X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49620
Przesłano:

Dzień Osób Niepełnosprawnych - projekt edukacyjny

Cele ogólne
Kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe
Uczeń:
- wyjaśnia słowo niepełnosprawność;
- wymienia i rozpoznaje podstawowe rodzaje niepełnosprawności;
- rozumie, że każdy człowiek ma równe prawo do aktywnego udziału
w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym;
- umie wskazać podstawowe problemy, z jakimi borykają się osoby
niepełnosprawne;
- dostrzega konieczność przełamywania barier i lęku przed kontaktem
z osobami niepełnosprawnymi;
- zna sposoby wspierania osób niepełnosprawnych;
- potrafi wskazać i określić własne motywacje do burzenia mitów
i stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Dokładny opis zadania
Zespół projektowy przygotował następujące aktywności dla uczniów klas I-III:
Doświadczyć niepełnosprawność.
Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
Likwidator barier.

Doświadczyć niepełnosprawność
Nauczyciel dzieli uczniów na 4 zespoły. Kolejno zaprasza na środek sali wskazanych w poszczególnych zespołach uczniów, którzy losują
dla siebie jedno z 4 zadań:
Zadanie 1
Zatkaj mocno palcami wskazującymi uszy, spróbuj usłyszeć hasła, które podadzą ci trzej koledzy, a następnie zapisz je na tablicy. Nauczyciel wręcza trzem uczniom kartoniki z hasłem "sprawność słuchowa" i prosi ich kolejno o odczytanie szeptem:
- stojąc tyłem (pierwszy uczeń ze środka sali);
- bokiem (drugi uczeń z końca sali);
- przodem do osoby wykonującej zadanie (trzeci uczeń z pierwszej
ławki).
*Dostosowanie zadania dla klas I:
Zatkaj mocno palcami wskazującymi uszy, spróbuj usłyszeć hasła, które podadzą ci trzej koledzy, a następnie wypowiedz je na głos. Nauczyciel szeptem (na ucho, tak aby inni uczniowi nic nie słyszeli) podaje uczniom hasło "sprawność słuchowa" i prosi ich kolejno o odczytanie szeptem:
- stojąc tyłem (pierwszy uczeń ze środka sali);
- bokiem (drugi uczeń z końca sali);
- przodem do osoby wykonującej zadanie (trzeci uczeń z pierwszej
ławki).
Zadanie 2
Nie używając rąk zapisz na kartce hasło "sprawność fizyczna". Nauczyciel podaje uczniowi przygotowany wcześniej pisak
i kartkę. Uczeń po wykonaniu zadania przyczepia kartkę do tablicy.
*Dostosowanie zadania dla klas I:
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zapisem “sprawność fizyczna”
do wykonania po śladzie. Zadaniem uczniów jest wykonanie zadania
bez używania rąk. Uczeń po wykonaniu zadania przyczepia kartkę
do tablicy.
Zadanie 3
Z zasłoniętymi oczami, dotykając jedynie twarzy, spróbuj rozpoznać, kto przed tobą stoi - nauczyciel zasłania reprezentantowi grupy przepaską oczy i wskazuje ucznia, który nie zdradzając kim jest podchodzi po cichu do osoby wykonującej zadanie. Po wskazaniu poprawnego imienia rozpoznany uczeń przyczepia do tablicy otrzymane od nauczyciela hasło "sprawność wzrokowa".
Zadanie 4
Odczytaj zapisane na tablicy 2 wyrazowe hasło:
śaćprsnwo tnaieelnkutal
Nauczyciel pozwala uczniowi na chwilę zastanowienia, a gdy ten nie potrafi podać poprawnej odpowiedzi, wręcza mu rozsypankę literową (w formie wydrukowanej) ponownie prosi o odczytanie hasła (tym razem z podpowiedzią) i zapisanie go na tablicy ("sprawność intelektualna").
*Dostosowanie zadania dla klas I:
Odczytaj zapisane na tablicy 2 wyrazowe hasło:
ność - spraw na - in - lek - tu - te - al
Nauczyciel pozwala uczniowi na chwilę zastanowienia, a gdy ten nie potrafi podać poprawnej odpowiedzi, wręcza mu rozsypankę sylabową (w formie wydrukowanej) ponownie prosi o odczytanie hasła (tym razem z podpowiedzią) i odczytanie go na głos (“sprawność intelektualna).

Na zakończenie wszyscy dzielą się wrażeniami z wykonanego zadania
i oceniają stopień napotkanych przez przedstawicieli poszczególnych grup trudności. Nauczyciel pyta, z czym związane były pojawiające się problemy (z brakiem wzroku, słuchu, kończyn, umiejętności rozumienia) i czy uczniowie zetknęli się w swoim otoczeniu z osobami, które na co dzień mają podobne trudności.

,,Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością’’ –
projekcja filmowa.
Uczniowie zapoznają się ze zwyczajami życia codziennego osób niepełnosprawnych poprzez obejrzenia dwóch filmików.
https://www.youtube.com/watch?v=NbyeqyFGTm0 cz. 1
https://www.youtube.com/watch?v=0u-FsOd8REQ cz. 2
,,Likwidator barier’’
Uczniowie mają za zadanie zlikwidować bariery... Słowo klucz to – GODNOŚĆ.
Uczniowie otrzymują PLANSZĘ ze słowem:
G
O
D
N
O
Ś
Ć
Każda litera to element hasła tzw. likwidatora barier np. od litery G można ułożyć słowo GWARANCJA (wolności i prawa człowieka) itd.
Po wykonaniu ćwiczenia, uczniowie umieszczają swoją pracę na tablicy w holu patrona opatrzonej tytułem ,,Likwidator barier osób niepełnosprawnych’’.

Wychowawcy wraz ze swoimi uczniami będą mogli skorzystać
z przygotowanej przez Zespół fotoramki , w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia, na znak solidarności z osobami niepełnosprawnymi.

Ponadto zespół projektowy udostępni wychowawcom prezentację multimedialną nt. niepełnosprawności.

Koordynator
Anita Orzechowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.