X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50657
Przesłano:
Dział: Świetlica

Poznajemy zawody. Scenariusz zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

TEMAT: POZNAJEMY ZAWODY.

CEL OGÓLNY: poznawanie zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu i opisywanie specyfiki zawodów.

CELE SZCZEGÓŁOWE: UCZEŃ:
 wymienia nazwy zawodów wykonywanych w jego otoczeniu i zna ich miejsca pracy,
 przyporządkowuje czynności do określonych zawodów,
 wykonuje pracę plastyczną wykorzystując zdobytą wiedzę,
 potrafi współpracować w grupie

METODY: rozmowa kierowana, ćwiczenia, gry, ekspresja plastyczna
FORMY: zbiorowa, indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: komputer, rzutnik, wydrukowane materiały z zasobów Mapy Karier, arkusze papieru, kredki, kleje, nożyczki
ODBIORCY: uczniowie kl.1-3
PRZEWIDYWANY CZAS: 45min.

Przebieg zajęć:
Powitanie w kręgu: nauczyciel wita uczniów i pyta jak się dzisiaj czują.
1. Prowadzący pyta uczniów: CO TO JEST ZAWÓD? Uczniowie swobodnie wypowiadają się i podają swoje definicje tego pojęcia. Nauczyciel podkreśla: ZAWÓD to czynności, zadania, których wykonywanie wymaga wiedzy i umiejętności, które nabywają ludzie poprzez kształcenie. Zawód stanowi źródło dochodu.
2. GRA- CZYM SIĘ ZAJMUJE?...( mapakarier.org). Nauczyciel dzieli grupę na kilkuosobowe zespoły. Dla każdej drużyny przydziela taki sam zestaw nazw zawodów i opisy czynności zawodowych. Uczniowie mają za zadanie przyporządkować nazwy zawodów do ich opisów. Wygrywa ta grupa, która poprawnie zrobi to najszybciej. Po zakończeniu pracy prowadzący sprawdza poprawność wykonanego ćwiczenia i głośno czyta prawidłowe odpowiedzi.

3. ZWIEDZANIE MIASTA ZAWODÓW- interaktywne miasto zawodów( mapakarier.org).
Uczniowie z nauczycielem zwiedzają miasto zawodów poznając zawody i miejsca ich wykonywania.

4. PRACA PLASTYCZNA W GRUPACH. Uczniowie tworzą własne miasto zawodów. Nauczyciel przydziela każdej z grup arkusz papieru, wydrukowane z Mapy Karier kolorowe budynki i postaci przedstawiające zawody oraz przybory .(kleje, nożyczki, kredki). Zadaniem każdej z grup jest stworzenie własnej wersji miasta zawodów.

5. PREZENTACJA WYKONANYCH PRAC- przedstawiciele grup wyznaczeni przez nauczyciela przedstawiają efekty pracy każdego zespołu.

6. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ- Nauczyciel dziękuje dzieciom za aktywne uczestnictwo w zajęciach i wręcza DYPLOM dla klasy... za AKTYWNE POZNAWANIE ZAWODÓW.

Opracowanie: Jolanta Serafin-Łuczak
Nauczyciel świetlicy, doradca zawodowy

Scenariusz opracowałam uwzględniając wykorzystanie zabawy interaktywnej i materiałów graficznych z zasobów Mapy Karier (mapakarier.org).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.