X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50268
Przesłano:
Dział: Świetlica

Jak sobie radzić ze złością? Realizacja programu innowacyjnego "Wielka księga uczuć"

Grupa: uczestnicy zajęć świetlicowych, klasa I

Czas zajęć: 45 minut

Cel główny zajęć: rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze złością

Cele szczegółowe zajęć:
Dziecko:
▪ uważnie słucha tekstu czytanego
▪ rozumie polecenia i pytania nauczyciela
▪ potrafi rozpoznać emocje i je nazwać (na materiale obrazkowym i w rzeczywistości)
▪ potrafi dokończyć rozpoczęte zdanie
▪ rozwija myślenie przyczynowo - skutkowe
▪ wypowiada się pełnymi zdaniami
▪ uczy się zasad współpracy w grupie
▪ integruje się z innymi uczniami
▪ wzbogaca wiedzę na temat emocji i ich wpływu na nasze funkcjonowanie
▪ zdobywa informacje na temat radzenia sobie ze złością
▪ usprawnia percepcję wzrokową
▪ rozwija uzdolnienia plastyczne i techniczne
▪ rozwija twórczą wyobraźnię
▪ doskonali umiejętność twórczego myślenia

Metody pracy: słowna, rozmowa kierowana, praca z książką, pogadanka, ekspresja plastyczna, działań praktycznych

Formy pracy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne i pomoce: książka „10 uczuć, wyprawa do świata emocji” M. Przewoźniak, D. Drużka; kolorowe obrazki, brystol, kolorowy papier, nożyczki, klej, folia bąbelkowa, sznurek, balony, pisaki, mąka

Przebieg zajęć:
I. Rozpoczęcie zajęć
Powitanie uczestników zajęć świetlicowych, przedstawienie tematu zajęć.
II. Realizacja określonych zadań.

1. Mam prawo być zły – wszyscy uczniowie siadają na dywanie w kręgu, pogadanka z uczniami: kiedy jestem zły – w jakich sytuacjach?, co mnie złości najbardziej?, jak sobie wtedy radzę?

2. Dlaczego się złoszczę? – uczniowie wnikliwie patrzą na prezentowane przez nauczyciela obrazki, przedstawiające scenki, podczas których jedna osoba się złości; uczniowie odgadują dlaczego dana osoba się złości? z jakiego powodu?

3. Opowiadanie „Co czuję, gdy się złoszczę? – uczniowie wysłuchują opowiadania czytanego przez nauczyciela, w trakcie czytania nauczyciel zadaje pytania dotyczące przeczytanego fragmentu opowiadania, uczniowie zdobywają informacje: jak wygląda osoba, która się złości, jak się zachowuje? dlaczego bohaterowie się złoszczą? z jakiego powodu? Jak sobie poradzili ze złością? Kto im pomógł?

4. Jak sobie radzić ze złością? – uczniowie wspólnie przygotowują plakat dotyczący sposobów radzenia sobie ze złością – burza mózgów, wykorzystują przygotowane materiały, obrazki (sposoby: oddychanie, spacer, gniotek sensoryczny, muzyka, sport itd.)

5. Gniotek sensoryczny – uczniowie samodzielnie przygotowują zabawkę, która pomoże im odstresować się/ rozluźnić w sytuacjach, kiedy się złoszczą

III. Zakończenie zajęć.
Podsumowanie zajęć przez nauczyciela.. Dokonanie oceny przez uczniów – narysowanie na planszy odpowiedniej buźki – zgodnie z tym, jak podobały się uczniom zajęcia. Podziękowanie za aktywność podczas zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.