X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51278
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Integracyjnym

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontaktowego

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

w Przedszkolu Integracyjnym

w okresie od 1.09.2019 do 31.05.2022

Warszawa, 01.06.2022

Wstęp
Pracę w Przedszkolu Integracyjnym rozpoczęłam we wrześniu 2016 roku. Obecnie jestem wychowawcą w oddziale dzieci 4-letnich. Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego obejmuje okres 2 lat i 9 miesięcy mojej pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Rzetelna praca od 1.09.2019 do 31.05.2022 umożliwiła mi zakończenie stażu, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie większego doświadczenia co w dużym stopniu wpłynęło na jakość oraz efektywność mojej pracy. Poniżej przedstawiam realizację mojego planu rozwoju zawodowego w oparciu o aktualne wymagania zawarte w rozporządzeniu dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli.

Realizacja wymagań, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200): 1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Doskonalenie swoich umiejętności i poszerzenie wiedzy:
Podczas trwania stażu brałam udział w następujących warsztatach, szkoleniach, kursach oraz wykładach:
- szkolenie dla realizatorów międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”;
- szkolenie on-Line „Efektywna współpraca rodzic-nauczyciel”;
- szkolenie internetowe ,,Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka”;
- szkolenie ,,Metoda globalnego czytania Glenna Domana”
- szkolenie on-Line „Przedszkolak w świecie kodowania”
- szkolenie on-Line „Asertywność w komunikacji nauczyciela i rodzica”;
- szkolenie on-Line „Matematyka intuicyjna jako alternatywa dotychczasowych metod nauczania matematyki”;
- wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek dr Aleksandry Piotrowskiej
„Dziecko w czasach pandemii i zdalnej edukacji”;
- szkolenie on-Line „Polisensoryczne zabawy matematyką”;
- szkolenie on-Line „ Jak sobie radzić z roszczeniowym rodzicem?”;
- szkolenie on-Line „Drama jako metoda skutecznego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolu”;
- szkolenie on-Line „Metody globalnego czytania Glenna Domana”;
- szkolenie on-Line Zabawy z chustą animacyjną;
- udział w XII Konferencji „Czytanie kluczem do wiedzy i sukcesu dziecka”;
- szkolenie on-Line „Wychowanie muzyczne w przedszkolu. Jak aktywnie i twórczo bawić się muzyką”;
- szkolenie on-Line „Zabawy paluszkowe stymulujące pamięć, mowę i sprawność manualną dziecka”;
- wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek Pana Dawida Bałutowskiego O co Ci chodzi? Jak lepiej mówić i lepiej słuchać, żeby się lepiej rozumieć?

-szkolenie on-Line „Kodowanie na dywanie. Elementy kodowania oraz programowania w przedszkolu”;
-wykład on-Line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Bajki terapeutyczne potrzebne są wszystkim dzieciom. Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi”;
-wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek dr Aleksandry Piotrowskiej „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?”.
Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli:
- obserwacja zajęć z profilaktyki logopedycznej prowadzonych przez logopedę,
- obserwacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne u dzieci 3- letnich, prowadzonych przez psychologa,
- obserwacja zajęć „W świecie emocji z pajączkiem Wolly”
- obserwacja zajęć: „Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania”
- obserwacja zakodowanych zajęć w grupie 6-latków
- obserwacja zajęć prowadzonych metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Efekty dla przedszkola:
-wzbogaciłam ofertę placówki, poprzez umożliwienie wprowadzenia nowych działań,
Efekty dla mnie:
-poszerzyłam zbiór osobistych pomocy dydaktycznych, inspirując się szkoleniami,
-poszerzyłam swoje umiejętności pracy za pomocą różnych metod oraz wzbogaciłam moją wiedzę,
-wymieniłam się doświadczeniami z nauczycielami z innych placówek,
-zdobyłam nowe pomysły na prowadzenie zajęć.

Organizacja uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek:
Zachęcałam dzieci do udziału w imprezach przedszkolnych, do których opracowywałam scenariusze.
Były to:
-Dzień Pluszowego Misia,
-Uroczystość z okazji Święta Niepodległości,
-Dzień Babci i Dziadka,
-Akcja „Szkoła do Hymnu”

-Bal karnawałowy,
-Dzień Kobiet,
-Światowy Dzień Jabłka,
-Dzień Chłopaka,
-Pasowanie na przedszkolaka,
-Przygotowanie filmu oraz zdjęć z inscenizacją do piosenki „Wojenko, wojenko” oraz „Mazurka Dąbrowskiego” z okazji Święta Niepodległości,
-Dzień Jeża,
-Jasełka -przygotowanie filmu oraz zdjęć,
-Dzień Babci i Dziadka -przygotowanie filmu oraz zdjęć,
-Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,
-Dzień Mamy i Taty-przygotowanie filmu oraz zdjęć,
-Dzień Kolorowej Skarpetki czyli Światowy Dzień Osób z zespołem Downa,
-Międzynarodowy Dzień Kropki,
-Dzień Rodziny.

Zorganizowałam następujące wycieczki oraz wyjścia w okolice przedszkola:
- na pobliskie skrzyżowanie w celu nauki prawidłowego przechodzenia,
- do MultiCentrum,
- do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży,
- do Multikina,
- do Castoramy (Majsterkowo),
- do apteki w ramach realizacji tematu „ Jak dbać o zdrowie”,
- do Urzędu Pocztowego, aby przyjrzeć się pracy urzędników pocztowych.

Efekty dla przedszkola:
-rozszerzyłam wachlarz atrakcji, jaki ma do zaoferowania nasza placówka,
-promowałam przedszkole. Efekty dla mnie:
-integrowałam się z rodzicami i dziećmi,
-zdobyłam doświadczenie w organizowaniu uroczystości przedszkolnych oraz planowaniu wycieczek,
-czułam satysfakcję z postępów dzieci.

Realizacja wybranych projektów:
W pierwszym roku stażu brałam udział w zajęciach w ramach projektu "Wspólna misja-wspólny rozwój," realizowanym przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy. Zajęcia odbywały się w pawilonie sportów walki, rozwijały siłę, sprawność ruchową dzieci oraz ogólną wydolność organizmu. Treningi pozwoliły dzieciom rozładować energię i pokazały, jak wykorzystać ją w pozytywny sposób.
Prowadziłam zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu „Wyzwanie Teodora” organizowanego przez Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Woli Dębińskiej. Przedszkolaki zdobywały sprawności związane ze sportem, sposobem na nudę, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, dbaniem o przyrodę oraz rozwojem artystycznej duszy. Udział w projekcie uświadomił dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem. Prowadziłam zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
„Zabawa sztuką”. Dzieci przez aktywną zabawę, obcowały z dziełami sztuki, rozwijały poczucie estetyki, wrażliwości na piękno oraz uczyły się wiary we własne możliwości.
Realizacja tego projektu przyniosła wiele wrażeń i radości dzieciom. Przedszkolaki z zaciekawieniem i entuzjazmem poznawały różnych malarzy i ich dzieła oraz tworzyły piękne i niepowtarzalne prace plastyczne.

Efekty dla przedszkola:
- nawiązałam współpracę z przedszkolami, polegającą na wymianie pomysłów w kwestii realizacji projektów,
- wzbogaciłam ofertę edukacyjną przedszkola, Efekty dla mnie:
- zdobyłam doświadczenia organizacyjne, w zakresie zarządzania projektem,
- wzbogaciłam warsztat pracy, dzięki pozyskanym materiałom, otrzymanym w ramach realizacji projektów,
- czułam satysfakcję z osiągnięć dzieci.

Współtworzenie innowacji pedagogicznej:
Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej, dlatego wspólnie z koleżanką opracowałyśmy i realizowałyśmy innowację „Zabawa w teatr”. Zajęcia z zakresu innowacji odbywały się w każdy piątek, w oddziale czterolatków. Treści innowacji zostały ujęte w dwa bloki tematyczne: zabawa w teatr oraz mały teatrzyk małych aktorów. Zabawy w teatr pozwoliły dzieciom dostrzec piękno otaczającej rzeczywistości, nauczyły oceniać postępowania bohaterów, wyciągania wniosków, wartościowania pomiędzy dobrem, a złem, a także właściwego postępowania. Każda spontanicznie podejmowana zabawa w teatr, uczyła je współdziałania, rozwijania własnej inwencji twórczej, pomysłowości i wyobraźni. Dla dzieci cichych, zamkniętych w sobie, nieśmiałych, była to okazja do swobodnego bycia sobą lub kimś wymarzonym. Ta forma zabawy wzbogaciła dzieci o nowe doświadczenia, spostrzeżenia, poszerzyła wiedzę, ciekawość i wrażliwość.

Efekty dla przedszkola:
-wzbogaciłam ofertę edukacyjną przedszkola,
-popularyzowałam sztukę teatralną wśród przedszkolaków. Efekty dla mnie:
-zdobyłam doświadczenia organizacyjne, w zakresie zarządzania innowacją,
-wzbogaciłam warsztat pracy, dzięki pozyskanym materiałom otrzymanym w ramach realizacji innowacji,
- czułam satysfakcję z osiągnięć dzieci.

Praca w zespole zadaniowym:
Brałam udział w pracach zespołu do spraw wdrażania programu adaptacyjnego „Będę przedszkolakiem”. Poprzedni program adaptacyjny został zmodyfikowany. Powodem była konieczność dostosowania form realizacji programu do sytuacji epidemiologicznej i innej organizacji pracy placówki.
Działania w ramach realizacji programu:
-Na stronie przedszkola został udostępniony biuletyn informacyjny dotyczący adaptacji oraz prezentacja o placówce dla rodziców i dzieci.
- Na koniec sierpnia zaplanowane zostały dni adaptacyjne.

Efekty dla przedszkola:
-dostosowałam formy realizacji programu adaptacyjnego do sytuacji epidemiologicznej i innej organizacji placówki.
Efekty dla mnie:
-ulepszyłam moje umiejętności organizacyjne,
-podniosłam jakość własnej pracy.

2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poznanie wychowanków i ich środowiska:
Podczas stażu, dokonywałam systematycznej obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej. Przebiegało to w trakcie zajęć dydaktycznych, zabaw swobodnych, wycieczek i wyjść. W trakcie indywidualnych rozmów z rodzicami, otrzymywałam informacje o dzieciach, które przybliżyły mi relacje panujące w najbliższym otoczeniu dziecka oraz jego sytuację rodzinną. Wypełniałam karty obserwacji dziecka, aby ocenić poziom rozwoju każdego wychowanka, tworzyłam tabelki z przeprowadziłam także diagnozę gotowości szkolnej w grupie dzieci 6-letnich. Aby monitorować postępy, zbierałam i analizowałam karty pracy oraz wytwory aktywności plastycznej każdego dziecka. Bazując na uzyskanych wynikach dostosowywałam i modyfikowałam treści edukacyjne do potrzeb i umiejętności dzieci.

Efekty dla przedszkola:
-prowadziłam pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, adekwatną do potrzeb i umiejętności dzieci,
- uświadamiałam rodziców, iż ich współdziałanie z przedszkolem w sprawach dziecka jest istotne dla prawidłowego rozwoju przedszkolaka.
Efekty dla mnie:
- udoskonaliłam pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
- rozeznałam się w sytuacji rodzinnej wychowanków,
- zwiększyłam motywację rodziców do współpracy.

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz uzdolnionych:
Dokonywałam analizy dokumentacji przedszkolnej, opinii i orzeczeń specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W codziennej pracy stosowałam się do zaleceń, zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowywałam metody i formy pracy poprzez np. wydłużenie czasu pracy, podział czynności do wykonania na mniejsze partie, stosowanie krótkich, konkretnych poleceń, kilkukrotne powtórzenie poleceń, naprzemienne planowanie zajęć spokojnych oraz wymagających aktywności ruchowej z krótkimi przerwami na odpoczynek czy też stosowanie pogrubionych konturów w kartach pracy. Pracę z dziećmi szczególnie uzdolnionymi plastycznie i muzycznie, realizowałam przez rozbudzanie ich zainteresowań oraz umożliwienie rozwoju, proponując dodatkowe aktywności oraz działania. Promowałam dzieci zdolne poprzez przygotowywanie ich do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych:
-Dzielnicowy przegląd twórczości patriotycznej z cyklu „Skąd nasz ród”
-Warszawski konkurs plastyczno- techniczny „Miasto moje, a w nim...”
-Ogólnopolski konkurs „Przedszkole talentów” organizowany przez STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO
-Warszawski Konkurs Plastyczny „Dbam o Ziemię, nie marnuje...” organizowany przez Przedszkole nr 401
-Konkurs „Mam talent” organizowany przez Przedszkole nr 103;
-Konkurs plastyczny „Hej kolęda, kolęda” organizowany przez VIII Ogród Jordanowski;
-Konkurs „Baby Beetles i w mojej okolicy” organizowany przez Przedszkole Samorządowe w Celestynowie;
-Konkurs plastyczny Maludas „Ziemia- planeta marzeń” organizowany przez sklep z zabawkami Maludas;
-Konkurs plastyczny „KOLOROWY PIÓRNIK” organizowany przez Polskie Radio Dzieciom;
-II Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bawimy się lalkami” organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy;
-Dzielnicowy Patriotyczny Konkurs Plastyczny „Ojczyzna kolorami malowana” organizowany przez Przedszkole nr 95;

-Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza kokarda narodowa” organizowany przez Przedszkole nr 94;
-Ogólnopolski konkurs „Cyfrowa Bombka Bożonarodzeniowa” organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi;
-IV Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Jestem mały przedszkolaczek narysuję domek, kwiatek” organizowany przez Przedszkole nr 95;
-II Ogólnopolski Konkurs na lalkę teatralną „Domowe Cudaki” organizowany przez krakowski Domowy Teatr Lalek;
-Konkurs plastyczny „Barwy Jesieni” organizowany przez Przedszkole Integracyjne nr 120;
-Dzielnicowy Konkurs Kukiełkowy organizowany pod patronatem Pani Małgorzaty Kwiatkowskiej- Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Rozwijałam wśród dzieci zainteresowanie tańcem i muzyką, poprzez zajęcia muzyczno-ruchowe. Prowadząc je, miałam na celu zaangażowanie dzieci do udziału w różnorodnych formach ruchu przy wykorzystaniu tańca, który jest formą aktywności wyjątkowo lubianą i swobodnie podejmowaną przez dzieci. Zorganizowałam spotkanie w grupie z rodzicami i rodzeństwem jednej z podopiecznych. Tata Zosi zagrała na gitarze a mama zaśpiewała kilka znanych i lubianych utworów dzieci. Wszyscy byli zauroczeni wizytą i chętnie brali aktywny udział we wspólnym śpiewaniu.

Efekty dla przedszkola:
- promowałam placówkę i twórczość dziecięcą poprzez udział w konkursach,
- tworzyłam warunki wspomagające osiągnięcie sukcesu przez dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
-wspierałam potencjał dzieci. Efekty dla mnie:
-udoskonaliłam pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
-wykorzystałam własne pasje, dotyczące tańca i śpiewu w pracy z dziećmi,
-podniosłam efektywność pracy z dzieckiem zdolnym.

3. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

Wzbogacenie warsztatu pracy przez stosowanie metod aktywizujących.
W pracy z dziećmi stosuję różnorodne metody aktywizujące, dostosowując je do potrzeb i możliwości swoich wychowanków. Przedstawiam najczęściej wykorzystywane przeze mnie metody:
-Metodę burzy mózgów, która pozwoliła na gromadzenie w krótkim czasie dużej liczby pomysłów i rozwiązań. Wykorzystałam ją do: ustalania zakresu zdobytej wiedzy przez dzieci, znalezienia najlepszego rozwiązania w zagadnieniach, aktywizacji całej grupy.
-Dramę, dzięki której przekazywałam dzieciom wartości, sposoby okazywania emocji, komunikacji, radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, angażując do tego mowę, gest i mimikę.
-Symulacje czyli naśladowanie rzeczywistych sytuacji z codziennego życia, wykorzystałam w celu doskonalenia konkretnych umiejętności oraz uczenia się na błędach popełnianych w bezpiecznej sytuacji ćwiczeniowej.
-Pantomimę, którą stosowałam, aby dzieci wyciszyć i popracować nad koncentracją uwagi.
- Gry dydaktyczne, stosowałam głównie wtedy, gdy chciałam np. powtórzyć materiał
i ułatwić zapamiętywanie informacji. Gry podnosiły atrakcyjność zajęć, ponieważ są postrzegane przez dzieci jako ciekawe urozmaicenie.
-Memory to metoda która pozwoliła dzieciom, szybko i skutecznie przyswoić nowe słowa.
-Elementy dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, przy użyciu tej metody w swojej pracy rozwijałam u dzieci umiejętność uczenia się matematyki poprzez wypełnienie zajęć ciekawymi zadaniami, zabawami i grami matematycznymi z uwzględnieniem stopniowania trudności.
-Dyscyplinę bez nakazów stosowałam, aby dyscyplinować dzieci poprzez ruch i zabawę do energetycznej muzyki.
-Elementy pedagogiki zabawy – Klanza, wykorzystywałam w celu wykształcenia w dzieciach poczucia integracji, szacunku do każdego jej członka i przyswojenie zasad pracy w grupie. Zabawy odbywały się głównie przy użyciu okrągłej, dużej chusty animacyjnej.

-Metodę Domana, wykorzystałam w celu rozwijania kompetencji językowych. Zastosowanie koncepcji nauki czytania bez nauki liter, pozwoli uniknąć stresów w toku nauki i niepowodzeń szkolnych w przyszłych latach edukacji.
- Metodę opowieści ruchowej Thulina wykorzystałam, aby pobudzić wyobraźnię dzieci oraz wzmocnić wszystkie główne grupy mięśniowe.

Efekty dla przedszkola:
- kreowałam pozytywny wizerunek przedszkola pod względem atrakcyjności stosowanych metod pracy,
- wspomagałam wszechstronny rozwój dzieci,
- uatrakcyjniałam zajęcia, poprzez stosowanie ciekawych metod. Efekty dla mnie:
- zdobyłam wiedzę oraz umiejętności w organizacji i prowadzeniu zajęć wykorzystując metody aktywizujące,
- umiejętnie angażowałam w pracę całą grupę,
- zdobyłam nowe doświadczenia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Autorefleksja i analiza własnej pracy:
Przeprowadzałam ewaluację pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, zaś jej wyniki wykorzystywałam aby doskonalić własną pracę jak i pracę przedszkola. Podczas zajęć dokonywałam obserwacji dzieci i zadawałam pytania kontrolne. Stosowałam metody ewaluacyjne, dzięki którym dzieci poznały, jak w sposób wizualny, dokonać oceny za pomocą umówionego znaku. Były to m.in. buźki, kciuki, termometr, sygnalizacja świetlna. Działania te pozwoliły mi zaobserwować, jakie formy i metody pracy najbardziej sprzyjają aktywnemu uczestniczeniu dzieci w zajęciach, przyswajaniu wiadomości i zdobywania przez nie nowych umiejętności.
Analizowałam swoje mocne oraz słabe strony, prowadziłam rozmowy z rodzicami na temat zmian w zachowaniu dzieci i przyrostu ich wiedzy, jak i umiejętności. Obserwowałam dzieci oraz dokonywałam oceny poziomu ich

rozwoju na bazie karty obserwacji. Na podstawie analizy osiągniętych przez dzieci wyników mogłam organizować pracę z dziećmi, które wymagały dodatkowego wsparcia. Prowadzona praca wiązała się ze ścisłą współpracą z rodzicami dzieci, mającą na celu uzyskanie pozytywnych efektów wychowawczych.
W październiku 2019 r. otrzymałam Nagrodę Dyrektora za wybitne osiągnięcia w pracy w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

Efekty dla przedszkola:
- wykorzystywałam wyniki ewaluacji, aby doskonalić własną pracę i pracę przedszkola.
Efekty dla mnie:
- udoskonaliłam warsztat pracy,
- czułam satysfakcję, po docenieniu mojej pracy przez dyrektora przedszkola.

Bogacenie warsztatu pracy:
Wzbogaciłam warsztat pracy uzupełniając go samodzielnie przygotowanymi pomocami dydaktycznymi. Były to m.in. klamerkowe pomoce edukacyjne, ilustracje do wierszy oraz opowiadań, butelki sensoryczne, kolorowe plansze i słoiki do nauki kolorów, figury i zbiory w woreczku sensorycznym, historyjki obrazkowe, puzzle, kolorowanki, liczmany z nakrętek i patyczków, karty pracy, wyrazy do globalnego czytania. Powiększyłam własną bazę audio o płyty CD, nagrania w formacie mp3, zawierające piosenki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Troszczyłam się o wygląd sali. Wykonywałam dekoracje, dostosowane do tematu zajęć, zainteresowań dzieci i aktualnej pory roku. Stworzyłam w sali kąciki zainteresowań min. kącik czytelniczy, artystyczny, przyrodniczy, konstrukcyjny, odpoczynku i spokoju Przyczyniło się to do uatrakcyjnienia oraz podniesienia jakości mojej pracy. Współplanowałam zakupienie pomocy dydaktycznych mając na celu poszerzenie przedszkolnej bazy dydaktycznej. Czerpałam inspiracje do pracy na forach nauczycielskich oraz należałam do grup Facebookowych poświęconych edukacji.

Efekty dla przedszkola:
- wzbogaciłam przedszkolną bazę pomocy naukowych oraz materiałów dydaktycznych,
- podniosłam jakość pracy placówki,
- nadałam kolorowy i przyjazny wygląd sali. Efekty dla mnie:
- zbudowałam i uzupełniłam własny warsztat pracy,
- wzbudziłam zainteresowanie dzieci zajęciami poprzez stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych,
- inspirowałam dzieci do wchodzenia w różne role społeczne, co rozwinęło ich zdolności,
- zachęcałam dzieci do nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami i mobilizowałam je do nauki, zabawy oraz odpoczynku.

5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i materiałami z nauczycielami.
W czasie trwania stażu dzieliłam się swoimi zasobami z innymi nauczycielami, poprzez przekazywanie im opracowanych scenariuszy z zajęć oraz uroczystości, materiałów ze szkoleń i kursów, pomysłów na interesujące zabawy czy też nowych piosenek. Chętnie podejmowałam dodatkowe działania przy współpracy z koleżankami.
Współorganizowałam uroczystości i imprezy przedszkolne. Były to:
- Światowy Dzień Pluszowego Misia: wspólna zabawa, zabawy ruchowe, stworzyłam scenariusze i pomoce dydaktyczne.
- Akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości: przygotowanie inscenizacji do piosenki „Wojenko, wojenko”, wspólne odśpiewanie hymnu.
- Mikołajki -spotkanie z Mikołajem: zabawy muzyczno-ruchowe, śpiewanie świątecznych piosenek, prezenty dla dzieci.
- Bale karnawałowe: integrowanie dzieci z całego przedszkola, zabawy muzyczno -ruchowe, konkursy.
Mając na celu wymianę doświadczeń zawodowych, obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli pracujących w Przedszkolu z Oddziałem

Integracyjnym nr 442 oraz prowadziłam zajęcia otwarte w obecności pani dyrektor. Zajęcia były nagrywane i udostępniane wszystkim nauczycielom.

Efekty dla przedszkola:
- efektywnie współpracowałam z nauczycielami,
- wspomagałam nauczycieli, posiadających krótszy staż,
- budowałam i podtrzymywałam tradycje przedszkolne,
-kreowałam pozytywny wizerunek przedszkola. Efekty dla mnie:
- wzbogaciłam własny warsztat pracy i doświadczenie zawodowe,
- zdobyłam doświadczenie w planowaniu i organizowaniu uroczystości przedszkolnych,
- zacieśniłam współpracę z innymi nauczycielami.

Praca w zespole zadaniowym:
Brałam udział w pracach zespołu do spraw „Monitorowania protokołu i przestrzegania etykiety”. Współtworzyłam przewodnik dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej przedszkola, którego celem jest kształtowanie świadomości patriotycznej.

Efekty dla przedszkola:
- kształtowałam świadomość patriotyczną kadry pedagogicznej i niepedagogicznej przedszkola.
Efekty dla mnie:
- ulepszyłam moje umiejętności organizacyjne,
- podniosłam jakość własnej pracy.

6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Nawiązanie współpracy z rodzicami:
Prowadziłam zebrania z rodzicami oraz indywidualne konsultacje. Współpracowałam z rodzicami przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Prowadziłam pogadanki z rodzicami na temat: „Wyuczonej

bezradności”, „Niskiego czytelnictwa” oraz „Bezpiecznego korzystania Internetu”. Przesyłałam informacje do rodziców, zawierające zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi w danym miesiącu oraz przegląd ważnych wydarzeń z życia grupy i przedszkola. Współpraca polegała również na aktywnym włączaniu rodziców w organizowane uroczystości, wyposażaniu placówki w różnorodne pomoce i zabawki, zaangażowaniu w akcje charytatywne oraz konkursy organizowane na terenie przedszkola. W ramach współpracy z rodzicami, zapraszałam chętnych członków rodziny, aby opowiedzieli dzieciom o tym, co robią w życiu zawodowym oraz o swoich hobby.
Ciekawe spotkania z rodzicami:
- warsztaty świąteczne (2019 r.): wykonywanie ozdób choinkowych wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
- spotkania czytelnicze (2021r.)
- warsztaty fotograficzne (2021r.)
- warsztaty muzyczne (2022r.)
- warsztaty laboratoryjne (2022r.)
W trakcie stażu przygotowywałam i prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców:
- zabawy inspirowane inscenizacją utworu „Rzepka” J. Tuwima -online (2021r.)
- zajęcia z wykorzystaniem metody Domana „Zabawy wyrazami” -online (2022r)
-Dzień Rodziny (2022 r.): prezentacja przygotowanego programu, wierszyki, piosenki, tańce, zabawy integracyjne z rodzicami.

Efekty dla przedszkola:
- wzmacniałam korzystny obraz pracy przedszkola poprzez pokazywanie różnych płaszczyzn jej działania.
Efekty dla mnie:
- nawiązałam pozytywne relacje z rodzicami,
- zwiększyłam motywację rodziców do współpracy ze mną.

Włączanie dzieci w działalność charytatywną:
Podczas swojej pracy poznałam potrzebujące pomocy rodziny z Ukrainy. Z pomocą rodziców i dzieci, udało się zebrać w przedszkolu bardzo dużą ilość produktów spożywczych i artykułów przemysłowych. Oprócz wsparcia potrzebujących rodzin, zaangażowałam się wraz z przedszkolakami w zbiórki tj.

-zbiórka plastikowych nakrętek,
-zbiórka żywności i pledów dla schroniska zwierząt,
-zbiórka kredek- „Kolorowe Kredki”- pomagamy wyjątkowym i niesamowitym,
-zbiórka kasztanów „Mazowieckie kasztany dla Marianki”,
-zbiórka charytatywna dla Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży,
-Udział w akcji TARGÓWEK SOLIDARNY Z UKRAINĄ.

Efekty dla przedszkola:
- promowałam placówkę w środowisku lokalnym,
- budowałam pozytywny obraz placówki wrażliwej na potrzeby innych. Efekty dla mnie:
-zdobyłam umiejętność organizowania różnego typu zbiórek, zarządzania nimi, kontaktowania się z organizacjami,
- zaspokoiłam własną potrzebę pomocy innym.

Działania ekologiczne na rzecz środowiska naturalnego:
Kształtowałam postawy proekologiczne poprzez udział w akcjach:
-Sprzątanie Świata ( IX każdego roku)
-Dzień Ziemi (22 IV każdego roku)
-Dzień Wody (22 III każdego roku)

Efekty dla przedszkola:
-kreowałam pozytywny wizerunek przedszkola,
-podniosłam poziom edukacji dzieci na temat konieczności ochrony środowiska naturalnego,
-ukształtowałam wrażliwość na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbania o nie.
Efekty dla mnie:
-wzbogaciłam warsztat pracy,
-zyskałam umiejętność organizowania różnorodnych akcji proekologicznych.

Edukacja prozdrowotna:
-Prowadziłam zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia.
-Codziennie prowadziłam gimnastykę poranną oraz w każdy piątek „Dzień Sportu”.
-Zorganizowałam dla dzieci warsztaty dotyczące higieny jamy ustnej.
-Przeprowadziłam zajęcia o tematyce prozdrowotnej w ramach akcji: „Dni zdrowego żywienia” (prowadziłam zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania, zachęcałam dzieci do spożywania owoców i warzyw).
-Realizowałam programy dotyczące profilaktyki zdrowotnej– „Mamo tato wolę wodę”,
-Realizowała program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.

Efekty dla przedszkola:
-podniosłam jakość pracy placówki poprzez ofertę działań prozdrowotnych,
-podniosłam poziom edukacji dzieci na temat konieczności dbania o zdrowie. Efekty dla mnie:
-wzbogaciłam warsztat pracy,
-czułam satysfakcję z działań prozdrowotnych swoich wychowanków.

7. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji przedszkolnej:
Na bieżąco aktualizowałam wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa oświatowego poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów internetowych. Obserwowałam strony i portale internetowe, na których pojawiają się wszelkie zmiany. Były to m.in.: www.men.gov.pl, ISAP –Internetowy System Aktów Prawnych. Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, w procesie pisania planu i sprawozdania, podczas przygotowywania wszelkiej dokumentacji. Analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty:

-Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967).
-Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zmianami).
-Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.poz.996 i 1000 ).
-Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393).
-Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...) (Dz.U. 2017 poz. 356).
-Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2017 r. poz. 1591).
-Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie (Dz. U. z 2017 r. poz, 1578).
-Rozporządzeniem z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przez publiczne przedszkola (...) (Dz. U.z 2017 r. , poz. 1646) ze zm.
-Rozporządzeniem MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania (...) krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. , poz. 1055).
-Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny (...) (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604).
Organizując pracę przestrzegałam zasad wynikających z procedur, regulaminów i statutu przedszkola. W codziennej pracy przestrzegałam ramowego rozkładu dnia, organizując dzieciom zajęcia, wyjścia na świeże powietrze, odpoczynek i zabawę swobodną.

Efekty dla przedszkola:
-działałam zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Efekty dla mnie:
-prowadziłam działania zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
-śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego.

8. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Posługiwanie się technologią informatyczną w codziennej pracy.
Umiejętność stosowania narzędzi multimedialnych wykorzystywałam m.in. do:
-sporządzania dokumentów (m. in. scenariuszy, sprawozdań, protokołów z zebrań
z rodzicami, planów miesięcznych, zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych) w programie Microsoft Word,
-tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point,
-korzystania z generatorów dyplomów, podziękowań, zaproszeń (Generator dyplomów online Wydawnictwa MAC oraz EduZabawy),
- tworzenia folderów, w których kompletowałam różnorodne pliki potrzebne w pracy zawodowej,
-przygotowywania i wykonywania materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu,
- tworzenia nagrań z ważnych wydarzeń grupowych i przedszkolnych przy użyciu aplikacji CapCut, InShot oraz iMovie,
-wyszukiwania szkoleń, warsztatów, konkursów dla dzieci,
-uczestnictwa w e- konferencjach,
-komunikacji elektronicznej z innymi nauczycielami oraz z rodzicami drogą mailową i za pomocą aplikacji Messenger oraz WhatsApp,
-odwiedzania stron internetowych przydatnych w pracy nauczyciela przedszkola (m.in.www.mojedziecikreatywnie.pl;,www.panimonia.pl,www.przedszkola.edu.pl www.scholaris.pl, www.ucze.pl, www.profesor.pl, www.rokwprzedszkolu.pl, http://boberkowy-world.blogspot.com/, awans.net )

Efekty dla przedszkola:
-zwiększyłam skuteczność odbywających się w przedszkolu zajęć poprzez ich atrakcyjną formę,
Efekty dla mnie:
-wzbogaciłam techniczny warsztat pracy, dzięki korzystaniu z różnorodnych platform oraz stron internetowych,

-doskonaliłam swoje umiejętności organizacji pracy,
-rozwijałam kompetencji cyfrowe i informatyczne.

Nauczanie zdalne:
W trakcie stażu podejmowałam działania w zakresie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID-19. Przygotowywałam i przesyłałam rodzicom materiały edukacyjne i zadania sugerowane do wykonania z dziećmi w domu oraz prowadziłam zajęć online przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Pracując zdalnie wyszukiwałam różne ciekawe filmy edukacyjne, zabawy muzyczno-ruchowe z elementami śpiewu i gimnastyki, które wzbogacały wiedzę dzieci z zakresu realizowanych w tym czasie bloków tematycznych. Przekazywałam rodzicom materiały udostępniane przez nauczycieli specjalistów. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami dzieci poprzez konsultacje elektroniczne i telefoniczne związane z kształceniem na odległość. Rodzice chętnie współpracowali przesyłając zdjęcia prac wykonanych przez dzieci.

Efekty dla przedszkola:
-współdziałałam z rodzicami, dziećmi i nauczycielami podczas edukacji zdalnej, Efekty dla mnie:
-rozwinęłam umiejętności korzystania z rozwiązań narzędzi multimedialnych i informatycznych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy. Przez dwa lata i dziewięć miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę, umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, uczestniczyłam w pracach organów przedszkola, realizowałam zadania, które sobie wcześniej zaplanowałam. Podnosiłam kwalifikacje, brałam udział w akcjach, konkursach i wydarzeniach odbywających się w przedszkolu.
Analizując swoją dotychczasową pracę, mogę stwierdzić, że założone cele zostały osiągnięte. Zakończenie stażu nie zamyka moich poszukiwań na gruncie wychowawczo-dydaktycznym. W przyszłości chciałabym ukończyć kurs rytmiki.
Codzienny uśmiech oraz postępy moich przedszkolaków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy, która jest dla mnie wyzwaniem oraz realizacją moich marzeń.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.