X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 522
Przesłano:

Godzina z wychowawcą w szkole ponadgimnazjalnej

Temat lekcji: Co to jest sukces życiowy, szkolny, zawodowy?


Cele edukacyjne:
• Zapoznanie z etapami realizowania celu (osiągnięcie sukcesu).
• Uświadomienie uczniom roli zdolności w wyborze właściwego zawodu.
• Przygotowanie uczniów do napisania CV – życiorysu zawodowego
lub listu motywacyjnego.

Cele wychowawcze:
• Rozwój umiejętności obierania własnego celu.
• Kształtowanie u uczniów umiejętności analizy zawartości ogłoszeń prasowych, oceny i selekcjonowania zawartych w nich informacji.

Metody pracy:
• pogadanka z elementami wykładu, dyskusja,
• ćwiczenia, praca z wykorzystaniem foliogramu.

Formy pracy:
• praca indywidualna,
• praca w małych grupach,
• prezentacja.


Przebieg lekcji

Część wstępna lekcji

1. Sprawy organizacyjne:
 sprawdzenie obecności,
 analiza frekwencji itp.
2. Wprowadzenie do tematu: uświadomienie uczniom, iż zdefiniowanie celu
pomaga odpowiedzieć na pytanie: „Co jest dla mnie w życiu najważniejsze, co jest dla mnie sukcesem życiowym, szkolnym i zawodowym?”

Część właściwa lekcji

1. Podanie tematu lekcji.
2. Określenie celów lekcji.
3. Kierowanie ćwiczeniami.
Prowadzący rysuje na tablicy schemat:

Marzenia → pragnienia (ja chcę) → cele → planowanie → działanie →realizacja zamierzeń

Rozdaje uczniom kartę ćwiczeń i prosi o wypełnienie arkusza pragnień i celów na najbliższy tydzień, miesiąc, rok, pięć i dziesięć lat.

Prowadzący wskazuje na kilka podstawowych grup celów, np. cele edukacyjne, interpersonalne, zawodowe itp.

Prowadzący wyjaśnia, że do realizacji celu, oprócz nazwania go po imieniu, konieczne jest zaplanowanie sposobu jego realizacji.

Nauczyciel proponuje uczniom, żeby wybrali któryś z zapisanych przez siebie celów i poddali go weryfikacji poprzez odpowiedź na pięć pytań.

Prowadzący zwraca uwagę na jeden z wymienionych celów, mianowicie zdobycie dobrej pracy. Zwraca uwagę, że jedną z metod poszukiwania pracy jest odpowiadanie na zamieszczone przez pracodawców w prasie oferty pracy. Podkreśla, iż zawartość i jakość informacji w ogłoszeniach prasowych jest różna, np. mało precyzyjna. Należy więc:
 przeanalizować co zawierają niektóre z nich,
 nauczyć się selekcjonowania ofert pracy ze względu na ich
przeznaczenie – kto jest poszukiwany,
 nauczyć się wybierania z ofert tych informacji, które pomogą nam przygotować się do rozmowy z pracodawcą.

Prowadzący dzieli klasę na małe grupy, zadaniem każdej z nich będzie analiza wybranych ogłoszeń.

Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy na forum grupy.

Efektem tych prezentacji będzie stworzenie najbardziej pożądanych przez pracodawców wymagań stawianych kandydatom.

Dokładna analiza ogłoszenia prasowego pozwala:
 ocenić, czy dana oferta jest dla nas odpowiednia,
 tak przygotować dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny), by zawierały informacje istotne z punktu widzenia wymagań pracodawcy.

Prowadzący prosi uczniów o stworzenie indywidualnych list zawierających fakty z ich edukacji i aktywności pozaszkolnej.

Napisanie przez uczniów CV oraz listu motywacyjnego na podstawie schematów przedstawionych na foliogramach.

Część końcowa lekcji

Podsumowanie, wspólne wnioski.
Ewaluacja – odpowiedzi na pytania:
 Czy w Twojej ocenie ćwiczenia będą przydatne w Twojej dalszej pracy szkolnej i zawodowej?
 Czy przedstawione na początku cele lekcji zostały w pełni osiągnięte?
 Co zmieniłbyś w zajęciach tego rodzaju?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.