X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5036
Przesłano:

Scenariusz lekcji: Konfiguracja napędów CD i CD-RW i DVD

Czas trwania 45min

Cele lekcji:
Wiadomości:
Uczeń potrafi:
wymienić rodzaje napędów optycznych;
wymienić podstawowe rodzaje interfejsu napędów optycznych;
podać tryby zapisu danych;
omówić ustawienia zworek w napędach IDE
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
Rozpoznać interfejs napędu;
Zamontować i skonfigurować napędy IDE;

Metody nauczania
pogadanka,
projekcja filmu,
prezentacja
laboratoryjna z elementami wykładu i pokazu.

Środki dydaktyczne
komputery,
taśmy ATA I SATA,
Napędy optyczne i dyski twarde,
lekcja multimedialna,

Uwarunkowania techniczne
lokalna sieć komputerowa, składająca się ze stanowisk uczniowskich z dostępem do Internetu;
Stolik montażowy;
Komputer do pokazu;
projektor multimedialny.
Przebieg lekcji
Czynności organizacyjne (5 min)
sprawdzenie obecności;
- uruchomienie komputerów;
zalogowanie się na swoje konta.

Wprowadzenie do tematu – krótka informacja (10 min)
podanie tematu lekcji;
przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią;
pogadanka z uczniami na temat ich wiadomości dotyczących napędów optycznych (np. poruszenie kwestii jej przeznaczenia);
pogadanka na temat nowości w tej dziedzinie, sprawdzenie czy uczniowie interesują się nowościami w tej dziedzinie.

Lekcja multimedialna (15 min) wykład
wykład nauczyciela połączony z pogadanką;
zwrócenie przez nauczyciela uwagi na te elementy lekcji multimedialnej, które są szczególnie istotne;
prezentacja filmów

Ćwiczenia praktyczne związane z instalacją i konfiguracją napędu IDE (10 min)
przypomnienie zasad BHP dotyczacych pracy z urządzeniem zasilanym prądem;
montaż napędu optycznego w obudowie komputera;
konfiguracja urządzeń, ustawienie zworek;
podłączenie taśmy IDE i zasilania;
zamknięcie obudowy komputera;

Usystematyzowanie treści lekcji (5 min)
podsumowanie i utrwalenie informacji dotyczących;
zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.