X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 525
Przesłano:

Działalność ekologiczna w Zespole Szkół Spożywczych

Postępująca pod wpływem działalności człowieka degradacja przyrody wymaga działań mających na celu ochronę środowiska. Dlatego bardzo ważne jest budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie pozytywnych postaw służących poprawie stanu środowiska naturalnego.
Dobrze przygotowana i przeprowadzona edukacja ekologiczna powinna podnosić poziom wiedzy uczniów, rozbudzać ich świadomość i dać konkretne efekty działań związanych z troską o środowisko naturalne. Ważne jest nie tylko przekazanie odpowiednich treści, ale i sposób w jaki zostaną one zaprezentowane. Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej mają już pewną wiedzę z zakresu ekologii, ale często jest ona głównie terminologiczna i charakteryzuje ją werbalizm. Nie wpływa to na wzrost zainteresowania zjawiskami biologicznymi zachodzącymi w otaczającym nas świecie. Istotne jest też uświadomienie młodzieży, że pojedyncze zachowania każdego z nas mają wpływ na środowisko i każdy jest odpowiedzialny za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Niestety większość uczniów uważa, że nie ma wpływu na ochronę środowiska, więc też nic nie robi w tej sprawie. Aby zmienić sposób myślenia młodzieży i kształtować postawy proekologiczne w r. sz.
2002/2003 nauczyciele ZSS nawiązali współpracę z Kujawsko-Pomorskim Centrum
Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku i opracowali plan stałej współpracy.
Jako główną formę pracy przyjęto aktywizujące młodzież zajęcia terenowe i laboratoryjne.
W listopadzie 2002r opracowano program „Kształtowanie proekologicznych postaw wobec środowiska naturalnego wśród młodzieży w ZSS w Bydgoszczy”. Złożono wniosek o przyznanie środków finansowych do Wydziału Ochrony Środowiska przy UM w Bydgoszczy. Program został przyjęty i szkoła otrzymała fundusze na jego realizację.
Większość zadań zrealizowano w oparciu o bazę dydaktyczną K-P CEE w Myślęcinku. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych, warsztatach i seminariach, prowadziła badania terenowe, brała udział w konkursach i akcjach pogłębiających wiedzę z zakresu tematyki proekologicznej.
Ważną część edukacji ekologicznej młodzieży stanowiły cykliczne seminaria organizowane przez Centrum Ekologiczne a prowadzone przez specjalistów pn. „Przedsiębiorstwo – zagrożenia - ochrona środowiska”, na których młodzież poznała m.in. Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przeprowadzono również cykl proekologicznych wykładów w szkole, które swoim zasięgiem objęły znacznie szerszą grupę uczniów. Tematami poszczególnych spotkań były: ocena stanu czystości miasta Bydgoszczy; zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby; działania i przedsięwzięcia zakładów przemysłowych, instytucji ekologicznych i nas samych wpływające na ograniczenie ilości zanieczyszczeń
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się cykl zadań dotyczący oceny stanu rzeki Brdy. Roczny monitoring obejmował czterokrotne pobrania próbek wody (zima, wiosna, lato, jesień) z trzech różnych miejsc prawo i lewobrzeżnej Brdy (okolice Opery Nova, Państwowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Tesco) oraz fizyko-chemiczną ocenę czystości wody w Pracowni Przyrodniczej w K-P CEE. Podczas pobierania próbek młodzież poznawała zasady prowadzenia cyklicznej kontroli czystości wód oraz pozytywne i negatywne oddziaływanie współczesnej cywilizacji na środowisko wodne.

Fizyko-chemiczna ocena czystości wody w Pracowni Przyrodniczej K-P CEE Taki bezpośredni i praktyczny udział w prowadzonych badaniach rozwija emocjonalny stosunek do środowiska i poczucie odpowiedzialności za stan przyrody w najbliższym środowisku. Podobną rolę pełnią akcje „Sprzątanie Świata” czy zbiórki makulatury.
W bieżącym roku szkolnym, kontynuując współpracę z K-P CEE opracowano program pn. WYSPA MŁYŃSKA – środowisko i jego zasoby to niepowtarzalna wartość i wspólne dobro narodowe. Realizowany jest cykl zajęć kształtujących proekologiczne postawy odpowiedzialności za stan środowiska, szacunku i honorowania praw ekologicznych. oraz rozwijający zdolności postrzegania i doceniania walorów krajobrazowych i turystycznych Wyspy Młyńskiej. W ramach zajęć we wrześniu przeprowadzono akcję „Sprzątania Świata” i głoszono konkurs fotograficzny „Wyspa Młyńska – cztery pory roku”. Trwa opracowywanie projektów przestrzennego zagospodarowania Wyspy Młyńskiej, przewodników turystycznych po Wyspie oraz prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint o działaniach prowadzonych przez koło ekologiczne. Na pierwszy dzień wiosny zaplanowano zbiórkę plastikowych opakowań – konkurs szkolny, który zostanie poprzedzony spotkaniem z przedstawicielem firmy Remondis.
Przed młodzieżą jeszcze wiele innych proekologicznych działań, m.in. wycieczka na Maltę do Poznania, stały udział w konferencjach i sympozjach organizowanych przez K-P CEE w Myślęcinku oraz monitoring Wyspy Młyńskiej – cykl zajęć obejmujących badanie wody, gleby i powietrza.
Zajęcia realizowane w ramach koła ekologicznego rozwijają w uczniach umiejętność aktywnego współuczestniczenia w ochronie środowiska lokalnego i poczucie odpowiedzialności za jego stan.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.