X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52
Przesłano:

Wzór oceny opisowej dla rodziców

Wzór oceny opisowej dla rodziców

Nazwisko i imię...........................................................kl. .........

EDUKACJA POLONISTYCZNA
Mówienie:
- Wypowiada się:zdaniami złożonymi,prostymi zdaniami,pojedynczymi słowami
- Zasób słownictwa:bogaty,na poziomie wieku,ubogi
- Tworzy wypowiedzi:zrozumiałe i poprawne gramatycznie,mało zrozumiałe
- Aktywność na zajęciach:wysoka,średnia,słaba
Słuchanie:
- Słucha poleceń i czytanych tekstów:uważnie,raczej uważnie,nie zawsze uważnie,słaba koncentracja uwagi
Czytanie:
- Technika czytania:czyta zdaniami,wyrazami,dłuższe i trudniejsze wyrazy sylabizuje lub głoskuje
- Popełnia błędy:opuszcza litery,wyrazy,przestawia litery,zniekształca głoski,zmienia końcówki wyrazów,przekręca wyrazy
- Tempo czytania:szybkie,średnie,wolne
- Czyta z podziałem na role:samodzielnie,z pomocą nauczyciela
- Czytanie ze zrozumieniem:rozumie samodzielnie czytany tekst,rozumie go częściowo, ma trudności ze zrozumieniem tekstu
- Czyta:z właściwą intonacją,nie zawsze zwraca uwagę na znaki interpunkcyjne,nie zwraca uwagi na znaki interpunkcyjne
Pisanie:
- Pisze:starannie,czytelnie,nie zawsze starannie,średnio starannie,niestarannie
- Przepisywanie:poprawnie odwzorowuje tekst,popełnia nieliczne(liczne) błędy
- Popełnia błędy:ortograficzne,opuszcza litery,sylaby,wyrazy,znaki interpunkcyjne,przestawia litery,opuszcza "ogonki"
- Z pamięci pisze:bezbłędnie,popełnia nieliczne błędy,popełnia dużo błędów
- Tempo pisania:szybkie,średnie,wolne
Inne wiadomości i umiejętności polonistyczne:
- Wyróżnia zdania,wyrazy,sylaby,głoski:poprawnie,czasem popełnia błędy,nie wyróżnia
- Dzieli wyrazy na sylaby:poprawnie,myli się,nie dzieli
- Rozpoznaje samogłoski i spółgłoski:poprawnie,myli,nie rozpoznaje
- Układa wyrazy i zdania z rozsypanek:poprawnie,popełnia pomyłki,nie potrafi
- Rozpoznaje(nie rozpoznaje) zdania oznajmujące,pytające,rozkazujące
- Rozpoznaje rzeczowniki i czasowniki:bezbłędnie,popełnia błędy,nie rozpoznaje
- Kolejność liter w alfabecie:zna,myli,nie zna

EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA
- Posiada wiedzę o otaczającym środowisku:rozległą,ogólną,wycinkową
- Zdobyte wiadomości i umiejętności:potrafi(nie zawsze potrafi) wykorzystać w praktyce

EDUKACJA MATEMATYCZNA
- Dodaje i odejmuje w zakresie 20:biegle,czasem(często)popełnia błędy,słabo
- Liczy:pamięciowo,na konkretach,sposobem mieszanym
- Porównuje liczby:prawidłowo,myli znaki,nie potrafi
- Rozwiązuje proste zadania tekstowe:samodzielnie,czasem oczekuje pomocy
- Rozpoznaje figury geometryczne:bardzo dobrze,nie zawsze poprawnie
- Układanie zadań tekstowych do działania lub ilustracji:radzi sobie doskonale,czasem ma trudności,nie potrafi
EDUKACJA PLASTYCZNO - TECHNICZNA
- Sprawność manualna rozwinięta:bardzo dobrze,dobrze,słabo
- Prace wykonuje:starannie,średnio starannie,niestarannie
- Prace:bogate w szczegóły,schematyczne,ubogie w szczegóły,z zastosowaniem pełnej gamy barw,ubogie kolorystycznie

EDUKACJA MUZYCZNO - RUCHOWA
- Śpiewa grupowo:chętnie,nie zawsze chętnie,niechętnie
- Wartości rytmiczne nut:rozpoznaje,popełnia błędy,nie rozpoznaje
- Sprawność ruchowa:bardzo dobra,dobra,słaba
- Ćwiczenia wykonuje:precyzyjnie,średnio dokładnie,niedbale
- Zaangażowanie w zajęcia ruchowe:bardzo dobre,dobre,słabe

ROZWÓJ SPOŁECZNO - EMOCJONALNY
- Przestrzega norm obowiązujących w szkole i w klasie:tak,nie zawsze,nie
- Wykazuje się aktywnością w różnych sytuacjach:często,czasami,wcale
- Dba o porządek na swoim miejscu pracy:tak,nie zawsze,nie
- Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny na przerwach:tak,nie zawsze,nie
- Systematycznie przygotowuje się do zajęć:tak,nie zawsze,nie
- Tempo pracy na zajęciach:bardzo dobre,dobre,wolne
- ..............................................................................

JĘZYK ANGIELSKI:..............................................................
WYCHOWAWCA
.......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.