X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50786
Przesłano:
Dział: Świetlica

Polska - nasza Ojczyzna. Święto Odzyskania Niepodległości

Cele główne:
1)Zapoznanie dzieci z historią odzyskania przez Polskę niepodległości;
2) Kształtowanie poczucia przynależności tożsamości narodowej;
Cele szczegółowe:
Uczeń :
1) Zna historię odzyskania przez Polskę niepodległości;
2) Zna symbole Ojczyzny;
3) Zna znaczenie godła i barw narodowych;
4) Potrafi zaśpiewać hymn Polski;
5) Zna legendę o powstaniu państwa polskiego;
Metody:
• wykład,
• pogadanka
• praktyczno – zadaniowa.
Formy:
• indywidualna,
• grupowa.
Środki dydaktyczne:
• Tekst wiersza „Kto Ty jesteś? Polak mały”.
• Legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”,
• Wiersz L.Wiszniewskiego pt. „11Listopada”,
• Hymn Polski

Przebieg zajęć:
1. Faza wstępna:
• Przywitanie z dziećmi, zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach.
• Zapoznanie dzieci z tematem zajęć.
2.Faza główna:
• Zapoznanie dzieci z legendą „O Lechu, Czechu i Rusie”,
• Zapoznanie dzieci z wierszem L. Wiszniewskiego pt. „11 listopada”. Po przeczytaniu wiersz nauczyciel opowiada jak doszło do utraty przez Polskę niepodległości, jak długo Polacy żyli w niewoli oraz kiedy odzyskali niepodległość. Wyjaśnia pojęcia niepodległość, niewola, zabory.
Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość. Zaborcy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy(późniejsze Niemcy), Rosja – w 1795 roku podzielili między siebie polską ziemie i wymazali z mapy Europy nasze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani też godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska-wykreślona z mapy Europy-istniała w sercach ludzi. Każde pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych wartości. Aż nadszedł długo oczekiwany dzień, kiedy Polska po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania, w końcu 1918 r. odzyskała niepodległość pod przywództwem Józefa Piłsudskiego (Prezentacja portretu).
• rozmowa z dziećmi na temat symboli Ojczyzny, wyjaśnienie pojęć: godło, flaga.
• Nauka wiersza pt. „Kto ty jesteś, Polak mały”
• Przypomnienie tekstu i melodii hymnu Polski.
• Praca plastyczna: Malowanie farbami flagi polskiej.
3. Faza końcowa:
• Podsumowanie zajęć,
• Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.