X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5017
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka niemieckiego, klasa II gimnazjum: Vorbereitung auf die Projektwoche

Scenariusz lekcji języka niemieckiego klasie II gimnazjum
Podręcznik: „Der,die, das Neu“ M. Kozubska, K. Krawczyk, L.Zastapiło

Temat lekcji: Vorbereitung auf die Projektwoche.- Przygotowanie do projektu.

Podręcznik: „Der,die, das Neu“ M. Kozubska, K. Krawczyk, L.Zastapiło


Cele lekcji:
Wiadomości – uczeń zna nazwy urządzeń potrzebnych do wykonania projektu szkolnego, słówka związane z obsługą urządzeń technicznych, zaimki wskazujące.

Umiejętności – uczeń potrafi sformułować prośbę o wyjaśnienie sposobu obsługiwania urządzeń technicznych, potrafi użyć poprawnie zaimek wskazujący.

Postawy – uczeń potrafi na lekcji współpracować z nauczycielem i innymi uczniami

Treści programowe: formułowanie prośby, wyrażanie wiedzy i niewiedzy; czasowniki programmieren, einschalten, ausschalten, bedienen, einstellen, zeigen

Metody pracy: słuchanie, powtarzanie, układanie i prezentacja dialogów
Formy pracy: praca indywidualna, w parach.

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca (10 min):

Sprawdzenie pracy domowej.
Utrwalenie poznanych wiadomości- przypomnienie sposobu formułowania propozycji Hast du Lust, ...? Hast du Zeit, ...? oraz pozytywnego i negatywnego reagowania na propozycję
+ Ja, gern. – Nein, ich habe keine Lust dazu. Ich muss doch ....
zadanie pytania Welche Gerate brauchen wir um die Veranstaltungen fur eine Projektwoche zu machen?
przypomnienie i zapisanie na tablicy w formie asocjogramu podanych przez uczniów nazw urządzeń (die Geräte) potrzebnych do wykonania projektu i wprowadzenie słownictwa związanego z obsługą tych urządzeń.

Faza realizująca (15 min)

• Wysłuchanie dialogu str. 30
• Zwrócenie uwagi na nowe słówka diese, dieser, dieses- zaimki wskazujące, krótkie omówienie zasady użycia ich w zdaniu
• Posegregowanie pozytywnych i negatywnych reakcji na propozycje
• Rozdanie obrazków przedstawiających sprzęt techniczny, do którego para uczniów musi ułożyć dialog
Faza ćwiczeniowa (10 min):
• Ułożenie w parach dialogów dotyczących formułowania prośby o wyjaśnienie obsługiwania urządzeń technicznych, zapisanie ich do zeszytu, prezentacja 3 dialogów

Faza podsumowująca (10 min)

Podsumowanie nowopoznanych wiadomości – zadanie wybranemu uczniowi pytania z dialogu, u. odpowiada a następnie przejmuje rolę pytającego.
Ustna ocena pracy uczniów, zadanie pracy domowej / ćw. B1 str. 90, ćw. B2 str. 91

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.