X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51792
Przesłano:

Opinia o dziecku - informacja o funkcjonowaniu dziecka w grupie przedszkolnej

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w grupie przedszkolnej

Imię (imiona) i nazwisko dziecka:
Data i miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania:
Przedszkole: oddział przedszkolny.........

Piotr bardzo lubi zajęcia ruchowe, widać, że sprawiają mu one dużą radość. Lubi naśladować różne ruchy i odkrywać możliwości swojego ciała bacznie obserwując instruktaż nauczyciela. W zakresie dużej motoryki działa szybko, jednak dość nieprecyzyjnie – traci równowagę. Wykazuje zniecierpliwienie, gdy zajęcie trwa dłużej, prace grafomotoryczne wykonuje niedokładnie, stara się jednak je dokończyć, wymagając przy tym dużo motywacji ze strony nauczyciela. Samodzielnie wykonuje czynności higieniczne, zgłasza potrzeby fizjologiczne. Bardzo szybko zmienia obszary zabawy, sprawia wrażenie osoby niewytrzymującej długo w jednym miejscu. Nadal z trudem znosi poranne rozstania z mamą i często wchodzi smutny lub zapłakany do grupy. Sytuacje pytań i płaczu powtarzają się jednak co jakiś czas głównie podczas odbioru dzieci przez rodziców z placówki i trudno jest wtedy zainteresować Piotra jakąkolwiek formą aktywności, która zrekompensowała by uczucie niepewności i frustracji. Chłopiec wykazuje dużą labilność emocjonalną. Chętnie wyraża radość, jeśli dana aktywność sprawia mu przyjemność, równie szybko jednak wykazuje złość czy zniecierpliwienie poprzez krzyk i często płacz, gdy coś mu nie odpowiada. W takich sytuacjach trudno o rozmowę z chłopcem. Potrzebuje on kilka minut, aby się uspokoić. Chłopiec ma problem z dostosowaniem się do zasad i norm obowiązujących w grupie. Bardzo często nie stosuje się do poleceń nauczyciela, ignoruje je, wymaga wielokrotnych powtórzeń.
Chłopiec ma trudności z komunikacją z nauczycielami i rówieśnikami. Wypowiada jedynie pojedyncze sylaby i wyrazy o prostej budowie. Wydaje się nie rozumieć tego, co do niego mówimy. Unika kontaktu wzrokowego, nie nawiązuje werbalnego kontaktu z otoczeniem. Ma kłopoty z koncentracją uwagi. Nie wykazuje zainteresowania nauką. Nie potrafi skupić się na czytaniu bajek, przeszkadza. Nie rozumie związków przyczynowo- skutkowych. Uwaga dziecka jest rozproszona, pracuje niesystematycznie, szybko ulega zmęczeniu i zniechęceniu. Rysunki dziecka są na poziomie bazgrot. Czas swobodnej zabawy spędza w większości samodzielnie, bawiąc się autami, klockami i drewnianymi układankami. Kontakt z rówieśnikami jest dla niego utrudniony, z racji problemów z mową chłopiec nie może wyjaśnić dzieciom jak chciałby się bawić.
Obserwując pracę Piotra podczas zajęć zorganizowanych dostrzega się występowanie trudności w zakresie koncentracji uwagi. Chłopiec jednak szybko się rozprasza. Potrzebuje częstego powtarzania poleceń. Rozwój społeczno – emocjonalny i umysłowy dziecka w arkuszu obserwacji cech rozwojowych dziecka jest na bardzo niskim poziomie. Piotr słabo orientuje się w otoczeniu. Nie podaje nazwy swojej miejscowości, nie wymienia imion rodziców, nie rozróżnia kolorów. Nie dostrzega różnic i podobieństw na obrazkach, nie łączy obrazków w pary, nie układa historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności. Chłopiec nie rozpoznaje i nie nazywa pór roku oraz owoców i warzyw, nie klasyfikuje elementów według podanej cechy, nie porównuje liczebności zbiorów, nie rozpoznaje wśród innych 2 takich samych elementów, nie rozróżnia figur geometrycznych. Nie utrzymuje porządku w miejscu pracy. Natomiast rozwój fizyczny chłopca utrzymuje się na dobrym poziomie. Chłopiec uczestniczy w zabawach ruchowych, chętnie bawi się na świeżym powietrzu, sprawnie wykonuje proste ćwiczenia, samodzielnie spożywa posiłki.

.................... ................................ .................................
data podpis wychowawcy podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.