X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5378
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawdzian wiadomości - rozdział 15 - 16 English in Mind - Level I

Gimnazjum
-------------------

POZIOM 2

Sprawdzian wiadomości- rozdział 15-16 English in Mind –Level I

I Wpisz czasowniki w poprawnej formie, tworząc zdania warunkowe. ( 5 pkt.)
1.If it ( rain) tomorrow, we ( not go) to the beach.
2.We ( not pass) the test if we ( not work) hard.
3.If you (decide) to come, I ( meet ) you at the cinema.
4.If Tim ( not phone) his parents, they ( worry) about him.
5.If she ( miss) the train, she ( not arrive) on time.
II Zakreśl właściwy przymiotnik w każdym ze zdań. ( 4 pkt)
1.I find horror films frightening/ frightened.
2.The film was very interesting/ interested.
3.My mum was annoyed/ annoying when I came home late.
4.The lesson was so bored/ boring that one student fell asleep.
5.My friend is frightening/ frightened of spiders.
6.The football match was really excited/ exciting.
7.I was tiring/ tired after the marathon.
8.I was exciting/excited when I got a new bike for my birthday.
III Podaj formę Past Participle od następujących czasowników: (6 pkt)
be, win, fly, do, go, swim, see, write, bite, speak, eat, drive
IV Napisz zdania w czasie Present Perfect. ( 5 pkt.)
1.I/ never/ see/ a tarantula.
2.John/ ever/ win/ a competition?
3.Mick/ never/ see/ that film
4.My friend/ never/ study/ German.
5.you/ ever/ speak/ to a British person?
V Połącz czasowniki z rzeczownikami. ( 3 pkt)
Czasowniki: raise; win; break; build; tell; take
Rzeczowniki: a risk; a prize; a joke; a record; money; a house
VI Odpowiedz na następujące pytania: ( 4 pkt.)
1.What will you do if the weather is nice next weekend?
2.How will you feel if your teacher gives you a lot of homework today?

POZIOM 1

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI- (English in Mind Level I, Chapter 15-16)
..../23 punkty

I Przetłumacz na j.angielski wyrazy napisane tłustym drukiem. (3pkt)
1. The match was really ekscytujący.
2. The teacher was zdenerwowany when I told him I didn’t have my homework.
3. I am not at all zainteresowany in history.
4. The lecture (wykład) was very interesujący.
5. The film was terribly nudny.
6. I found the marathon really męczący.
II Ułóż pytania w czasie Present Perfect.
Wzór: you/ever/see/ a tiger- Have you ever seen a tiger? ( 3pkt)
1.he/ever/eat/ Chinese food
2.they/ever/be/ on tv
3.you/ever/ win/ any money
III Podaj formę Past Participle ( III tabelka) od następujących czasowników: (5 pkt)
do
go
write
become
bite
speak
drive
fly
swim
buy
IV Połącz czasowniki z rzeczownikami. ( 3 pkt)
Czasowniki: raise; win; break; build; tell; take
Rzeczowniki: a risk; a prize; a joke; a record; money; a house
V Połącz zdania 1-5 ze zdaniami a-e. ( 5pkt.)
1.If Sue gives me her phone number
2. If it rains
3. If my mum says so
4.If Jack hears about that
5. If I buy popcorn
a. I won’t have enough money for the film.
b. I will come to your birthday party.
c. we won’t go to the beach.
d. I will call her tonight.
e. he will be angry
VI Przetłumacz następujace wyrazy: (4 pkt.)
papuga, żaba, koń, mysz, królik, krowa, wąż, tygrys

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.