenie wiedzy o wybranych zawodach,
- próba sprecyzowania własnych predyspozycji.

Cele operacyjne:
- uczeń potrafi wymienić najmocniejsze i najsłabsze strony człowieka,
- umie je nazwać wadami i zaletami,
- potrafi sprecyzować priorytety (cechy) potrzebne do wykonywania konkretnych zawodów,
- potrafi nazwać indywidualne predyspozycje,
- uczeń potrafi wymienić swoje mocne i słabe strony,
- uświadamia sobie własne predyspozycje.

PRZEBIEG:

1. Przywitanie, określenie przez prowadzącego przedmiotu lekcji.
2. Nauczyciel przypomina uczniom, że każdy człowiek posiada mocne i słabe strony, które wpływają na sposób przyswajania wiedzy, jego typ kontaktów z otoczeniem. Prowadzący zachęca uczniów do wymienienia przykładowych mocnych i słabych stron człowieka przez uczniów, porządkuje ich wypowiedzi. Podsumowuje dyskusję, że owe mocne i słabe strony można utożsamić z wadami i zaletami człowieka.
3. Ćwiczenie nr 1. Podział uczniów na podgrupy czteroosobowe. Każda grupa losowo otrzymuje kartę pt. „Wady i zalety” (załącznik nr 1) oraz 4 paski z nazwami cech, którymi dany przedstawiciel zawodu powinien się odznaczać. Członkowie każdego zespołu wpisują w otrzymane formularze wady i zalety, wybierają cechę priorytetową. Następnie osoby chętne przedstawiają wyniki pracy na forum klasy. Z uwagi na fakt, że zawody powtarzają się, uczniowie wykreślają cechy wymienione przez osoby prezentujące dany zawód i uzupełniają wypowiedź o swoje propozycje.
4. Ćwiczenie nr 2. Każda z grup losowo otrzymuje kartę z nazwą zawodu (załącznik nr 2), a następnie przygotowuje prezentację, która składa się z trzech zdań. Członkowie grupy muszą zawrzeć w niej odpowiedzi na następujące pytania:
– Kto z grupy posiada preferencje do wykonywania tego zawodu? (Uzasadnij swoją wypowiedź)
– Czy wykonywany zawód ma istotny wpływ na postawę człowieka wobec innych?
– Atrybuty danego zawodu (elementy stroju).
Nauczyciel porządkuje wypowiedzi uczniów. Podsumowuje je stwierdzeniem, że wiedza o zawodach wnika ze sposobu jego spostrzegania, wiedzy o nim, prestiżu danej grupy zawodowej w hierarchii społecznej itp.
5. Każdy uczestnik otrzymuje formularz pt. „Jestem najlepszy w...” (załącznik nr 3), który wypełnia indywidualnie. Osoby chętne prezentują wyniki swojej pracy.
6. Zakończenie zajęć, podziękowanie uczniom za udział.


Załącznik nr 1

NAZWA ZAWODU: ........................................

Wady: Zalety:
............................. .............................Rzetelność

Sumienność

Komunikatywność

Umiejętność pracy w zespoleZałącznik nr 2

NAZWA ZAWODU:........................................

– Kto z grupy posiada preferencje do wykonywania tego zawodu? (Uzasadnij swoją wypowiedź).
– Czy wykonywany zawód ma istotny wpływ na postawę człowieka wobec innych?
– Atrybuty danego zawodu (elementy stroju).

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................


Załącznik nr 3

„Jestem najlepszy w...”

„Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa,
lecz pracą i własnym wysiłkiem”.
/Albert Einstein /


1. Wymień dziedziny, w których radzisz sobie najlepiej:
........................................
2. Jakie czynniki wpływają na możliwość realizacji przez Ciebie swoich marzeń, hobby, zamierzonych celów?
........................................

3. Wymień cechy charakteru (walory osobiste), za które chwalą Cię rodzice, rodzeństwo i rówieśnicy:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.