X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50785
Przesłano:
Dział: Świetlica

Savoir vivre małego człowieka

Cele główne:
1) przypomnienie podstawowych zasad „savoir-vivre” w różnych sytuacjach;
2) uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi;
3) ćwiczenie umiejętności i organizacji pracy w grupach;
Cele szczegółowe:
Uczeń :
1) Zna pojęcia savoir vivre, kultura,
2) Rozumie zasadność istnienia przyjętych norm obyczajowych;
3) Zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego;
4) Potrafi określić niezbędne zasady właściwego zachowania się w szkole;
Metody:
• dyskusja
• burza mózgów

Formy:
• indywidualna,
• grupowa.
Środki dydaktyczne:
• Brystol, kredki, kartki papieru.

Przebieg zajęć:

1. Faza wstępna
• Przywitanie z dziećmi, zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach.
• Zapoznanie uczniów z tematem zajęć.
• Wyjaśnienie pojęć savoir vivre, kultura
Savoir-vivre :
1 – znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności;
2 – umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.
Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z j. franc.: savoir (wiedzieć) i vivre (żyć).
Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:
⋅ nakrywania, podawania do stołu i jedzenia,
⋅ wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
⋅ form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
⋅ komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
⋅ zachowania się w szczególnych sytuacjach.
Kultura (z łaciny cultura – uprawa, kształcenie), całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności.
• Rozmowa metodą burzy mózgów na temat tego dlaczego warto znać i stosować zasady kulturalnego zachowania się? ”
• Praca w pięciu grupach – opracowanie katalogu zasad mieszczących się pod pojęciami:
1. kultura słowa
2. kultura zachowania się
3. kultura ubioru i wyglądu
4. kultura spożywania posiłków
5. kultura zdrowotna i fizyczna
Każda grupa wybiera ciekawe pomysły, a po zakończeniu prezentuje efekty swojej pracy.
Wspólne opracowanie Kodeksu Kulturalnego Ucznia, w oparciu o pomysły wypracowane w grupach.
• Praca plastyczna-narysowanie i pokolorowanie ucznia przestrzegającego zasady savoir-vivre.
3. Faza końcowa:
• Podsumowanie zajęć, nagrodzenie najbardziej aktywnych osób.
• Podziękowanie dzieciom za udział w zajęcia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.