X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51793
Przesłano:

Opinia o dziecku kierowanym na badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

OPINIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA O DZIECKU, KIEROWANYM
NA BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Imię i nazwisko dziecka:
Data i miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania:
Przedszkole:

Trudności wychowawcze:
Lena jest dzieckiem wesołym, bardzo ruchliwym. Często nie stosuje się do poleceń nauczyciela, ignoruje je, wymaga wielokrotnych powtórzeń. Podczas zajęć nie skupia uwagi, nie panuje nad swoją ruchliwością i emocjami.

Trudności w opanowaniu materiału programowego:
Utrudniony jest kontakt werbalny z dzieckiem. Lena nie podejmuje prób mowy podczas pobytu w przedszkolu – nie powtarza słów. Z racji tego, że Lena nie podejmuje prób mowy, utrudnione jest określenie niektórych sfer rozwoju poznawczego. W związku z tym rozwój poznawczy dziecka w arkuszu obserwacji cech rozwojowych dziecka 3-letniego jest na niskim poziomie. Lena nie zna imion kolegów i koleżanek z grupy, nie wymienia imion rodziców, nie nazywa członków bliższej i dalszej rodziny, nie podaje nazwy swojej miejscowości. Nie nazywa wskazanych przedmiotów , nie dostrzega różnic i podobieństw na obrazkach, nie nazywa podstawowych kolorów. Nie łączy obrazków w pary, nie układa historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności. Dziewczynka nie rozpoznaje i nie nazywa pór roku, nie rozróżnia i nie nazywa zjawisk atmosferycznych, nie klasyfikuje elementów według podanej cechy, nie rozpoznaje wśród innych 2 takich samych elementów. Lena nie nazywa części ciała, nie rozróżnia figur geometrycznych, nie przelicza w zakresie 3. Rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny utrzymuje się na poziomie przeciętnym.
Leworęczność, obniżony poziom prac ręcznych:
Dziewczynka jest praworęczna, trzyma narzędzie pisarskie. Jej prace są mało estetyczne, schematyczne, ubogie w szczegóły. Ręka szybko się męczy podczas rysowania. Duży nacisk narzędzia płaskiego na kartkę.

Trudności w odwzorowywaniu:
Nie skupia się na pracy zadaniowej. Nie utrzymuje szlaczków w liniaturze, nie potrafi odwzorować podstawowych figur geometrycznych: koła, kwadratu, trójkąta.

Środowisko rodzinne:
Rodzice uczestniczą w zebraniach grupowych. Interesują się dzieckiem. Lena ma zaspokojone podstawowe potrzeby: II śniadanie, przybory szkolne.

Specjalne zainteresowania i uzdolnienia dziecka:
Lena nie wykazuje specjalnych zainteresowań. Chętnie podejmuje swobodne zabawy z wykorzystaniem lalek, klocków.

Stan zdrowia dziecka wg opinii lekarza:
-------------
wg spostrzeżeń nauczyciela:
Nie zaobserwowano problemów zdrowotnych.

Inne przyczyny skierowania dziecka do poradni:
Wykazuje bardzo dużą potrzebę ruchu. Uzyskała niski wynik obserwacji pedagogicznej.

.................... ................................ .................................
data podpis wychowawcy podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.