X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49836
Przesłano:
Dział: Świetlica

Innowacja: Chemia od kuchni oczami dziecka

OPIS INNOWACJI

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu

Autor: Iwona Gmoch-Buczek

Temat: Chemia od kuchni oczami dziecka

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna

Data wprowadzenia: 16.09.2019

Data zakończenia: 31.05.2020

OPIS PROJEKTU

1. Celowość wprowadzenia innowacji

Głównym celem wprowadzenia innowacji jest rozbudzenie zainteresowań ucznia przedmiotami przyrodniczymi. Otaczający nas świat jest bardzo ciekawy i kryje w sobie wiele tajemnic. Każdego dnia jesteśmy obserwatorami też wielu zjawisk. Wiedza i umiejętności zdobywane w wyniku przeprowadzania doświadczeń i obserwacji na długo zapadają w pamięć i uczą twórczego myślenia, samodzielności oraz wyciągania wniosków. Innowacja ta ma za zadanie wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych – planowania oraz realizację eksperymentów, dbania o bezpieczeństwo swoje i innych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi z życia codziennego. Zajęcia odbywać się będą głównie w formie przeprowadzania doświadczeń chemicznych, co ułatwi poznanie tej trudnej dyscypliny nauki a jednocześnie uwrażliwi uczniów na potrzeby środowiska oraz pobudzi do działania na rzecz kształtowania ochrony środowiska naturalnego.

2. Założenia ogólne

• Adresatami innowacji są uczniowie klas I – III uczęszczający na świetlicę szkolną.
• Czas realizacji innowacji obejmuje 16.09.2019 – 31.05.2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
• Zajęcia innowacyjne odbywać się będą cyklicznie podczas nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach zajęć świetlicowych

3. Cele programu

Cel główny:
Rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz zainteresowanie dzieci naukami ścisłymi.

Cele szczegółowe:
• budzenie zainteresowań zjawiskami fizycznymi i reakcjami chemicznymi w otoczeniu
• rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji i wyciągania wniosków,
• wdrażanie do twórczego myślenia
• wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań chemicznych
• poznawanie podstawowego szkła laboratoryjnego
• umiejętność wykonywanie prostych doświadczeń,
• dokumentowanie prowadzonych obserwacji i doświadczeń,
• efektywna współpraca w grupie,
• rozwijanie postaw samodzielności i kreatywności,
• rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej.

4. Metody pracy
• praca zespołowa,
• praca indywidualna,
Formy pracy
• problemowa,
• praktyczna,
• dyskusyjna.

5. Oczekiwane efekty:
- dla ucznia:
• zdobycie umiejętności wykonywania doświadczeń, posługiwania się podstawowym szkłem i sprzętem laboratoryjnym,
• wyrabianie umiejętności koncentracji,
• Wypracowanie szacunku do porządku i do pracy swojej i innych

• nabycie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z chemii,
• poszerzenie uzdolnień rozwój zainteresowań przyrodniczych,
• kształtowanie umiejętności myślenia,
• wykreowanie poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko,
• satysfakcja z odniesionych sukcesów
• umiejętność pracy w grupie i odpowiedzialność za pracę własną i grupową.
- dla nauczyciela
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy
• wzrost motywacji do pracy
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
- dla szkoły
• zwiększenie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych
• stworzenie lepszych warunków rozwoju ucznia
- dla rodziców
• satysfakcja z rozwoju dziecka
6. Tematyka prowadzonych zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i mają charakter otwarty. Są one kontynuacją tematyki lekcji w klasach I -III oraz uzupełniają ją i poszerzają. W zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów poszerzę je lub zmodyfikuję.

Przewidziano realizację następujących bloków tematycznych:
• Jeśli substancje wymieszamy czy je ponownie odzyskamy? Hodowla kryształów.
• Magiczny palec, czyli napięcie powierzchniowe cieczy.
• Gasnące świeczki, czyli wszystko o najważniejszym składniku powietrza.
• Taka powszechna a taka niezwykła – woda.
• Magia w słoiku, czyli dlaczego jedne ciała pływają a inne toną.
• Dlaczego ciasto rośnie?
• Karmel a cukier...
• Jak przelewa i odmierza ciecz prawdziwy chemik?
• Sztuka gotowania, czyli jak przygotować roztwór.
• Chemiczne jojo. Różnorodność reakcji chemicznych.
• Jak najłatwiej nadmuchać balon? - otrzymywanie tlenku węgla(IV).
• Zabawy laboratoryjne, czyli samodzielne przeprowadzanie doświadczeń chemicznych.

7. Ewaluacja innowacji
Ewaluacja innowacji będzie realizowana w formie ankiet oraz rozmów z uczniami. Analiza wyników ankiety i przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wyniki w formie sprawozdania zostaną przedstawione dyrekcji szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.