X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5018
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem piosenki

Gimnazjum
-------------------

I.Założenia ogólne:

Typ szkoły: gimnazjum
Poziom nauczania: kl. II
Czas trwania: 45 minut
Temat: The world of pop – świat muzyki lat 90-tych.
Cele jednostki lekcyjnej:
a) językowe:
- doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz mówienia na podstawie tekstu piosenki ‘Spending my time’ zespołu Roxette
- poszerzenie znajomości słownictwa muzycznego (gatunki muzyczne)

b) kulturoznawcze/wychowawcze:
- pogłębianie wiedzy z zakresu muzyki rozrywkowej lat 90-tych, gatunków muzycznych przełomu XX/XXI wieku

Pomoce, materiały dydaktyczne: kserokopie tekstu piosenki ‘Spending my time’ wraz z ćwiczeniami (materiały zaczerpnięte z książki ‘Adventures’ Ben’a Wetz), płyta CD z nagraniem w/w utworu, magnetofon, tablica, kreda

Techniki pracy na lekcji:
- praca z tekstem
- praca z magnetofonem
- wyszukiwanie informacji z tekstu
- ćwiczenia w mówieniu na podstawie tekstu piosenki
- praca ze słownikiem (pośrednio)

Realizacja ścieżki edukacyjnej: edukacja czytelnicza i medialna (formy komunikatów medialnych).

II. Przebieg lekcji:

1. Czynności wstępne (powitanie, sprawdzenie listy obecności).
2. Część powtórzeniowa (sprawdzenie pracy domowej, rozgrzewka językowa)

Rozgrzewka językowa: w celu wprowadzenia uczniów w tematykę muzyczną nauczyciel pyta uczniów o znane im gatunki muzyczne i zapisuje je na tablicy.

3. Praca nad materiałem językowym.

Ćw. 1: z otrzymanych kserokopii uczniowie odczytują informacje na temat zespołu Roxette, a następnie odpowiadają na pytania z ćwiczenia 1.
Np. How old is Peter Gessle?

Ćw. 2: przed pierwszym odsłuchaniem piosenki uczniowie uzupełniają puste miejsca w tekście podanymi słowami. Następnie słuchają utworu i sprawdzają ćwiczenie(w razie problemów z wykonaniem ćwiczenia uczniowie słuchają piosenki ponownie).

Ćw. 3: uczniowie odczytują 6 zdań dotyczących piosenki i na jej podstawie określają czy dane zdanie jej prawdziwe (true) czy fałszywe (false).

Ćw. 4: praca w grupach/parach. Uczniowie tłumaczą na język polski tekst piosenki korzystając w razie potrzeby ze słowników lub pomocy nauczyciela.

4. Zadanie i omówienie pracy domowej.

W 2-3 zdaniach uczniowie starają się streścić utwór ‘Spending my time’.

5. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.