X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50078
Przesłano:
Dział: Świetlica

Innowacja pedagogiczna "Świetlicowi Eko-Artyści"

Innowacja pedagogiczna: Świetlicowi Eko - Artyści
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4
Autor: Beata Chrzanowska
Temat: Świetlicowi Eko - Artyści
Przedmiot: świetlica
Rodzaj innowacji: metodyczno - organizacyjna
Data wprowadzenia: 1 listopada 2021 r.
Data zakończenia: 31 maja 2022 r.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy Ib i IIb. Czas realizacji innowacji obejmuje
rok szkolny 2021/2022, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć świetlicowych, 2 razy w miesiącu.
Niniejsza innowacja ma na celu wzbogacenie twórczości plastycznej dzieci, jak również rozwijanie ich świadomości ekologicznej, z wykorzystaniem surowców wtórnych, przedmiotów codziennego użytku i materiałów naturalnych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do kreatywnego spędzania czasu wolnego oraz do twórczego podejścia do ponownego wykorzystania odpadów .

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Świetlicowi Eko - Artyści” jest odpowiedzią na występowanie u dzieci naturalnej potrzeby tworzenia oraz aktywnego działania, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.
Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom brakuje zajęć, które pokażą im jak można ponownie wykorzystać rzeczy, które codziennie wyrzucamy do kosza. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba zwrócenia uwagi na ochronę środowiska poprzez nadawanie drugiego życia różnym przedmiotom, a także poszerzenie oferty zajęć świetlicowych.

Opis innowacji:
I. Wstęp
Dzieci na etapie nauczania początkowego wykazują się dużą chęcią tworzenia i aktywnego działania. Z natury są twórcze i kreatywne, dlatego tę zdolność postanowiłam pielęgnować i doskonalić. Jedną z najprzyjemniejszych dla dzieci i najchętniej przez nie podejmowanych aktywności jest działalność plastyczna, ponieważ jej efekt jest długo widoczny, namacalny, można go wziąć do ręki, pokazać, podarować bliskiej osobie. Ważne jest również, aby dziecko umiało cieszyć się tworzeniem , by ta aktywność dawała mu radość i przyjemność. Innowacja „Świetlicowi Eko – Artyści” ma na celu propagowanie wśród uczniów postawy proekologicznej , a także budzenie i rozwijanie zdolności artystycznych młodych twórców, odkrywanie przez nich własnych możliwości i możliwości recyklingowych materiałów i przedmiotów niepotrzebnych bądź zużytych. Podczas zajęć uczniowie rozwiną swoje indywidualne zdolności twórcze. Nauczą się świadomie posługiwać niekonwencjonalnymi materiałami jako środkami wyrazu plastycznego. Zwiększą również wiarę we własne siły i zdolności, a także poprawią swoją sprawność manualną i posiądą umiejętność ekonomicznego wykorzystania materiałów.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas 1b oraz 2b.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
• wykorzystanie surowców wtórnych, przedmiotów codziennego użytku, a także materiałów naturalnych (przyrodniczych) podczas zajęć plastycznych
• zapoznanie uczniów z takimi pojęciami jak: ekologia, recykling, upcycling

III. Cele innowacji
Cel główny: wzbogacenie twórczości plastycznej dzieci, jak również rozwijanie ich świadomości ekologicznej, odkrywanie możliwości recyklingowych różnych materiałów
Cele szczegółowe:
• budzenie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych i technicznych
• pobudzanie kreatywności i wyzwalanie aktywności twórczej dzieci
• rozwijanie zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego
• kształtowanie postawy proekologicznej poprzez wykorzystanie w działaniach plastycznych niektórych surowców wtórnych
• poznanie możliwości posługiwania się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu plastycznego
• poznanie i utrwalenie pojęć przyrodniczych (np. ekologia, recykling, upcycling)
• kształtowanie poczucia przydatności wykonanych prac (satysfakcja ze zrobienia rzeczy użytecznej i dekoracyjnej)
• rozwijanie sprawności manualnej
• dbałość o przybory i miejsce pracy
• uczenie się spędzania czasu wolnego w sposób twórczy
• cykliczna promocja dzieci i ich twórczości na blogu świetlicy

IV. Metody i formy
Nauczyciel co drugi wtorek w miesiącu realizuje następujące zadania:
1. Organizacja i przeprowadzenie zajęć w ramach ww innowacji pedagogicznej.
2. Promowanie uczniów i ich prac po każdych zajęciach na stronie internetowej szkoły
Stosowane metody i formy pracy:
1. Metody pracy:
- działania praktycznego
- słowne
- audiowizualne
2. Formy pracy:
- indywidualne
- zespołowe

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
1. Rozwój twórczego myślenia i działania.
2. Rozwój kreatywności.
3. Zwiększenie wiary we własne siły i zdolności.
4. Wzrost zainteresowania wiedzą ekologiczną.
5. Zrozumienie potrzeby dbania o środowisko i otaczającą przyrodę.
6. Ukształtowanie proekologicznych nawyków.
7. Odkrywanie możliwości recyklingowych różnorodnych materiałów np. nakrętki, plastikowe butelki, płyty CD itp. i umiejętność wykorzystania ich.
8. Budowanie mody na ekologiczny styl życia.
9. Twórcze spędzenie czasu wolnego.
10. Integracja grupy świetlicowej.
Nauczyciel:
1. Poszerzenie warsztatu pracy.
2. Zwiększenie satysfakcji z pracy .
3. Realizacja zainteresowań.
4. Zwiększenie doświadczenia zawodowego.
5. Rozwój zawodowy.

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Przewidziano realizację następujących tematów:
1. Jesienne lampiony z liści i słoików.
2. Kolory jesieni – malowanie skrawkami krepiny.
3. Niezwykłe ozdoby na choinkę – rolki z papierowych ręczników.
4. Ekologiczne choineczki – z szyszek.
5. Butelkowe bałwanki.
6. Prezent dla Babci i Dziadka – z płyt CD.
7. Ptaki cudaki – rolki z papieru toaletowego.
8. Kolorowy wąż – z plastikowych nakrętek.
9. Wiosenne kwiaty – wytłaczanki po jajkach i patyczki po lodach.
10. Kalejdoskop – rolki z papierowych ręczników.
11. Wielkanocne kurczątka – wytłaczanki po jajkach.
12. Eko zakładka do książek.
13. Prezent dla Mamy „Różane drzewko” – z rolek po papierze toaletowym

VII. Ewaluacja
Prowadzenie innowacji pedagogicznej będzie na bieżąco podlegało ewaluacji, dokonywaj przez nauczyciela. Formą ewaluacji będą:
- obserwacja postępów dzieci w wykonywaniu prac plastycznych,
- poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia,
- rozmowy z uczniami uczestniczącymi w zajęciach,
- prezentowanie wytworów dzieci oraz samego procesu twórczego na blogu świetlicy,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej innowację,
Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.
VIII. Spodziewane efekty
1. Rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów.
2. Zaangażowanie dzieci w działalność plastyczną i ekologiczną oraz w promocję szkoły (świetlicy).
Wpływ na uczniów:
- rozbudzenie indywidualnych zdolności twórczych uczniów,
- umiejętność świadomego posługiwania się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkami wyrazu plastycznego,
- zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i recyklingu,
Wpływ na pracę szkoły:
1. Uatrakcyjnienie zajęć świetlicowych.
2. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój wychowanków.
3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z zaangażowania dzieci w ochronę środowiska naturalnego poprzez wykorzystywanie surowców wtórnych do tworzenia prac plastyczno – technicznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.