X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51211
Przesłano:

Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE CZĘŚĆIOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Termin: rok szkolny 2022/2023
Nauczyciel: Barbara Kęsek

Z dniem 1 września 2021 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych. W ramach odbywania stażu w roku szkolnym 2021/2022 zrealizowałam poniżej wymienione zadania wynikające z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

OPIS REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Czynności organizacyjne, związane z realizacją stażu

1. Dokonanie analizy potrzeb placówki w celu właściwego zaplanowania działań i ich modyfikacji w okresie stażu:
- zapoznałam się z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2022/23;
- zapoznałam się z procedurą organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych;
- współtworzyłam Plan Pracy Punktu i Oddziału Przedszkolnego oraz Plan Pracy Zespołu Wychowawców Wychowania Przedszkolnego;
- poznałam potrzeby szkoły dotyczące swoich kwalifikacji – studia podyplomowe „Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).
2. Realizacja planu rozwoju:
- brałam udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, webinariach:
• Początek roku w tanecznym kroku – zabawy rytmiczne i piosenki;
• „Wrześniowe zabawy z piosenką” – zabawy i piosenki na wrześniowe święta;
• Obserwacja diagnostyczna dziecka. Niepokojące objawy rozwojowe wieku przedszkolnego i szkolnego;
• Sensomotoryczne zabawy paluszkowe i pokazywane wierszyki;
• Nie autyzm, lecz spektrum autyzmu. Co nowego przyniesie ICD 11?;
• Nic co czujesz nie jest złe – warsztaty z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej
w przedszkolu;
• Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym;
• Listy do Babci i Dziadka – zabawy i piosenki na Dzień Babci i Dziadka;
• Muzycznie dla rodziców! – zabawy i piosenki na Dzień Mamy i Taty;
• Metoda Integracji sensorycznej w codziennej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym;
• Karta Nauczyciela vs Kodeks Pracy.
- samodzielne doskonaliłam się i poszerzałam swoją wiedzę przez Internet oraz fachową literaturę,
- monitorowałam realizację planu poprzez robienie notatek.

§ 8.3.1. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
1. Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących i różnorodnych form pracy
- Stosowałam w pracy metody aktywizujące i innowacyjne np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy Metody Dobrego Startu, Pedagogikę Zabawy, metody badawcze, doświadczenia, eksperymenty, edukację przez ruch, burzę mózgów.
- Rozwijałam zdolności plastyczne, muzyczne, recytatorskie i taneczne dzieci. Kierowałam przygotowaniem dzieci do uczestnictwa w ogólnopolskich konkursach plastycznych: „Wiosenne kwiaty” oraz „Pisanki jajka malowane”.
- Zorganizowałam uroczystościach (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty) oraz akcje (świece dla Ukrainy, Misie ratownisie dla dzieci z Ukrainy);
2. Stosowanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej sprzyjającej procesowi uczenia się podczas codziennej pracy:
- Pogłębiałam wiedzę na temat metod aktywizujących poprzez zapoznanie się z artykułem „Przegląd metod aktywizujących rozwój dziecka w wieku przedszkolnym” https://blizejprzedszkola.pl/przeglad-metod-aktywizujacych-rozwoj-dziecka-w-wieku-przedszkolnym,2,3135.html#. Starałam się również pogłębić swoja wiedze na temat Pedagogiki Zabawy, korzystałam w tym celu ze stron internetowych: http://abcmalucha.net/koncepcje-pedagogika-zabawy-klanza/, https://www.sbc.org.pl/Content/10086/Kedzior_Pedagogika_zabawy.pdf,
3. Stosowanie technik komputerowych w pracy nauczyciela
- Podczas mojej codziennej pracy, pisząc plan pracy punktu i oddziału przedszkolnego, scenariusze zajęć, plany pracy dydaktyczno – wychowawcze, czy sprawozdania korzystałam z programu Microsoft Office – Word, przygotowywałam dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia z użyciem kreatora dyplomów wydawnictwa MAC oraz Canva. Wykorzystywałam Internet do zapoznawania się z ofertami szkoleń i warsztatów on-line. Najczęściej była to strona: https://www.famiga.pl/webinary/, https://www.nutkidlasmyka.pl/, korzystałam również ze szkoleń i webinarium wydawnictw MAC, WSiP.
- Na bieżąco korzystałam z Internetu do poszukiwania ciekawych scenariuszy np. Scenariusz zabawy andrzejkowej - Andrzejkowe wróżby, scenariusz Dzień Postaci z Bajek
i artykułów np. Autyzm w przedszkolu – niepokojące sygnały https://epedagogika.pl/uczniowie-bez-orzeczenia/autyzm-w-przedszkolu-niepokojace-sygnaly-4132.html, Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu ogólnodostępnym https://pedagogika-specjalna.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/dziecko-autyzm-przedszkole-Natalia-Batorska.pdf, Logopedia w ruchu? Tak! https://blizejprzedszkola.pl/logopedia-w-ruchu-tak-logopedia-w-ruchu,2,4447.html.
- Przygotowywałam informacje z przeprowadzonych zajęć, akcji, wycieczek, uroczystości na stronie internetowej szkoły:
• Dzień Przedszkolaka z Psim Patrolem;
• Andrzejki;
• Pokochaj pluszowego misia,
• Świece dla Ukrainy;
• Zbiórka maskotek dla ukraińskich dzieci;
• Babciu, Dziadku dziękujemy za..;
• Walentynki;
• Dzień Kolorowej Skarpetki, Światowy Dzień Zespołu Downa;
• Warsztaty przyrodnicze o żabach;
• Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pocztówka z mojego regionu”;
• Wycieczka do Sali zabaw „Nibylandia”;
• Wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz do Urzędu Pocztowego
w Krościenku n/Dunajcem
• Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury”;
• Innowacja „Pocztówkowe przedszkolaki”.

- Wykorzystywałam służbową pocztę elektroniczną oraz e-dziennik do kontaktów
z opiekunami dzieci oraz innymi nauczycielami w celu przekazywania wiadomości z życia przedszkola.
4. Prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
- Wykorzystywałam w pracy z dziećmi projektora, odtwarzacza CD, kamery.
- Często korzystałam z przeglądarki Internetowej do wyszukiwania ciekawych pomysłów na prace plastyczne. Na bieżąco wykorzystywałam techniki komputerowe do tworzenia kart pracy i scenariuszy.
- Wykorzystywałam podczas zajęć multimedialnych encyklopedię gier i zabaw interaktywnych, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, nagrania video.
- Wdrażałam dzieci do bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych, zorganizowałam Dzień Bezpiecznego Internetu 13. 02. 2023 r.
§ 8.3.2. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
1. Prowadzenie działań w ramach WDN.
- W ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego przeprowadziłam szkolenie pt. „Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu” z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)).
- Dzieliła się z koleżankami wiedza i doświadczeniem zdobytą na kursach i szkoleniach, udostępniałam im swoje opracowania i materiały.
- Współpracowałam w zespole wychowawców i nauczycieli wychowania przedszkolnego, opracowywałam Plan Pracy Punktu i Oddziału Przedszkolnego, opracowywałam plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, tworzyłam scenariusze uroczystości, dekoracje.
2. Udostępnianie własnych materiałów.
- Sporządziłam bazę materiałów metodycznych (scenariusze, pomoce dydaktyczne, karty obserwacji, karty pracy), które udostępniłam nauczycielom wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych oraz Sromowcach Wyżnych.
3. Udział w pracach zespołów zadaniowych.
jako członek brałam udział w komisji do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego
i uzupełniającego do punktu i oddziału przedszkolnego.

§ 8.3.3. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Podejmowanie działań charytatywnych, ich organizacja na terenie szkoły
i w najbliższym środowisku
- Zorganizowałam akcje charytatywne:
• Świece dla Ukrainy,
• Misie ratownisie dla dzieci z Ukrainy.
- Współorganizowałam:
• zbiórkę baterii
• zbiórkę monet,
• zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego.

2. Praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z trudnościami
- Przygotowałam dzieci do ogólnopolskich konkursów plastycznych:
• Wiosenne kwiaty – organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 45 w Zielonej Górze,
• Pisanki jajka malowane – organizowany przez Publiczne Przedszkole „Karmelowy Zakątek” w Krakowie.
- Starałam się zachęcać rodziców do wspierania uzdolnień dzieci poprzez prezentację ich uzdolnień, organizowałam wystawy ich prac.
- W kwietniu 2023 r. byłam organizatorem Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Pocztówka z mojego regionu”.
- Współpracowałam z pedagogiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, nauczycielem współorganizującym kształcenie oraz innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w punkcie przedszkolnym. Omawiałam postępy wychowanków oraz zauważone trudności. Starałam się wykorzystywać wszystkie wskazówki otrzymane od nauczycieli i specjalistów dotyczące pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki i mojego wsparcia.
Na prośbę rodzica napisałam jako wychowawca opinię o dziecku dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej.
- Prowadziłam pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi, opracowałam Plan wspomagania i korygowania rozwoju dziecka 3, 4 i 5 letniego.
3. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- Stosowałam różnorodne aktywne metody i formy pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych;
- Obserwowałam dzieci na tle grupy a wyniki umieściłam w arkuszach obserwacyjnych.
- Przeprowadziłam rozmowy indywidualne z dziećmi oraz ich rodzicami, wskazywałam za ich zdolności jak również napotkane trudności.
4. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci
- Współorganizowałam uroczystości przedszkolne:
• Dzień Babci i Dziadka – 24. 01. 2023 r.
• Dzień Mamy i Taty – 30. 05. 2023 r.
• Zakończenie roku szkolnego – 23. 06. 2023 r.
- Zorganizowałam następujące imprezy:
• Andrzejki – 22. 11. 2022 r;
• Bal karnawałowy – 16. 02. 2023 r.;
- Brałam udział z moimi przedszkolakami w:
• Próbnej ewakuacji – 27. 10. 2022 r.;
• Mobilnym planetarium – 15. 12. 2022 r.;
• Spotkaniu z policjantem – 19. 01. 2023 r.;
• Spotkaniu z niewidomą osobą „Niewidomi, niepełnosprawni nie gryzą” – 19. 04. 2023 r.;
• Warsztatach przyrodniczych o żabach zorganizowane przez Chatę Przygody z Nowego Targu – zajęcie II miejsca w konkursie organizowanym przez Chatę Przygody za pośrednictwem fb – 21. 04. 2023 r.;
• Akademii z okazji Dnia Ziemi – 25. 04. 2023 r.;
• Dniu Dziecka – 01. 06. 2023 r.;
- Współorganizowałam:
• Wyjście do remizy OSP i spotkanie ze strażakiem – 11. 05. 2023 r.;
• Wyjście do Galerii Sztuki Pienińskiej znajdującej się w starym kościółku w Sromowcach Niżnych – 02. 06. 2023 r.
- Zorganizowałam dni nietypowe w przedszkolu zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych:
• Dzień Kropki – 19. 09. 2022 r.;
• Dzień Przedszkolaka z Psim Patrolem – 05. 10. 2022 r.;
• Dzień Jeża – 24. 10. 2022 r.;
• Dzień postaci z bajek – 08. 11. 2022 r.;
• Światowy Dzień Pluszowego Misia – 28. 11. 2022 r.;
• Dzień Bezpiecznego Internetu – 13. 02. 2023r.;
• Walentynki – 15. 02. 2023 r.;
• Dzień Kobiet – 08. 03. 2023 r.;
• Dzień Chłopaka – 10. 03. 2023 r.;
• Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa – 21. 03. 2023 r.;
• Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną – 27. 03. 2023r.
- Zorganizowałam wyjazdy do:
• Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu na spektakl ekologiczny „Dorotka po drugiej stronie tęczy” – 28. 09. 2022 r.;
• Sali zabaw „Nibylandia” do Łącka połączone z warsztatami dekorowania doniczek
i sadzenia w nich cebulki – 23. 05. 2023 r.;
• Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Urzędu Pocztowego w Krościenku nad Dunajcem – 15. 06. 2023 r.
5. Nawiązywanie współpracy z innymi placówkami w kraju:
- Nawiązałam współpracę z innymi przedszkolami i przedszkolakami poprzez wysyłanie kartek pocztowych i realizację innowacji „Pocztówkowe przedszkolaki”:
6. Poszerzenie współpracy z rodzicami
- Przeprowadziła szkolenie dla rodziców w celu szerzenia kultury pedagogicznej pt. „Co robić, by dzieci nas słuchały” – 20. 09. 2022 r.
- Zorganizowałam akcje i imprezy szkolne we współpracy z rodzicami: Bal Karnawałowy, dzień Dziecka, Zakończenie roku szkolnego, wyjazd na spektakl do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu na spektakl „Alicja po drugiej stronie tęczy”, wyjazd do Sali zabaw „Nibylandia” do Łącka.
7. Uczestnictwo w programach i projektach ogólnopolskich
- Byłam koordynatorem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury”, który realizowany był w punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym
i w klasie II. Głównym jego celem było kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.
§ 8.3.4a) Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1. Poznanie zasad opracowania i wdrażania programów i innowacji
- Poznałam przepisy prawa dotyczące opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej oraz podstawowe cechy innowacji pedagogicznej Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) – art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 2, art. 70, art. 98, art. 102.
- Zapoznałam się z artykułem „Innowacja w praktyce szkolnej” file:///C:/Users/nauczyciel/Downloads/artykul_-innowacja_w_-praktyce_szkolnej%20(1).pdf.
2. Opracowanie i wdrożenie innowacji organizacyjno - metodycznej „Pocztówkowe przedszkolaki”
- Określiłam teoretyczne podstawy innowacji;
- Określiłam odbiorcę, warunki realizacji, cele, metody, formy, treści, spodziewane efekty oraz sposób ewaluacji;
- Stworzyła warunki umożliwiające realizację zamierzenia.
- Ideą wiodącą innowacji była wymiana pocztówek i listów z innymi przedszkolakami na terenie całej Polski oraz propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji
w formie pocztówek.
Przedszkolaki wspólnie ze mną przygotowywały pocztówki do wysłania, redagowały treść pozdrowień a następnie odczytywałam pozdrowienia z otrzymanych kartek, których otrzymaliśmy 31. Nawiązałam współpracę z następującymi placówkami:
• Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi;
• Niepubliczne Przedszkole Językowe BIM BOM w Rybniku;
• Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu;
• Przedszkole Samorządowe nr 1 w Świątnikach Górnych;
• Samorządowe Przedszkole w Olesznie;
• Miejskie Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączy;
• Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Łęczycy;
• Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku;
• Przedszkole nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim;
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Porczynach;
• Zespół Szkół w Latoszynie;
• Publiczne Przedszkole w Dobroniu;
• Przedszkole Miejskie nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Lesznie;
• Publiczne Przedszkole American Kids Collage w Ząbkach;
• Przedszkole im. J. Brzechwy w Młynarach;
• Szkoła Podstawowa w Grabicach;
• Przedszkole Samorządowe w Oszkowicach;
• Niepubliczne Artystyczne Przedszkole Kraina Fantazji w Nowogardzie;
• Przedszkole nr 88 w Lublinie;
• Niepubliczne Przedszkole Kraina Radości w Hucinie;
• Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Zakątek w Rawie Mazowieckiej;
• Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej woli;
• Miejskie Przedszkole nr 2 w Oławie;
• Przedszkole Mały Miś w Toruniu;
• Żłobek nr 147 Wesoły Pałacyk w Warszawie;
• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu;
• Przedszkole samorządowe nr 9 w Kielcach;
• AQQ Montessori w Gdyni;
• Przedszkole nr 17 „Bajkowe Wzgórze” w Tarnowskich Górach;
• Publiczne Przedszkole im. Wróbelka Elemelka we Wróblewie;
• Gminne Przedszkole w Malawie;
- Na podsumowanie i ewaluację innowacji przygotowałam wraz z dziećmi mapę Polski
z miejscowościami, z którymi nawiązaliśmy wymianę pocztową oraz przedstawiłam wyniki ewaluacji na zebraniu Rady Pedagogicznej.
§ 8.3. 4b) Wykonanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
1. Pełnienie funkcji zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego
- Brałam aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, dzieliłam się swoim doświadczeniem. Przeprowadziłam szkolenie „Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu”;
- Opracowałam wraz z wychowawcą oddziału przedszkolnego Plan pracy zespołu wychowawców wychowania przedszkolnego;
- Współtworzyłam wymagana dokumentację: sprawozdanie z realizacji Planu pracy zespołu wychowawców wychowania przedszkolnego;
- Przekazywałam wiadomości, dzieliłam się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych.
2. Wykonanie zadań koordynatora Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury:
- Nawiązałam współpracę z organizatorami projektu: Moniką Rucińską oraz Adrianną Kamińską nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Nowym Mieście Lubawskim.
- Głównym celem II edycji projektu było kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.
- Projekt realizowany był od września do 31 maja 2023 roku.
- Koordynowałam działania w punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym i klasie II. Na zakończenie przesłałam formularz ewaluacyjny, w którym podałam niezbędne informacje odnośnie wykonanych zadań oraz odnośniki do relacji z ich wykonania (link do strony placówki, do postów na grupie oraz do dysku). Za zrealizowanie działań szkoła uzyskała certyfikat.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.