X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5032
Przesłano:

Procent składany - oprocentowanie lokat. Scenariusz lekcji matematyki

Scenariusz lekcji
klasa II Technikum Informatycznego
Dział programowy: Ciągi
Temat lekcji: Procent składany – oprocentowanie lokat.
Czas trwania 45 min
Cele lekcji
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- utrwalił umiejętności obliczeń procentowych,
- posługuje się pojęciami bankowymi: lokata, kapitał, odsetki, oprocentowanie stałe, oprocentowanie zmienne, kapitalizacja odsetek, kredyt,
- stosuje procent składany,
- czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny,
- potrafi wybrać najkorzystniejszą ofertę w banku.

Podczas lekcji uczeń doskonali umiejętności:
- współpracy i komunikowania się w grupie,
- odpowiedzialności za całą grupę,
- pełnienia określonych ról podczas pracy w zespole,
- prezentowania pracy grupy, organizacji zespołu oraz zachowania dyscypliny czasowej,
- analizowania, dyskutowania, wnioskowania, oceniania i wygłaszania własnej opinii,
- precyzyjnego wysławiania się.

Cele wychowawcze:
pobudzanie aktywności i inicjatywy
wpajanie nawyków argumentowania, posługiwania się językiem matematycznym
budowanie u ucznia postawy zadowolenia z siebie, kształtowanie postawy gotowości niesienia pomocy innym

Metody nauczania
pogadanka
omówienie sposobu rozwiązania
praca uczniów przy tablicy
pokaz
prezentacja rozwiązania zadań
ćwiczeniowe
Środki dydaktyczne
Podręczniki
Tablica
Zestawy z zadaniami
Zasady nauczania
zasada świadomości i aktywności uczniów
stopniowania trudności
zespołowości
Przebieg lekcji
czynności organizacyjne:
realizacja tematu
podanie tematu lekcji
przypomnienie podstawowych informacji o ciągu geometrycznym i o pojęciu procentu
wprowadzenie pojęcia:
- kapitał – początkowa kwota, którą wpłacamy do banku,
- dochód – różnica między kwotą końcową a kapitałem,
- kapitalizacja – dopisanie odsetek (doliczenie dochodu) do kapitału,
- okres kapitalizacji – czas, po jakim następuje kapitalizacja,
- oprocentowanie – procent, o który wzrasta kapitał,
- kredyt – kwota, którą pożyczamy od banku,
- procent składany.

Wprowadzenie wzoru na procent składany.

Faza realizacji

¨ Podział losowy klasy na 5 grup. Ustalenie czasu pracy w grupach, zasad pracy, prezentacji opracowanych przez grupę zadań i sposobu oceniania.
¨ Uczniowie w każdej grupie wybierają lidera, który będzie odpowiadał za grupę, ale niekoniecznie on później prezentuje pracę.
¨ Rozdanie kartek z zadaniami. Praca w grupach trwa około 15minut. Rozwiązania zadań zapisują w zeszytach.
¨ Uczniowie mogą zadawać pytania prowadzącemu, jeśli w grupie są wątpliwości co do metody rozwiązania zadania.
¨ Każda grupa prezentuje swoje zadania, referując ich rozwiązania.

ocena pracy uczniów
zadanie pracy domowej
podsumowanie pracy

Załącznik 1
W rozwiązaniach zadań nie uwzględniamy 20% podatku od dochodu (odsetek).

Zadanie 1.
Złożyliśmy w banku kwotę 200 zł przy oprocentowaniu 12% w skali roku. Odsetki są naliczane co:
a) pół roku.
b) kwartał,
c) miesiąc.
Jaką kwotę będziemy mieli na koncie po roku? Ile dostaniemy odsetek?

Zadanie 2.
Chcemy ulokować 1000 zł na dwa lata. Bank A oferuje 6% w skali roku z kapitalizacją półroczną. Bank B oferuje 7% w skali roku z kapitalizacją roczną. W którym banku lokata jest korzystniejsza?

Zadanie 3.
Rodzice Basi złożyli do banku kwotę 1000 zł na pięć lat. W pierwszych trzech latach oprocentowanie wynosiło 6%, w ostatnich dwóch latach 5%. Oblicz, jaką kwotę podejmą z banku po pięciu latach?

Zadanie 4.
Jaką kwotę należy ulokować na koncie, aby po pięciu latach uzyskać 1217 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 4%? Jaką kwotę należałoby złożyć, aby uzyskać ten sam kapitał końcowy po trzech latach?

Zadanie 5.
Oblicz, na ile miesięcy należy złożyć kapitał 12000 zł, aby przy oprocentowaniu 9% w skali roku i kapitalizacji miesięcznej przyniósł dochód 144,43 zł?

Nie mam zdania
Tak
Nie
1. Mojej grupie udało się nie przekroczyć czasu
2. Moja grupa pracowała bardzo sprawnie
3. Byłem zaangażowany w pracę grupy
4. Metoda uczy współdziałania w grupie
5. Metoda uczy odpowiedzialności za całą grupę
6. Stosować tę metodę na lekcji matematyki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.