X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50127
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtórkowe stacje dydaktyczne. Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego

Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego w klasie IIIA

TEMAT LEKCJI: Powtórzenie poznanego słownictwa oraz zagadnień gramatycznych z wykorzystaniem metody stacji dydaktycznych.
CZAS TRWANIA: 45 minut

CEL GŁÓWNY:
 Powtórzenie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych omówionych w I semestrze klasy III oraz w I i II semestrze klasy II.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
 zapamiętuje nazwy zawodów,
 rozpoznaje liczbę mnogą poznanych rzeczowników,
 czyta opis zwierząt i dopasowuje ilustracje,
 wyszukuje wyrazy ukryte na mapie wyrazowej,
 wykonuje zadania matematyczne powtarzając zapis słowny liczebników,
 zapisuje tekst o rodzinie wykorzystując metodę dopasowania liter do symbolu,
 układa zdania z rozsypanych słów powtarzając zagadnienia gramatyczne dotyczące formy czasownika w 3 os. l. poj.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 krzyżówka,
 wykreślanka wyrazowa,
 spirala wyrazowa,
 ilustracje zwierząt, opis zwierząt, spinacze, łódka i wędka,
 mapy wyrazowe na utrwalenie pisowni słów opisujących dom, przybory szkolne, jedzenie, ubrania,
 pary matematyczne,
 tekst zapisany metodą kodu,
 rozsypanka słów tworzących zdania.
METODY NAUCZANIA:
 praca z materiałem ilustracyjnym,
 praca z kartą pracy,
 praca z rozsypanką językową,
 praca ze spiralą językową,
 praca z kodem językowym.
FORMY NAUCZANIA:
 indywidualna,
 w grupach,
 w parach.
PRZEWIDYWANY TOK LEKCJI
I. FAZA WPROWADZAJĄCA
Czynności organizacyjne:
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Zapoznanie uczniów z formą pracy metodą stacji dydaktycznych, opartych na pracy w grupach lub parach przy stolikach zadaniowych. W trakcie lekcji uczniowie samodzielnie wykonują zadania, wybierając stacje z zadaniami przy stolikach zwanych stacjami. Po wykonaniu zadania sprawdzonego przez nauczyciela, uczniowie udają się do kolejnego zadania. Każda grupa pracuje w tempie dostosowanym do swoich możliwości.
3. Podział uczniów na grupy (3-4 osobowe).

II. FAZA REALIZACYJNA
Czynności organizacyjne:
Każda grupa uczniów wykonuje zadania przygotowane w ramach stacji dydaktycznych. Kolejność wykonywanych zadań jest dowolna, dzięki czemu uczniowie mogą wykonać bardzo wiele krótkich zadań w szybkim tempie. Przy każdej stacji dydaktycznej znajduje się instrukcja do zadania, którą uczniowie czytają samodzielnie.
Rolą nauczyciela jest sprawdzenie poprawności wyniku końcowego oraz dbanie o bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w trakcie lekcji.
Stacja pierwsza (załącznik 1a, załącznik 1b, załącznik 1c)
Nazwy zawodów.
Uczniowie wykonują zadanie przygotowane w dwóch wersjach trudności:
- czytają opis zawodów w języku angielskim i uzupełniają hasła krzyżówki (wersja trudniejsza),
- znajdują podane nazwy zawodów w wykreślance (wersja prostsza).

Stacja druga (załącznik 2)
Stacja matematyczna.
Na stoliku znajdują się kartoniki z zadaniami matematycznymi. Uczniowie wykonują proste zadania matematyczne polegające na dodawaniu i odszukiwaniu wyniku. Uczniowie utrwalają poznany zapis liczebników w języku angielskim.

Stacja trzecia (załącznik 3)
Łódka z zagadkami.
Stacja wykorzystująca zabawę w łowienie rybek. W plastikowej łódce umieszczone są ilustracje zwierząt oraz ich opis w języku angielskim. Do każdego kartonika przyczepiony jest spinacz, umożliwiający złowienie kartki przez wędkę zakończoną magnesem. Uczniowie łowią karty i dopasowują opis do ilustracji.

Stacja czwarta (załącznik 4)
Rozsypanka gramatyczna.
Uczniowie układają wyrazy tworząc zadania. Trudność zadania polega na wybraniu odpowiedniej formy czasownika dla 1 i 3 os. l. poj.

Stacja piąta (www.wordart.com)
Mapa słów.
Na stoliku rozłożone są 4 mapy z rozsypanymi wyrazami należącymi do kategorii: jedzenie, ubrania, przybory szkolne oraz dom. Uczniowie zapisują na oddzielnych kartkach wszystkie odnalezione słowa.

Stacja szósta (www.festisite.com/text-layout/spiral/)
Liczba mnoga rzeczowników.
Każda grupa uczniów otrzymuje spiralę z tekstem w języku angielskim. Zadanie do wykonania polega na podkreśleniu markerem rzeczowników w liczbie mnogiej.

Stacja siódma (https://www.edu-games.org/sentence-games/secret-code.php)
Ukryta wiadomość.
Uczniowie otrzymują zakodowaną czytankę. Zadanie polega na zastąpieniu symbolu odpowiednią literą alfabetu oraz odczytaniu wiadomości.

Stacje dydaktyczne nie wymagają od uczniów wykonania wszystkich przygotowanych zadań. Celem stacji jest indywidualizacja lekcji opartej o metody aktywizujące, tak by każdy uczeń miał możliwość sprawdzenia własnych możliwości i stopnia opanowania języka.
Motywacją do odwiedzenia stacji jest element grywalizacji, polegającej na otrzymaniu pieczątki po każdym wykonanym zadaniu.

III. FAZA KOŃCOWA
Czynności organizacyjne:
1. Podsumowanie zajęć.
2. Ocena pracy własnej i kolegów dokonana przez uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.