X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49648
Przesłano:
Dział: Świetlica

Świetlicowy turniej świąteczny

Świetlicowy turniej świąteczny-scenariusz zajęć

Grupa: wychowankowie świetlicy szkolnej-dzieci z klas I-III
Prowadząca: Monika Adamowicz
Czas trwania zajęć: 45-60 minut

Cele ogólne zajęć:
- integrowanie grupy wychowanków świetlicy,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- ćwiczenie pamięci, refleksu, spostrzegawczości i zwinności,
- pobudzanie kreatywności,
- kształtowanie nawyku kulturalnej zabawy i rywalizacji,
- poznanie zwyczajów dotyczących ozdób choinkowych w różnych krajach świata.

Cele operacyjne- dziecko:
- poznaje w sytuacji zabawowej kolegów i koleżanki ze swojej i innych klas,
- potrafi współpracować w małej grupie- drużynie,
- potrafi dostrzec różnice pomiędzy dwoma obrazkami albo element, który nie pasuje do treści obrazka,
- szybko reaguje na polecenia,
- bawi się zgodnie, cierpliwie czeka na swoją kolej, kulturalnie rywalizuje,
- potrafi opowiedzieć o zwyczajach tworzenia ozdób świątecznych w różnych krajach.

Metody pracy: zabawowa, praktycznego działania

Formy pracy: zbiorowa, praca w małych grupach-drużynach

Środki: piankowe puzzle w czterech kolorach, markery, flamastry, duże arkusze papieru, plansze edukacyjne indywidualni.pl, puzzle w czterech kolorach z naklejoną treścią ciekawostek o ozdobach choinkowych, karty wyników dla drużyn, telewizor z dostępem do internetu .

Przebieg zajęć:

1. Zaproszenie dzieci do wspólnej zabawy. Podanie informacji, że dziś
w świetlicy odbędzie się turniej świąteczny, poinformowanie, że zajęcia będą służyły zdobyciu nowych wiadomości i umiejętności oraz współdziałaniu
i dobrej zabawie.

2. Zapoznanie z zasadami turnieju, przypomnienie dzieciom o kulturalnym
i koleżeńskim zachowywaniu się podczas zajęć.

3. Podział dzieci na cztery drużyny za pomocą wymieniania kolorów (różowy, niebieski, zielony, pomarańczowy), każda drużyna ma przydzielony jeden kolor (porządkować to będą piankowe maty).

4. Konkurencje:
- Rozwiązywanie przez drużyny zadań kształtujących spostrzegawczość- karty „znajdź element różniący obie ilustracje”, „znajdź element, który tutaj nie pasuje”- tematyka świąteczna. Oceniana będzie poprawność odpowiedzi.

- Zadanie ruchowe: ćwiczenia przy filmiku „Would you rather” – edycja świąteczna, oceniane będzie zaangażowanie drużyn z wykonywanie ćwiczeń.

- „Choinkowe historie ze świata”- odszukiwanie przez drużyny schowanych
na terenie świetlicy puzzli w określonym kolorze (kolory przyporządkowane drużynom), wspólne układanie, odczytanie treści (ciekawostki o ozdobach choinkowych z różnych stron świata) układanki i przedstawienie jej na forum.
Oceniana będzie poprawność ułożenia puzzli i ciekawe przedstawienie treści .

- „Pozytywny Mikołaj”- drużyny mają za zadanie narysować na dużym arkuszu papieru kontur Mikołaja (modelem może być jedna osoba z drużyny)
i dorysować na nim w określonym czasie i jak najbardziej pomysłowo wszystkie potrzebne elementy (worek,brodę itd.)

*dodatkowe punkty przyznawane są za dobrą współpracę w drużynach(.

5. Ogłoszenie wyników turnieju, pochwalenie dzieci za udział w zajęciach.

Bibliografia:
-„Świerszczyk”-01.12.2021 12(2968),
- https://www.youtube.com/watch?v=ZXjrNRSo7bE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.