X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5034
Przesłano:

Scenariusz pierwszego spotkania z rodzicami

Łuków dn. 16.09.2007 r

Scenariusz spotkanie z rodzicami klasa I

Temat: Spotkanie inauguracyjne z rodzicami klasy I.

Cele:
• Wzajemne poznanie się,
• Wybór przedstawicieli do rady rodziców,
• Zapoznanie rodziców ze statusem szkoły, a w szczególności z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
• Przedstawienie koncepcji planu współpracy na bieżący rok szkolny,
• Integracja rodziców i szkoły.

Czas trwania: 60 min.

Metody:
• pogadanka,
• wywiad,
• dyskusja.

Czynności wstępne:
1. Przygotowanie Sali.
2. Przygotowane karteczki z informacjami:
• numer telefonu do szkoły,
• numer telefonu do wychowawcy,
• zaplanowane uroczystości klasowe i szkolne.

Przebieg spotkania:
I. Rozpoczęcie – przywitanie rodziców, przedstawienie się, zajęcie miejsc, krótka rozmowa w celu rozładowania napięcia (ok.10 min.).

II. Mini wykład:

1. Przedstawienie zmian w Statucie, WSO szkoły.
wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
obostrzenie ocen z zachowania,
druki usprawiedliwień
matura i egzamin zawodowy.
przedstawienie propozycji planu pracy wychowawcy klasowego.

2. Przedstawienie koncepcji planu współpracy na bieżący rok szkolny.
(pierwsza środa miesiąca w godzinach 16.30 - 18.30)
3. Przedstawienie planu zajęć Wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2007/2008.
4. Stypendia socjalne w ramach ,, Powiatowego Funduszu Stypendialnego”.

III. Wychowawca rozdaje karteczki z prośbą o napisanie odpowiedzi na pytanie: „Czego oczekują od wychowawcy i szkoły?”

IV. Zebranie karteczek. Nauczyciel wyjaśnia, że weźmie pod uwagę sugestie rodziców.

V. Wybór rodziców do rady rodziców według określonych procedur.

VI. Sprawy różne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.