X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5015
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test kompetencji z języka niemieckiego

Szkoła Podstawowa w Drzewicy

TEST KOMPETENCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KL. V
Rok szkolny 2007/2008

Imię: __________________ Klasa: _____________
Nazwisko: _____________________ Data: _________

Drogi uczniu.

Przed Tobą zestaw 34 pytań, wchodzących w skład testu kompetencji z języka niemieckiego w klasach V. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. Zakreśl w kółko wybraną przez siebie odpowiedź. Staraj się dokładnie czytać polecenia, aby nie popełnić błędów w odpowiedziach. W razie pomyłki błędną odpowiedź przekreśl, a zaznacz prawidłową.
Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie otrzymasz 1 punkt. Maksymalnie możesz zdobyć 34 punkty.

Życzymy powodzenia

I. KOMMUNIKATION

1. Wie reagierst du? (Jak zapytasz kolegę/koleżankę co robi wieczorem?)
a) Was isst du am Abend?
b) Was ist am Abend?
c) Was machst du am Abend?
d) Was machst du am Mittag?

2. Was passt ? (Co pasuje?)
- ....................................
- Klasse!
a) Was magst du?
b) Wie findest du Englisch?
c) Wann hast du Englisch?
d) Und du, Daniela?

3. Das Wetter. (Jak powiesz, że świeci słońce?)
a) Es scheint.
b) Es schneit.
c) Es ist warm.
d) Es ist windig.

4. Welche Frage ist richtig? (Które pytanie jest prawidłowe?)
- .................................
- Mit dem Auto.
a) Mit wem fährst du in die Schule?
b) Womit fährst du in die Schule?
c) Wie lange fährst du in die Schule?
d) Wann fährst du in die Schule?

5. Wo warst du in den Sommerferien?
-........................................
a) Ich fahre an die Ostsee.
b) Ich war auf dem Land.
c) Ich bin jetzt bei meiner Oma.
d) Ich gehe ins Kino.

6. Markiere die richtige Antwort. (Zaznacz prawidłową odpowiedź.)
Ich finde Sport toll und du?
-.......................................
a) Ehrlich gesagt, ich finde langweilig.
b) Stimmt. Ich finde Sport auch super.
c) Nein, das kann ich nicht.
d) Ja, er findet blöd.

7. Ergänze! (Uzupełnij!)
- Wohin geht er?
-........................
a) Er geht in den Wald.
b) Nein, in den Wald.
c) Ja, in den Wald.
d) Wir gehen in den Wald.

8. Welche Frage ist richtig? (Które pytanie jest poprawnie zapisane?)
a) Wie geht?
b) Wie get’s?
c) Wie geht’s?
d) Was geht’s?

9. Begrüßung. (Którego zwrotu możesz użyć na powitanie?)

a) Auf Wiedersehen!
b) Guten Tag!
c) Nicht schlecht!
d) Bis dann!

10. Was passt zusammen? (Która forma czasownika pasuje do podanego zdania. Zaznacz.)
Er ...
a) wohne in Drzewica.
b) wohnt in Drzewica.
c) wohnen in Drzewica.
d) wohnet in Drzewica.

II. WORTSCHATZ

11. Im ................... schneit es.
a) Sommer
b) Frühling
c) Herbst
d) Winter

12. In ......................... rechnen wir viel.
a) Polnisch
b) Chemie
c) Mathe
d) Kunst

13. Um .................. gehe ich schlafen.
a) Montag
b) Nacht
c) Abend
d) Mitternacht

14. Wenn es kalt ist , ziehe ich ..................... an.
a) einen warmen Pulli
b) ein Hemd
c) einen Gürtel
d) eine Schuhe

15. Wie sieht die Nationalflagge von Polen aus? (Jak wygląda flaga Polski?)
a) rot , schwarz
b) weiβ , gelb
c) weiβ, rot
d) grün , rot
16. Der fünfte Tag der Woche ist: .......................................
(Piąty dzień tygodnia to:........... .)
a) Donnerstag
b) Dienstag
c) Freitag
d) Sonntag

17. Der Frühling kommt mit drei Monaten: ................................
a) Dezember , Januar , Februar
b) Juni , Juli , August
c) März , April , Mai
d) Oktober , November , Januar

18. Jak jest po niemiecku „ulubiony przedmiot“?
a) Lieblingstier
b) Lieblingsfach
c) Lieblinslehrer
d) Lieblingsspiel

19. „aufkommen“ to:
a) przychodzić
b) nadchodzić
c) chodzić
d) odchodzić

20. „Der Himmel” to:
a) niebo
b) tęcza
c) wiatr
d) księżyc

III. GRAMMATIK

21. Es ist .................... (2:45)
a) in Viertel dreizehn
b) in Viertel eins
c) fünfzehn nach zwölf
d) Viertel vor drei

22. Ist das .................... Schere ?
a) ihre
b) eure
c) unsere
d) seine
23. Übersetze! ( Przetłumacz ) - Robi się ciemno.
a) Man ist dunkel.
b) Es wird dunkel.
c) Man wird dunkel.
d) Es ist dunkel.

24. Das macht ................... Spaβ.
a) mich
c) dich
b) mir
d) dir

25. Wie spät ist .......... ?
a) man
b) es
c) man
d) sind

26. Wo ist ................. Tasche ? ( sie )
a) euer
b) deine
c) ihre
d) sein

27. Ergänze! die Klasse + der Lehrer = ...........................
a) die Klassenlehrer
b) der Klassenlehrer
c) die Klasselehrer
d) der Klasselehrer

28. Möchtest du ...................... Buch leihen?
a) mein
b) meinen
c) meine
d) meiner

29. “rausgehen” to czasownik:
a) złożony
b) oddzielny
c) rozdzielnie złożony
d) zwrotny

30. Dokończ definicję:
W zdaniach, w których brakuje wykonawcy czynności, używamy słówka ........
a) ist
b) das
c) es
d) uns

IV. LESEVERSTEHEN

Wetterbericht

Heute wird es dunkel, bei Tagestemperaturen um 6 Grad. Nachts viele Wolken und etwas Regen, um 1 Grad. Morgen wird es kalt und stark bewölkt. Őrtlich gibt es noch Regenschauer. Im Tagesverlauf kommt die Sonne durch, nachmittags und abends kann es zu Gewittern kommen. ............... weht schwach bis mäβig.

31. Ergänze! (Uzupełnij!)
.................. weht schwach bis mäβig.
a) Die Sonne
b) Der Wind
c) Das Wetter
d) Der Schnee

32. ..................... wird es kalt und stark bewölkt.
a) Heute
b) Morgen
c) Nachmittags
d) Abends

33. Co oznacza wyraz “Regenschauer” użyty w jednym ze zdań?
a) ulewy
b) śnieżyce
c) upały
d) przelotne opady deszczu

34. Im Tagesverlauf kommt ......................... durch.
a) das Gewitter
b) die Wolken
c) die Sonne
d) der Wind

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.