X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49955
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtórzenie wiadomości i umiejętności. Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK w klasie VI

Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK
w klasie VI
Data: 17.05.2021
Klasa: VI
Czas trwania: 45 min.
Temat lekcji: Review 8. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8.

Cel główny: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 8. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych umiejętnościach językowych oraz kompetencji kluczowych i kompetencji informatycznych.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna słownictwo związane z przyrodą i środowiskiem naturalnym
- potrafi opisać pogodę w języku angielskim
- zna zasady tworzenia zdań w zerowym i pierwszym trybie warunkowym
- rozumie proste polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje
- korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych.

Metody:
- komunikacyjna,
- audiolingwalna
- metody aktywizujące, wykorzystujące ćwiczenia z aplikacji internetowych

Techniki pracy:
- techniki pamięciowe- wizualizacja
- metody aktywizujące
- TIK- praca z użyciem tablicy interaktywnej- ćwiczenia praktyczne, gry językowe,
runningdictation-” dyktando w biegu”

Formy pracy:
- indywidualna,
- praca w parach,
- praca w grupach,
- praca z całą klasą.

Środki i pomoce dydaktyczne:

- tablica interaktywna,
- zeszyt ćwiczeń
- telefony komórkowe

Przebieg lekcji

I. Czynności wstępne: powitanie, sprawdzenie obecności, zapoznanie uczniów z celami lekcji

II. Rozgrzewka językowa
1. Przypomnienie słów związanych z przyrodą i środowiskiem naturalnym - runningdictation- „dyktando w biegu”. Uczniowie po kolei podchodzą do tablicy i piszę w kolumnie słowa związane z naturą rozpoczynające się na pierwsze litery podane przez nauczyciela.

2. Zaznajomienie uczniów z tematem lekcji.
Temat lekcji: Revision 8. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8.

III. Rozwinięcie
1. Wykonanie zadań 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń sprawdzających znajomość słownictwa związanego z naturą i środowiskiem naturalnym
2. Gry interaktywne „Wordwall „ – słownictwo związane z pogodą oraz ćwiczenia online: zerowy i pierwszy tryb warunkowy
Uczniowie rozwiązują zadanie podchodząc indywidualnie do tablicy
https://wordwall.net/pl/resource/8312303/angielski/weather-anagram
https://wordwall.net/pl/resource/252391/weather-pogoda
Uczniowie podzieleni na grupy rozwiązują zestawy zadań
https://www.ang.pl/cwiczenia/2405/zero-conditional-zerowy-okres-warunkowy
3. Uczniowie w parach rozwiązują w ćwiczeniach zad. 3 i 4

IV. Podsumowanie
Ewaluacja
Uczniowie w grupach odpwiadają na pytania za pomocą telefonów komórkowych w programie Kahoot. Wygrana drużyna otrzymuje oceny celujące. https://create.kahoot.it/details/1a971213-4e56-49a9-aa42-44d9e08f56cc

V. Zadanie domowe
Ćw. 5 i 7 w zeszycie ćwiczeń str. 79 – uzupełnij zdania w zerowym i pierwszym trybie warunkowym

Agnieszka Dudkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.