X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50377
Przesłano:
Dział: Języki obce

Codzienne obowiązki domowe. Household chores. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VI

Scenariusz lekcji języka angielskiego przeprowadzonej w klasie VI
w Szkole Podstawowej w Dębicach - ( 45 minut )
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń- Junior Explorer 6- Nowa Era

Temat: Codzienne obowiązki domowe
Household chores (Obowiązki domowe)

1. Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej:
przedmiotu język angielski

Czasowniki modalne:
can, must, have to, should Czasowniki modalne: can, must, have to, should
Obowiązki domowe:
Sprzątanie, porządkowanie. Opisywanie czynności związanych
z wykonywaniem obowiązków domowych.
Zdawanie pytań na temat prac porządkowych. Czytanie i słuchanie: wyszukiwanie informacji w tekście.
Czytanie i pisanie: uzupełnianie luk
Słuchanie: powtarzanie nowego słownictwa; dopasowywanie rysunków do podpisów
Mówienie: zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, reagowanie
w określonych sytuacjach
Podręcznik,
s. 52–53
Dodatkowo Zeszyt ćwiczeń, s. 40–41
(I.2, I.5, III.5, VI.2, VIII.1, VIII.2 )

2. Uzasadnienie celowości realizacji tematu: posługiwanie się czasownikami modalnymi w połączeniu ze zwykłymi czasownikami daje uczniom możliwość tworzenia zdań złożonych co podnosi ich kompetencje językowe, zarazem tematyka zajęć sprzyja motywacji uczniów gdyż jest rzeczywista i związana z ich codziennym funkcjonowaniem w domu.

3. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą, doświadczeniami i / lub umiejętnościami uczniów oraz z zagadnieniami poruszanymi na innych przedmiotach / zajęciach:
• uczniowie znają słownictwo dotyczące obowiązków domowych.
• znają budowę zdania prostego. (j.polski)
• uczniowie zetknęli się wcześniej z czasownikami modalnymi.
• Znają zasady tworzenia pytań ( inwersja) oraz znają zasady odpowiedzi na pytania zamknięte ( trzywyrazowe)

4. Cele zajęć dla nauczyciela. Uczeń:
• Rozpoznaje nazwy obowiązków domowych, nazywa je.
• Rozumie wypowiedź o obowiązkach domowych zawierającą czasowniki modalne.
• Uzupełnia luki w tekście na podstawie wysłuchanego tekstu
• Rozróżnia czasowniki modalne- ich znaczenia i stopień nasilenia wykonywanej czynności ( mogę/powinienem/muszę) w wysłuchanych wypowiedziach uczniów
• Zadaje pytania o wykonywane obowiązki i poprawnie na nie reaguje
• Buduje zdania o pełnionych przez siebie obowiązkach domowych wraz z czasownikami modalnymi

Cel lekcji: Na dzisiejszej lekcji nauczysz się wypowiadać o pełnionych przez ciebie obowiązkach domowych oraz o tym czy musisz, chcesz, powinieneś je wykonywać;

Kryteria wymagań:
Uczeń nazywa obowiązki domowe, łączy czynności domowe z obiektami służącymi do ich wykonania, stosuje czasowniki modalne do mówienia o obowiązkach domowych (dialog);

5. Propozycja pytania kluczowego: Jak czasowniki modalne wpływają na znaczenie zdań o obowiązkach?

6. Formy pracy: grupowa, indywidualna, praca w parach.

7. Metody pracy: praktyczna: zadania, ćwiczenia do wykonania ( podręcznik, zeszyt ćwiczeń), dialog, NaCoBeZu, burza mózgów, dialogi, ćwiczenia on line : https://en.islcollective.com/video-lessons/household-chores, wypowiedź,
8. Środki dydaktyczne: wypowiedź słuchana ( CD), tekst w podręczniku, ćwiczenia, karty pracy dla uczniów, plansze z celami i kryteriami wymagań, tablica interaktywna.

9. Przebieg zajęć.

Powitanie uczniów oraz nauczyciela obserwującego lekcję, przedstawienie się
nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz okoliczności spotkania; Podanie celu lekcji, kryteriów, zapisanie daty.

Odkrycie celu lekcji poprzez analizę wyświetlonego slajdu związanego z pełnieniem obowiązków domowych;

Burza mózgów kierowana przez nauczyciela w celu odkrycia słownictwa związanego z wyświetlonym slajdem.
Udostępnienie uczniom na tablicy interaktywnej tabeli ( oczekiwania nauczyciela) ukrytych i jednocześnie oczekiwanych słów związanych z tematem lekcji.

- odczytanie treści wyświetlonej tabeli, uzupełnienie jej o inne słownictwo podane przez uczniów- wiążące się ze slajdem,
- wyjaśnienie podziału słownictwa na dwie kategorie rzeczowniki- obiekty i czynności- akcja ( czasowniki)
- przygotowanie uczniów do pracy z tekstem poprzez omówienie zdjęcia do tekstu, co widać na zdjęciu i o czym może być tekst, skojarzenia i rodzaje domów. Poniżej pokazano uczniom jak wygląda od wewnątrz jurta( element zawarty w tekście)- rozbudzenie wyobraźni ucznia

- wysłuchanie nagrania do tekstu w podręczniku, wykonanie zadania na uzupełnianie luk do wysłuchanego i przeczytanego tekstu oraz przyporządkowanie sprzętów domowych do czynności
- przypomnienie budowy zdania (odniesienie do j. polskiego) (podmiot + orzeczenie + dopełnienie)
- Przybliżenie celu lekcji: na dzisiejszej lekcji zrozumiesz rolę czasownika modalnego w zdaniu o obowiązkach domowych. by nauczyć się budować zdania złożone
- rozdanie kart A4 dla par, uczniowie mazakami rysują schemat budowy zdania( podmiot + orzeczenie (czasownik modalny+ czasownik główny)+dopełnienie
- prezentacja i omówienie uzyskanych rysunków,
- podsumowanie pracy – odpowiedź na pytania: co odróżnia czasownik modalny od głównego ( miejsce w zdaniu i końcówka gramatyczna)
- Ćwiczenia online https://youtu.be/S0r-BHE1fS4

Karta pracy:
- Wpisz pełnione przez siebie obowiązki pod czasownikami modalnymi zgodnie z ich znaczeniem
- Zastanów się jak ułożysz zdanie zawierające informacje o tym co wykonujesz i czy musisz/możesz/powinieneś to robić
- Określ, jak użycie czasownika wpływa na znaczenie zdania o obowiązkach
- Uzyskane informacje wpisz w odpowiednie kolumny poniższej tabeli

HOUSEHOLD CHORES
me/a classmate
CAN
+ CAN’T
- MUST
+ MUSTN’T
- HAVE TO
+ DON’T HAVE TO
- SHOULD
+ SHOULDN’T
-

• nauczyciel podaje model pytania o obowiązki domowe, zapisuje wzór na tablicy. Dla przykładu pyta jednego ucznia. Uczniowie w parach zadają sobie pytania o pełnione obowiązki i zapisują uzyskane informacje w 3 wierszu tabeli.

• samoocena dotycząca stopnia spełnienia kryteriów sukcesu do lekcji – metoda świateł,
- Wiem, że czasownik modalny jest przed czasownikiem głównym i nie posiada końcówki gramatycznej
- Rozumiem znaczenie zdań o obowiązkach zależnie od użytego czasownika modalnego.
- Umiem budować zdania o sobie, zadawać pytania i odpowiadać oraz notować uzyskane informacje

• refleksja uczniów: Na dzisiejszej lekcji ........................................

Podziękowanie za pracę i udział w lekcji, zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.