X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49579
Przesłano:
Dział: Świetlica

Tolerancja. Konspekt do zajęć w świetlicy szkolnej

KONSPEKT DO ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA KLAS I – III,

Opracowanie: Marzena Lorkowska
Temat zajęć: Inny nie znaczy gorszy !
Data: 30.03. 2022, 14.00 – 14.45
Miejsce: świetlica szkolna
Grupa: uczniowie z kl. I - III
Czas przeznaczony na zajęcia: ok. 45 min.
Cel ogólny:
Kształtowanie w uczniach poczucia równości oraz tolerancji wobec drugiego człowieka.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- uświadamia sobie, że każdy z nas jest indywidualnością i różni się od innych ludzi,
- uczy się postaw wzajemnego szacunku i tolerancji,
- buduje i rozwija więzi emocjonalne - przyjaźni, koleżeństwa w grupie,
- rozumie, że wyśmiewanie i kpiny z kogoś o innym kolorze skóry, osoby
niepełnosprawnej bądź innej w jakikolwiek sposób jest złe, to wyraz
braku szacunku dla człowieka,
- potrafi zaakceptować inność i wyróżnić ją w pozytywnym znaczeniu,
- wie, że od kogoś „innego” nie można się odgradzać murem obojętności i
niezrozumienia, trzeba go traktować na równi z innymi członkami społeczności,
- rozumie znaczenie pojęć: dyskryminacja, tolerancja, akceptacja, równość, prawa człowieka i dziecka,
- bierze udział w scenkach dramowych,
- rozwija umiejętności plastyczne,
- uczy się pracy zespołowej
Formy pracy: grupowa, zespołowa, indywidualna
Metody pracy: słowna: słuchanie wiersza, pogadanka, rozmowa, odpowiadanie na pytania, burza mózgów, drama, zabawa i zespołowa praca plastyczna, przyklejanie, wycinanie, rysowanie.
Środki dydaktyczne: wiersze: Marta Berowska „Dzieci z całego świata”, „ O prawach dziecka”, opaska na oczy dla dziecka do scenki dramowej, flamastry, kredki, postaci z papieru, rozsypanka literowa, szablon kuli ziemskiej, karton A1, kleje.
Przebieg zajęć:
Nauczyciel wita uczniów oraz przedstawia temat i cel zajęć.
1. Odczytanie wiersza: "Dzieci z całego świata" Marta Berowska
Różne są dzieci, ale czy wy wiecie,
ile naprawdę jest dzieci na świecie?
Jak żyją ? O czym marzą wieczorami ?
Rysują czy też bawią się klockami ?

Liu z Chin codziennie chodzi dość daleko
do szkoły, która stoi gdzieś nad rzeką.
I wieczorami nie ukrywa marzeń,
żeby w przyszłości być wiejskim lekarzem.

Tumbo z Afryki mieszka z rodzicami.
Dobrze się uczy w szkole pod palmami,
Jest jeszcze mały i umie niewiele,
Lecz bardzo chciałby być nauczycielem.

Joasia z Mławy pływa doskonale,
Pragnie w przyszłości zdobywać medale.
Johnny z Londynu ćwiczy w szkolnym klubie
I strzela gole, najlepiej jak umie.

Różne są dzieci. Różne domy mają.
Różnym językiem ze sobą rozmawiają.
Lecz gdyby w naszym kraju się zjawiły,
Prędko by się z nami zaprzyjaźniły.

2. Krótka rozmowa nauczyciela z dziećmi na temat inności:
- Czym różnią się od siebie dzieci z wiersza ?
- Na jakie cechy wyglądu człowieka zwracamy uwagę ?
- Czym się różnimy?
Podsumowanie nauczyciela. Każdy z nas jest inny – są ludzie dorośli wysocy i niscy, są grubi i chudzi, niektórzy mają piegi, a inni zadarty nos. Są tacy, którzy od dzieciństwa nie widzą, inni nie słyszą, jeszcze inni poruszają się na wózkach inwalidzkich z powodu niepełnosprawności. Świat jest też pełen ludzi różnych ras – mieszkańcy krajów Afryki mają ciemną skórę, Europejczycy białą, niektórzy rodzą się ze skośnymi oczami. Mamy też różne zainteresowania. To, że różnimy się między sobą, bardzo nas wzbogaca.
3. Nauczyciel zaprasza uczniów do odegrania scenek dramowych. Wybrany uczeń wciela się w osobę niewidomą (nauczyciel zawiązuje mu na oczach przepaskę). Chodzi po klasie. Dzieci odgrywają role opiekunów, wskazują, w jaki sposób ma przejść bezpiecznie z jednego końca klasy na drugi.
Uczniowie dzielą się z nauczycielem swoimi wrażeniami z dramy. Nauczyciel kończy podsumowaniem dotyczącym akceptacji inności. Wśród nas jest wiele osób „innych”,one wyróżniają się z tłumu. Nie są gorsze od nas, ale po prostu inne, wymagają od nas akceptacji, czyli życzliwego, równego traktowania, wyrozumiałości i współczucia.
4. Nauczyciel pyta dzieci – Co to jest tolerancja ?
Burza mózgów – dzieci próbują odpowiedzieć na postawione pytanie.
Tolerancja - poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych – podsumowanie nauczyciela
Łączy nas jedno – jesteśmy ludźmi i mamy te same prawa – prawa człowieka.
5. Nauczyciel wyjaśnia: Państwo demokratyczne to takie, w którym: wszyscy ludzie, czyli jego obywatele są równi, mają równe prawa, mogą swobodnie się wypowiadać (wolność słowa), myśleć i wierzyć, w co chcą . Każdy może też pracować, gdzie chce, swobodnie słuchać radia i korzystać z Internetu, a także może głosować w wyborach na tę osobę, która mu się podoba.
Prawo – to, co komuś przysługuje, czego się może domagać
Nauczyciel zadaje pytania:
- Czy dzieci mają swoje prawa ?
Burza mózgów – dzieci wymieniają znane sobie prawa...
Nauczyciel informuje dzieci, o Konwencji o prawach dziecka, w której zapisane są prawa dzieci. Następnie odczytuje wiersz w przystępny sposób mówiący o prawach dziecka.
Wiersz Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka”.
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień I od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać,
Krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej jak umiecie.
6. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie plakatu dotyczącego tolerancji i akceptacji i rozdaje dzieciom materiały do wykonania pracy plastycznej.
Uczniowie wspólnie wykonują plakat z napisem -Tolerancja.
7. Podsumowanie zajęć: Nauczyciel prosi o przypomnienie i wyjaśnienie pojęć: tolerancja i równość.
Uczniowie odpowiadają na pytanie.
8. Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w zajęciach i chwali dzieci za wykonaną pracę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.