X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5345
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie IV: Arbeit am Lied "In der Wohnung"

Klasy IV-VI
----------------------

Cel główny:
Utrwalenie poznanego słownictwa związanego z opisem pokoju.
Cele operacyjne:
Uczeń
­ Zna i stosuje słownictwo związane z opisywaniem pokoju: nazwy mebli, określenia miejsca i kolory.
­ Rozwija umiejętność czytania, pisania i słuchania ze zrozumieniem.
Metody i techniki:
­ powtarzanie za wzorem,
­ grupowa i indywidualna recytacja i śpiew piosenki,
­ wyszukiwanie w słuchanym tekście określonych wyrazów,
­ układanie tekstu z rozsypanki.
Formy pracy:
­ z całą klasą,
w grupach,
­ w parach,
­ indywidualna.
Środki dydaktyczne:
­ podręcznik „der, die, das neu kl. IV“,
­ książka ćwiczeń do podręcznika,
­ kaseta,
­ piłeczka,
­ koperty z rozsypanką wyrazową.
Czas realizacji:
45 minut

PRZEBIEG LEKCJI

0. Rozgrzewka – przy zamkniętych podręcznikach ustne przypomnienie poznanych nazw mebli - uczniowie odpowiadaja na pytanie nauczyciela Welche Möbel kennen wir?
1. Zapisanie tematu lekcji.
2. Wprowadzenie – przeprowadzenie gry menory, w czasie której dzieci łączą obrazek mebla z zapisem danego słowa. Zapisują następnie z pamięci słówka na tablicy, a w dalszej kolejności do zeszytu.
3. Nauka tekstu piosenki:
­ Prezentacja tekstu z kasety, podczas której dzieci w parach zaznaczają na liście różnych słówek usłyszane z kasety słowa występujące w piosence.
­ Sprawdzenie rozwiązań.
­ Otwarcie podręczników i powtórne wysłuchanie całego tekstu piosenki.
­ Czytanie tekstu po kasecie wersami całą klasą, a następnie odczytanie całą klasą z nauczycielem.
­ Czytanie pojedynczo wersami, na koniec ochotnicy czytają cały tekst piosenki.
­ Omówienie treści.
­ Rozwiązanie indywidualnie ćw. B1/72 z książce ćwiczeń, podczas gdy nauczyciel odtwarza piosenkę w wersji wokalnej z akompaniamentem.
4. Nauka śpiewu piosenki:
­ Napisanie słów piosenki na tablicy przez chętnych uczniów po 2 – 3 wyrazy.
­ Sprawdzenie powstałego tekstu z podręcznikiem, poprawienie ewentualnych błędów.
­ Odczytanie tekstu z tablicy przy zamkniętych podręcznikach.
­ Wysłuchanie piosenki z kasety w wersji wokalno – instrumentalnej.
­ Śpiewanie piosenki z kasetą, przy każdym kolejnym powtórzeniu piosenki nauczyciel wyciera fragmenty tekstu, aż w końcu uczniowie śpiewają z pamięci przy pustej tablicy.
5. Utrwalenie tekstu piosenki i jej śpiewu.
­ Podział klasy na grupy 3-osobowe i ułożenie słów piosenki z rozsypanki wyrazowej.
­ Śpiew piosenki i sprawdzenie poprawności ułożonego tekstu.
­ Przeprowadzenie zabawy z piłeczką – dzieci mówią lub śpiewają po jednym wersie i rzucają piłeczkę do wybranej osoby, który mówi lub śpiewa kolejny wers piosenki.
­ Zaśpiewanie piosenki indywidualnie przez chętnego ucznia.
6. Sprawdzenie i ewaluacja:
­ zapisanie słów piosenki z pamięci na kartce i sprawdzenie poprawności zapisu przez sąsiada przy pomocy podręcznika.
­ ocena aktywności uczniów i podsumowanie lekcji przez nauczyciela.
7. Zakończenie – przeprowadzenie zabawy bingo: spośród wszystkich słów piosenki uczniowie wybierają 9 i wpisują je w pola kwadratu 3x3. Nauczyciel wywołuje słówka piosenki w dowolnej kolejności, a dzieci, słysząc zapisany przez siebie wyraz, wykreślają go. Ten, kto pierwszy skreślił wyrazy na swojej kartce, woła Bingo i wygrywa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.