X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50289
Przesłano:

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań zawartych w 8 ust. 3 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opis i analiza realizacji działań:
1. Innowacja pedagogiczna.
2. Ogólnopolski projekt edukacyjny „(Nie)zwykła matematyka”
3. Udział w kampanii "Bądź kumplem nie dokuczaj".
4. Uczestnictwo w programie „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny”.
ad.1. Innowacja pedagogiczna.
Dzisiejsze czasy i świat zdominowały komputery, tablety, telefony i inne elektroniczne gadżety. Stały się one ulubioną rozrywką, formą zabawy i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, toteż postanowiłam uświadomić uczniom, że można grać w gry komputerowe i jednocześnie się uczyć. W związku z tym w roku szkolnym 2021/2022 opracowałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną:„Duży zapał do nauki matematyki mam, gdyż w gry komputerowe na matematyce gram.” Innowacja realizowana na lekcjach matematyki dotyczyła modyfikacji metod nauczania, była oparta o program nauczania „Matematyka z plusem” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej). Obok przekazania uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy i umiejętności, miała na celu aktywizację uczniów na lekcjach oraz wzbudzenie większej chęci do nauki matematyki. Polegała ona na tym, że na jednej lekcji matematyki w tygodniu uczniowie utrwalali materiał wprowadzony na wcześniejszych lekcjach poprzez wykonywanie przykładów w grze komputerowej lub rozwiązywanie quizów. Wykorzystywany był do tego program „Matlandia”, oparty na programie GWO oraz platforma edukacyjna www.eduelo.pl. Najczęściej lekcja ta realizowana była w czwartki, czasami jednak z powodów technicznych lub dydaktycznych odbywała się w inny dzień tygodnia.
Zakres innowacji: Innowacją objęci byli uczniowie klasy 4 w roku szkolnym 2021/2022.
Cele ogólne:
• rozwijanie zdolności uczniów do skupienia uwagi, koncentracji,rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,
• rozbudzanie u uczniów ciekawości matematycznej,
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
• rozwijanie aktywności sprawnego liczenia,
• doskonalenie aktywnego posługiwania się tabliczką mnożenia,
• integracja zespołu klasowego.
Cele szczegółowe:
• rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych działań arytmetycznych,
• kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
• doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem,
• kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, dokładność,
• wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku umysłowego,
• zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami.
Tematyka
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego z matematyki.
W klasie IV uczniowie będą uczyć się za pomocą matematycznych gier i quizów komputerowych:
• kolejności wykonywania działań,
• jednostek długości,
• jednostek masy,
• jednostek monetarnych,
• systemu dziesiątkowego liczb,
• systemu rzymskiego liczb,
• działań pisemnych,
• skali,
• kalendarza,
• godzin na zegarach,
• ułamków zwykłych i dziesiętnych,
• figur geometrycznych oraz ich pól,
• właściwości i pola powierzchni całkowitej prostopadłościanów i sześcianów.
Ewaluacja
Ewaluacja innowacji była prowadzona na bieżąco poprzez: obserwację uczniów podczas zajęć, aktywność uczniów podczas zajęć, rozmowy z uczniami. Po zakończeniu zajęć przeprowadzona była ankieta dla uczniów.
Z obserwacji uczniów podczas prowadzonych zajęć, rozmów z nimi oraz uzyskanych odpowiedzi w ankiecie, można stwierdzić, że zajęcia były dla nich atrakcyjne, ciekawe i łatwe. Dzieci chętnie w nich uczestniczyły. Dobrze opanowały umiejętności, które były zawarte w celach lekcji. Ankieta pokazała, że wszyscy uczniowie chcieliby w przyszłym roku brać udział w takich lekcjach. Innowacyjna metoda wprowadzania gier komputerowych na lekcje matematyki wzbudziła u nich zainteresowanie matematyką. Oznacza to, że główne założenia i cele innowacji zostały zrealizowane.

Efekty dla szkoły
Podjęte przeze mnie działania wzbogaciły i uatrakcyjniły ofertę edukacyjną placówki. Opracowanie i wdrożenie innowacji niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania dzieci matematyką . W miarę realizacji treści programu, zaobserwowałam większą, że uczniowie klasy IV bardzo aktywnie pracowali z programem „Matlandia” na lekcjach. Uczniowie, otrzymując szybko sygnał zwrotny o efekcie swoich działań, byli bardziej zmotywowani do dalszej pracy. Dzieci współzawodniczyli ze sobą, ale jednocześnie pomagały sobie nawzajem przy trudniejszych zadaniach, co miało wpływ na rozwój współpracy między nimi. Moje metody i formy pracy okazały się skuteczne - wzrosła świadomość dzieci że nauka matematyki może być przyjemna.

Efekty dla nauczyciela:
Działania przeze mnie podjęte spowodowały, że zdobyłam doświadczenia w pisaniu i realizacji innowacji pedagogicznych. Planując zajęcia z wykorzystaniem gier komputerowych na lekcjach matematyki wzbogaciłam własny warsztatu pracy. Zajęcia przyczyniły się także do zacieśniania więzi oraz zaufania pomiędzy nauczycielem a uczniami. Entuzjazm, z jakim dzieci uczestniczyły w zajęciach dostarczył mi wiele satysfakcji, utwierdzając w słuszności realizowania treści innowacji.

ad.2 Ogólnopolski projekt edukacyjny „(Nie)zwykła matematyka”
Matematyka to trudny przedmiot, którego dzieci często nie lubią się uczyć. Uczniowie wielokrotnie pytają na lekcjach „A po co mi to?” Chcąc pokazać uczniom, że matematyka przydaje się w zwyczajnym życiu, otacza nas, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy i jest bardzo przydatna, w roku szkolnym 2022/2023 we współpracy z moja stażystką na nauczyciela mianowanego, zapisałyśmy szkołę do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „(Nie)zwykła matematyka”. Powstał on w oparciu o aktualną podstawę programową i jest on odpowiedzią na często zadawane pytania przez uczniów "a do czego nam się ta wiedza przyda?, po co się tego uczymy? ”.
Głównym celem tego projektu było kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
Cele szczegółowe:
1. pokazanie związku matematyki z życiem codziennym,
2. dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie,
3. swobodne posługiwanie się matematyką w życiu codziennym,
4. rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników,
5. rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji,
6. zachęcanie do myślenia ekonomicznego,
7. kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
8. wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy,
9. rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesu,
10. kształtowanie u uczniów kreatywności i aktywności,
11. kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność,inicjatywa,
12. zdobywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.
W ramach tego projektu w naszej szkole od 1 września 2022 do 1 czerwca 2023.zostało wykonanych 19 zadań projektowych z 10 różnych modułów, w tym 9 było organizowanych przeze mnie na lekcjach matematyki i świetlicy. Mod moim czujnym okiem uczniowie wykonali następujące zadania.
1. Moduł I zadanie 7. Ślimak Teodorosa .
Uczniowie wykonywali projekt związany z Twierdzeniem Pitagorasa omawianym na lekcjach matematyki –skonstruowali Ślimaka Teodorosa. Ślimak Teodorosa (spirala Teodorosa) to konstrukcja geometryczna, pozwalająca stworzyć odcinek o długości równej pierwiastkowi z danej liczby naturalnej. Zasada konstrukcji opiera się na twierdzeniu Pitagorasa. W tworzonym ciągu trójkątów, każdy kolejny ma jedną przyprostokątną długości 1, zaś drugą będącą przeciwprostokątną poprzedniego. Nazwa konstrukcji pochodzi od imienia greckiego matematyka i filozofa, Teodorosa z Cyreny.
2. Moduł V zadanie 2. Łokieć, piędź, stopa.
Uczniowie poznali dawne jednostki miar oglądając filmik edukacyjny pt” Jak mierzono w dawnych czasach?”,. Następnie troje uczniów w różnym wieku mierzyło korytarz szkolny za pomocą własnych stóp. Chętne osoby miały także okazję mierzyć różne przedmioty za pomocą swojego łokcia. Uczniowie poprzez zabawę zauważyli, że dawne jednostki miary nie były doskonałe i mogły prowadzić do wielu nieporozumień między sprzedającym a kupującym. Uczniowie doszli do wniosku, że transakcje kupna-sprzedaży w naszych czasach są dużo bardziej sprawiedliwe.
3. Moduł VI zadanie 1: Dzień Tabliczki Mnożenia.
Zapowiedzią tego dnia było pojawienia się na drzwiach od klas kolorowych kartek z działaniami oraz plakatów informujących o wydarzeniu. W naszej szkole zostały przeprowadzone egzaminy ze znajomości tabliczki dla chętnych uczniów oraz pracowników szkoły. W rolę Komisji Egzaminacyjnej wcielili się uczniowie klasy 6 oraz 8. Pozostali uczniowie mieli okazje odświeżyć sobie niezbędną wiedzę, ale również zmierzyć się w szkolnej rywalizacji. Egzaminatorzy podczas lekcji odwiedzali klasy i chętni uczniowie losowali kupony z działaniami z tabliczką mnożenia w zakresie do 100. Specjalne patrole można było również spotkać podczas przerw i jeszcze raz sprawdzić swoje umiejętności. Prawidłowo uzupełnione kupony, uczniowie wrzucali do specjalnie przygotowanego na ten dzień pudełka. Najwięcej emocji wzbudziło egzaminowanie z wiedzy „tabliczkowej” pracowników szkoły: nauczycieli, pań z obsługi. W poniedziałek w towarzystwie specjalnie powołanej komisji Pan Dyrektor wylosował upominki dla kilku osób, które w piątek wrzuciły prawidłowo wypełnione losy.
4. Moduł IV zadanie 6. Międzynarodowy Dzień Klocków Lego.
Uczniowie klas IV-VII świętowali Międzynarodowy Dzień Klocków Lego, który w kalendarzu świąt nietypowych przypada na 28 stycznia. W ramach tego dnia dzieci zrobiły plakaty z ciekawostkami dotyczącymi klocków Lego, a na lekcjach matematyki tworzyły z nich konstrukcje matematyczne. Powstały rożne figury płaskie i przestrzenne. Uczniowie świetnie się bawiąc, rozwijali swoją wyobraźnię geometryczną.
5. Moduł IV zadanie 2. Dzień Liczby Pi- 4 marca.
Dnia 14 marca roku w naszej szkole świętowaliśmy dzień liczby Pi. Na lekcjach matematyki dzieci oglądały krótki film o ciekawostkach związanych z liczbą Pi oraz tworzyły „Miasta Pi.” Świętowanie tego dnia zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych. Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby Pi. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. „Pi Day”.
6. Moduł VII zadanie 8. Kasa rządzi światem. Ile warte jest 1 ore?
Podczas zajęć uczniowie przenieśli się w różne zakątki świata poznając banknoty: Korei Południowej, Filipin, Malezji, Mołdawii, Chin, USA, Wietnamu, Indonezji, Singapuru, Norwegii oraz walutę Euro. Głównym celem spotkania była zabawa w kantor. Pracując w grupach uczestnicy poznali zasadę pracy kantoru, co to jest kupno i sprzedaż. Starsze klasy ćwiczyły mnożenie ułamków dziesiętnych przeliczając obcą walutę na złotówki. Uczniowie z dużą dokładnością oglądali wszystkie banknoty i zauważyli, że niektóre z nich są plastikowe i mają inne, od polskich złotych, zabezpieczenia. Była to wyjątkowa, podróżnicza lekcja matematyki.
7. Moduł VIII zadanie 1. Latawiec – właściwości deltoidu i innych czworokątów.
Uczniowie w parach budowały latawce oraz poznały właściwości deltoidu i wzór na jego pole. Przy okazji powtórzyły także wiadomości o innych czworokątach. Wszystkie dzieci z zaangażowaniem wykonywały swoją pracę i na koniec zajęć powstały 4 piękne latawce.
8. Moduł IX: zadanie 3. Przepyszna matematyka
Uczniowie na zajęciach świetlicowych stworzyli modele brył z pianek marshmallow, chrupek kukurydzianych, popkornu oraz wykałaczek patyków do szaszłyków. W swojej pracy wykazali się ogromną kreatywnością. Powstały przepyszne bryły geometryczne, które na koniec zajęć ich twórcy zjedli ze smakiem.
9. Moduł X: Matematyka w podróży. Zadanie 10. Do you speak ...?
Uczniowie z klas IV-VIII opracowali słowniki polsko-angielskie oraz angielsko-polskie wyrażeń matematycznych. W każdym słowniku przetłumaczonych było co najmniej 100 słówek. Wykonując słowniki uczniowie przypominali sobie słownictwo matematyczne, a jednocześnie poznali nowe słówka w języku angielskim.
Uczniowie biorący udział w projekcie„Niezwykła matematyka” wykonywali różnorodne, wybrane przez siebie lub opiekunów zadania matematyczne, ale nie zawsze bezpośrednio związane z ich wyobrażeniami o matematyce. Zadania te były realizowane na lekcjach matematyki, chemii, fizyki oraz w ramach zajęć świetlicowych. Uczniowie pracowali głównie w grupach. W trakcie trwania projektu, systematycznie były dokumentowane poprzez umieszczenie ich na stronie szkoły.
Efekty dla szkoły:
Podjęte przeze mnie działania wzbogaciły i uatrakcyjniły ofertę edukacyjną placówki oraz wpłynęły na podniesienie efektywności działań edukacyjnych. Realizacja programu w szkole wpłynęła na kształtowanie u uczniów kreatywności i aktywności oraz kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa. Poprzez wykonywanie poszczególnych zadań z programu” (Nie)zwykła matematyka uczniowie dostrzegli zależności matematyczne w otaczającym świecie, i zrozumieli, że istnieje nierozerwalny związek matematyki z życiem codziennym. Wiele podejmowanych zadań kształtowało wyobraźnię geometryczną uczniów i zachęcało do ekonomicznego myślenia. Uczniowie zdobyli także umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.
Efekty dla nauczyciela:
Czytając i analizując program pogłębiłam swoją wiedzy na temat konstruowania takiego programu. Przygotowując zajęcia i nadzorując wykonywanie zadania przez dzieci z poszczególnych modułów poszerzyłam warsztat swojej pracy. Współpraca z innymi nauczycielami podczas realizacji programu wpłynęła na integrację w pracy i większą satysfakcję z efektów podjętych działań. Pisząc i udostępniając artykuły na stronę szkoły i przekazując je na facebooka organizatora dzieliłam się swoimi pomysłami na przeprowadzenie różnych ciekawych zajęć z innymi nauczycielami.

ad.3. Udział w kampanii "Bądź kumplem nie dokuczaj".
W roku szkolnym 2020/ 2021 przystąpiłam wraz z klasą do kampanii prowadzonej przez Carton Network „Bądź kumplem nie dokuczaj”. Zainteresowałam się kampanią ze względu na to, iż jestem wychowawcą klasy, w której ciągle pojawiają się liczne konflikty między uczniami. W ramach tej inicjatywy przeprowadziłam 3 lekcje wychowawcze oparte na materiałach umieszczonych na stronie https://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/. Promowały one koleżeńskie zachowania w stosunku do kolegów i koleżanek w klasie w różnych sytuacjach, mogących wydarzyć się w szkole. Na pierwszych zajęciach wyjaśniłam dzieciom, co to jest życzliwość, dzieci zostały zapoznane z kodeksem kumpla oraz z poradami pomocnymi w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Dwa kolejne zajęcia przeprowadzone były według scenariusza zajęć zdalnych dla klas VI -VIII pt. „SPÓJRZ PRZEZ OKULARY ŻYCZLIWOŚCI!”. Zajęcia prowadzone były na platformie Microsoft Teams. Podczas zajęć dzieci były bardzo aktywne do uzyskania odpowiedzi od uczniów wykorzystałam tablicę Microsoft Whiteboard. Na koniec trzeciej lekcji dzieci obiecały popracować nad swoim zachowaniem, aby nie sprawiać więcej kolegom przykrości. Na koniec wysłałam sprawozdanie do organizatora kampanii co umożliwiło uzyskanie certyfikatu „ Klubu Kumpli”dla szkoły.
Efekty dla szkoły :
Przystępując do kampanii "Bądź kumplem nie dokuczaj" wpłynęłam na poprawę efektywności pracy szkoły poprzez realizację zajęć dotyczących trudności wychowawczych. Realizowałam cele zawartych w programie wychowawczym szkoły. Nastąpił także wzrost atrakcyjności moich lekcji wychowawczych i dostosowanie do ich aktualnych potrzeb. Prowadzone przeze mnie lekcje wpłynęły na kształtowanie postawy empatii oraz na poprawa zachowania uczniów i relacji między nimi. Spowodowało to również lepsze odnajdywanie się uczniów w sytuacjach trudnych, gdyż poznali oni sposoby na radzenie sobie z dokuczaniem. Po napisaniu przeze mnie sprawozdania szkoła uzyskała certyfikat „ Klubu Kumpli”.
Efekty dla nauczyciela:
Przygotowując lekcje wychowawcze oparte na materiałach udostępnionych przez organizatora zdobyłam dodatkowa wiedzę jak rozmawiać z rodzicami dziecka dokuczającego innym dzieciom jak i z rodzicami dziecka, któremu ktoś dokucza. Podczas podsumowania cyklu lekcji słysząc w wypowiedziach uczniów słowa empatii w stosunku do innych osób w klasie, nastąpił wzrost mojej satysfakcji z pracy. Nastąpiła poprawa zachowania uczniów dzięki czemu przez jakiś czas miałam mniej pracy.
Ad 4. Uczestnictwo w programie „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny”.
Ze względu na to, że roku szkolnym 2020/2021 byłam wychowawcą klasy 6 (dzieci powoli wchodzących w okres dojrzewania, dla których wygląd zaczyna być bardzo ważny), zapisałam szkołę do uczestniczenia w ogólnopolskim programie „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny”. Program jest oparty o sprawdzone materiały, w tym porady dla rodziców, jak pomóc dzieciom tworzyć zdrowe relacje, przezwyciężyć problemy z akceptacją własnego ciała oraz lubić i akceptować siebie. Wiadomość o tym programie rozpowszechniłam wśród wychowawców klas IV-VIII i udało mi się namówić dwóch moich kolegów z pracy do wzięcia w nim udziału. W ramach tego projektu przeprowadziłam 5 zajęć warsztatowych na lekcjach wychowawczych opartych na materiałach przekazanych przez organizatora. W czasie pięciu lekcji, dzięki dyskusjom w klasie, ćwiczeniom w małych grupach, angażującycm filmikom i kartom pracy, uczniowie dowiedzieli się o:
• nierzeczywistych ideałach piękna,
• wpływie mediów społecznościowych, kultury celebrytów i reklamy,
• sposobach na unikanie rozmów o wyglądzie i porównywania się,
• aktywnościach fizycznych i sposobach na pozytywną zmianę zachowania.
Warsztaty pokazały uczniom w jaki sposób społeczeństwo czy media promują nierealistyczne „idealne” ciała i wyglądu oraz jak negatywnie wpływa to na samoocenę młodych ludzi. Pozwoliły zauważyć, że niepokój związany z wyglądem wiąże się z gorszą koncentracją i mniejszym zaangażowaniem w klasie, co skutkuje gorszymi wynikami w nauce. Na zajęciach uczniowie uczyli się strategii ochrony i budowania pewności siebie i innych.
Na zakończenie projektu dokonałam ewaluacji, poprzez przeprowadzenie wśród uczniów anonimowych ankiet. Wyniki pokazały, że uczniowie uświadomili sobie, że ideały piękna pokazane w mediach są nierealne i nieautentyczne. Zdjęcia celebrytów w gazetach są mocno retuszowane, dlatego nie ma po co się z nimi porównywać i należy cieszyć się z takiego wyglądu jaki mamy. Z ankiety można było także wywnioskować, że zajęcia pozwoliły uczniom lepiej poznać kolegów i koleżanki.
Efekty dla szkoły:
Zapisując szkołę do programu „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny” wpłynęłam na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Niewątpliwie realizowałam cele zawartych w programie wychowawczym szkoły. Warsztaty prowadzone na lekcjach wychowawczych spowodowały wzrost atrakcyjności tych lekcji i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb. Uczniowie, biorąc udział w zajęciach z programu zwiększyli swoją pewność siebie oraz mają wyższe poczucie własnej wartości i czują się bardziej komfortowo w szkole i poza nią. Nastąpiła także poprawa zachowania uczniów i relacji między nimi.
Efekty dla nauczyciela:
Prowadząc zajęcia warsztatowe poszerzyłam swoją wiedzę na temat budowania pozytywnej samooceny u moich wychowanków i zwiększenia ich pewności siebie i akceptacji swojego ciała. Podczas rozmów z uczniami na zajęciach warsztatowych nastąpiło zacieśnianie więzi oraz zaufania pomiędzy nauczycielem a uczniami. W rozmowach z rodzicami na wywiadówce czułam wdzięczność rodziców za zaangażowanie na rzecz ich dzieci. Po ewaluacji programu czułam satysfakcję wynikającą ze skuteczności podjętych inicjatyw oraz możliwości niesienia pomocy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.