X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50358
Przesłano:
Dział: Języki obce

Winter and water sports verbs. Adverbs of manner. Czasowniki dotyczące sportów zimowych i wodnych. Przysłówki sposobu. Scenariusz lekcji otwartej - klasa 5

Scenariusz zajęć
dla klasy V Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
w Woli Rafałowskiej
Nauczyciel: Anna Wołkowicz
Przedmiot: język angielski (lekcja otwarta)
Klasa: V
Data: 14.03.2023r.
Temat: Winter and water sports verbs. Adverbs of manner. Czasowniki dotyczące sportów zimowych i wodnych. Przysłówki sposobu.

Cel ogólny:
• poznanie nazw czasowników opisujących sporty zimowe i wodne;
• poznanie zasad tworzenia i zastosowania przysłówków sposobu;
• rozwijanie umiejętności aktywnej postawy i zaangażowania w pracy w grupie.
Cele operacyjne:
Po lekcji uczeń potrafi:
• powiedzieć i zapisać nazwy sportów zimowych i wodnych,
• używać przysłówków sposobu.

Cele lekcji wg zasad oceniania kształtującego
Cele uczenia się w języku ucznia:
• potrafię wymówić i zapisać nazwy czasowników opisujących sporty zimowe i wodne,
• potrafię używać przysłówków sposobu.

Nacobezu:
• prawidłowo wymawiasz i zapisujesz nazwy czasowników opisujących sporty zimowe i wodne,
• prawidłowo buduję zdania z przysłówkami sposobu.

Techniki i metody pracy:
• słowna (rozmowa kierowana)
• praktyczna (realizacja zadań, ćwiczenia)
• poszukująca (samodzielna praca uczniów)
• metoda lekcji odwróconej (a flipped classroom)
Formy pracy:
• praca w parach
• praca w grupach
• indywidualna
Środki dydaktyczne:
• cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika, platforma
www.oxfordlearnersbookshelf.com
• podręcznik
• wykorzystanie zasobów cyfrowych:
a) aplikacja Wordwall:
https://wordwall.net/pl/resource/2620165

b) aplikacja Baamboozle:
https://www.baamboozle.com/game/585485

c) narzędzie Word Cloud
d) strona internetowa learnenglishkids
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-and-vocabulary/grammar-practice/adverbs

PRZEBIEG LEKCJI

1. Moment organizacyjno- porządkowy:
Czynności wstępne
a) Powitanie, sprawdzenie listy obecności.
b) Podanie tematu oraz celu lekcji:

N: Na dzisiejszej lekcji poznamy nazwy czasowników opisujących sporty zimowe i wodne oraz nauczymy się używać przysłówków sposobu. Będziemy pracować metodą lekcji odwróconej.

Kryteria sukcesu:

• potrafię wymówić i zapisać nazwy czasowników opisujących sporty zimowe i wodne,
• potrafię budować zdania z przysłówkami sposobu.
2. Rozgrzewka językowa – mapa myśli- What sports do you know? What is your favourite sport? Why should we practise sport? (15’)
Ćwiczenie interaktywne:
https://wordwall.net/pl/resource/2620165
Let’s play a game:
https://www.baamboozle.com/game/585485

3. Praca z nowym materiałem, z którym uczniowie mieli zapoznać się w domu (wg karty pracy, którą otrzymali do wykonania w domu).
• Ex.1/p. 78 (podręcznik/cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika)
• Uzupełnienie tabelki

Winter and water sports verbs (verbs) Sports (nouns)
I can.................... I like....................
canoe
cross-country ski
ice skate
kite surf
play ice hockey
row
sail
scuba dive
snorkel
snowboard
toboggan/go sledding
waterski

• Can you name winter sports? Which sport can you do/practise in the summer? Which one is a team sport? What sport do you want to do/learn?Why?
• Ex.4/p. 79 (opcjonalnie)
• Przysłówki sposobu-wg karty pracy
a) koperty z zadaniami wg różnej trudności
b) ex.3/p.80/dla mocniejszej grupy ex.4/p.80
c) opcjonalnie
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-and-vocabulary/grammar-practice/adverbs
d) Choose 3 sports. How well or how badly can you do them?
I can swim fast. I can’t ski well. I can ice skate easily.

4. Podsumowanie lekcji.
1. Podsumowanie zajęć (Czego dotyczyła dzisiejsza lekcja?, Czego się dzisiaj nauczyliśmy?). Samoocena uczniów.
2. Ocenienie pracy uczniów (plusy, oceny za aktywność na lekcji).
3. Zadanie pracy domowej.
Zeszyt ćwiczeń ex. 1,/str. 60/61
4. Pożegnanie. Goodbye children/Goodbye teacher. See you tomorrow.

KARTA SAMOOCENY UCZNIA
Wpisz znak „+” przy każdym z punktów oceniając stopień opanowania przez siebie wiadomości i umiejętności.
Lp. Umiem, potrafię, wiem..... Bardzo dobrze Średnio Słabo
1. Potrafię wymówić i zapisać nazwy sportów zimowych i wodnych.
2. Potrafię używać przysłówków sposobu w zdaniach.
3. Potrafię powiedzieć, w których sportach jestem dobry, a w których słaby?
4. Potrafię współpracować w grupie.

Homework

Przygotuj się do wtorkowej lekcji języka angielskiego:
1. What sports do you know? Write them down./Jakie znasz sporty? Zapisz ich nazwy
w języku angielskim.

SPORTS

2. What is your favourite sport? My favourite sport is........................................
3. Zapoznaj się z listą czasowników opisujących sporty -słowniczek strona 91 -6a (podręcznik). Przeczytaj listę dwukrotnie, odsłuchaj, jak wymawiamy nowe słowa korzystając ze słownika online diki.pl.
4. Przypomnij sobie na jakie pytanie odpowiada przymiotnik (adjective), a na jakie przysłówek (adverb).Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku w ćwiczeniu 1 na stronie 80. Czy wiesz już jak utworzyć przysłówki od podanych przymiotników?

careful-..................................
nice-......................................
safe-......................................
strong-..................................
dangerous-........................................
noisy-........................................
Czy są jakieś wyjątki? Wypisz je.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.