X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50126
Przesłano:
Dział: Języki obce

Appearance. Opis wyglądu człowieka

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VIIa

TEMAT LEKCJI: Appearance.
CZAS TRWANIA: 45 minut

CEL GŁÓWNY:
 Zapamiętanie słownictwa opisującego wygląd człowieka.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
 zapamiętuje słowa opisujące wygląd człowieka,
 słucha nagrania i wyszukuje informacje dotyczące wyglądu człowieka,
 czyta tekst i uzupełnia luki,
 słucha nagrania i zaznacza poprawną odpowiedź,
 tworzy mapę myśli ze słownictwem na podstawie prezentacji,
 opisuje wygląd postaci.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 tablica,
 podręcznik Teen Explorer New 7,
 nagrania do podręcznika,
 karta pracy: mapa myśli do uzupełnienia,
 prezentacja PPP,
 ilustracje.
METODY NAUCZANIA:
 elementy wykładu,
 rozmowa sterowana,
 praca z materiałem ilustracyjnym,
 praca z kartą pracy,
 praca z nagraniem.
FORMY NAUCZANIA:
 indywidualna,
 zbiorowa,
 w grupach,
 w parach.
PRZEWIDYWANY TOK LEKCJI
I. FAZA WPROWADZAJĄCA
Czynności organizacyjne:
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Wyświetlenie tematu lekcji, daty oraz WILD (NaCoBeZu) na tablicy multimedialnej oraz zapoznanie uczniów z celami lekcji.
Rozgrzewka językowa. Metoda aktywizująca – gra kółko i krzyżyk (TIC TAC TOE) na powtórzenie słownictwa z opisującego wygląd z poprzednich lat.
Uczniowie zostają podzieleni na 2 grupy (chłopcy-dziewczęta). Każda z grup otrzymuje swój symbol – kółko lub krzyżyk. Nauczyciel zawiesza na tablicy 9 ilustracji w tabeli podzielonej na 3 kolumny i 3 rzędy. Uczeń z grupy nazywa cechy wyglądu odpowiadając na pytanie What does he/she look like?, a nauczyciel zaznacza symbol grupy. Zwycięska grupa odpowiada na 3 pytania z rzędu w pionie lub poziomie.

II. FAZA REALIZACYJNA
Czynności organizacyjne:
1. Nauczyciel przechodzi do realizacji problematyki zajęć. Uczniowie otrzymują kartę pracy z częściowo uzupełnioną mapą myśli dotyczącą wyglądu człowieka. Nauczyciel uruchamia prezentację PowerPoint przedstawiającą cechy wyglądu człowieka. Uczniowie opisują ilustracje, jednocześnie tworząc w parach brakujące części mapy myśli.

2. Nauczyciel prosi o otworzenie podręczników (Teen Explorer New 7, s. 30, z.2). Uczniowie samodzielnie czytają opis ilustracji, uzupełniając luki brakującymi wyrazami. Nauczyciel prosi o odczytanie zdań.

3. Kolejnym etapem lekcji jest odsłuchanie nagrania z opisem osób i wybraniem w podręczniku (Teen Explorer New 7, s. 30, z.3). poprawnej odpowiedzi a lub b. Nauczyciel prosi o odczytanie odpowiedzi.

III. FAZA KOŃCOWA
Czynności organizacyjne:
1. Podsumowanie zajęć.
2. Ocena pracy własnej i kolegów dokonana przez uczniów.
3. Zadanie pracy domowej: opisanie wyglądu wybranych członków rodziny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.