X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49989
Przesłano:
Dział: Świetlica

Światowy Dzień Kota. Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych z okazji Światowego Dnia Kota

Przedmiot: zajęcia świetlicowe

Temat lekcji: Światowy Dzień Kota.

Cele ogólne:
1. Rozwijanie empatii- uwrażliwienie na potrzeby wszystkich zwierząt
2. Wyrabianie szacunku do zwierząt
3. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów: językowej, ruchowej, manualnej
4. Integracja uczniów z różnych oddziałów klasowych

Cele w zakresie wiadomości:

1. Poznanie cech typowych dla kotów
2. Poznanie roli kotów dla człowieka i przyrody
3. Zapoznanie uczniów z prawidłowym sposobem opieki nad zwierzętami

Cele w zakresie umiejętności:
1. Swobodne wypowiadanie się na temat zwierząt-kotów
2. Umiejętność współpracy z kolegami/ koleżankami w grupie
3. Aktywne uczestniczenie w grach i zabawach muzyczno-ruchowych

Cele sformułowane w języku ucznia:
- wymienię / rozpoznam wspólne cechy typowe dla kotów
- wyjaśnię sposoby prawidłowej opieki nad kotami
-przedstawię znaczenie kotów ( dla człowieka i przyrody)
- aktywnie uczestniczę w proponowanych grach i zabawach
- właściwie współpracuję w grupie

„NaCoBeZu” :
- zaangażowanie w pracę podczas zajęć
-prawidłowe rozwiązanie poleconych ćwiczeń/ zadań
-nawiązanie prawidłowego, życzliwego kontaktu z kolegami/koleżankami

Metody:

- obserwacja
- pogadanka, wyjaśnienia, odczyt
- rozwiązanie ćwiczeń/ zadań
- zadania stawiane do wykonania (ruchowe)

Formy pracy: zespołowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
• zestawy gier dydaktycznych (np. zagadki o kotach, tangramy)
• klocki płaskie i przestrzenne
• karty pracy
• Kocia gimnastyka- koło fortuny
https://wordwall.net/pl/resource/10880109/kocia-gimnastyka

Przebieg zajęć

1. Faza wprowadzająca:
1.1. Czynności organizacyjno- porządkowe: sprawdzenie listy obecności
1.2.Zapoznanie uczniów z tematem zajęć
1.3.Określenie celów lekcji ( „Nacobezu”)

2.Faza realizacyjna:
2.1.Przedstawienie uczniom cech charakterystycznych dla kotów
2.2. Rozwiązanie zadania w karcie pracy
2.3.Wyjaśnienie roli kotów (praca w grupach- burza mózgów, pogadanka)
2.4. Przypomnienie sposobów prawidłowej opieki nad zwierzętami (pogadanka)
2.5. Ułożenie kota z klocków lub z figur (tangram)
2.6.Zgadywanki o kotach, koty w bajkach/filmach
2.7. Ćwiczenia ruchowe- „Kocia gimnastyka’

3. Faza podsumowująca:
3.1.Zadanie pytań podsumowujących- kluczowych
3.3. Podsumowanie pracy uczniów z zastosowaniem „Nacobezu”

Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?
Sprawdzę,
- czy uczniowie wykonali poprawnie polecone ćwiczenia/ zadania
- czy prawidłowo odpowiadali na pytania

Kluczowe pytania dla uczniów:
Czy pamiętacie jakie święto obchodzimy 17 lutego?
Czy potraficie powiedzieć jak należy prawidłowo opiekować się kotem?

Na lekcji rozwijane będą kompetencje kluczowe:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
2. Kompetencje społeczne o obywatelskie.
3. Inicjatywnosć i przedsiębiorczość.
4. Świadomość i ekspresja kulturalna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.