X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49542
Przesłano:

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 3 pkt 4 a, Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Awans na nauczyciela dyplomowanego.

Opis i analiza realizacji działań:
1. Opracowanie i wdrożenie innowacji „Zdrowy Przedszkolak”.
2. Udział międzynarodowym w projekcie pt. „Bądź aktywny- bądź zdrowy – II etap”
3. Opracowanie i wdrożenie programu „Kreatywny Przedszkolak”.

Ad.1. Opracowanie i wdrożenie innowacji „ Zdrowy Przedszkolak”.
Wiek przedszkolny to najlepszy okres rozwojowy do kształtowania się właściwych nawyków, postaw, umiejętności życiowych. Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka. Jakość jedzenia i rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są nie tylko podstawą regulowania ważnych procesów życiowych, ale również zapobiegają chorobom cywilizacyjnym miedzy innymi otyłości. Zatem niezwykle istotną rolą przedszkola jest przygotowanie dziecka do świadomego dbania
o własne zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych.
Mając świadomość, że edukacja zdrowotna stanowi bardzo ważny element harmonijnego rozwoju dziecka opracowałam i wdrożyłam innowację „Zdrowy Przedszkolak”, która powstała w wyniku mojej refleksji związanej z obserwacją dzieci podczas posiłków w przedszkolu, rozmów z rodzicami na temat upodobań żywieniowych swoich pociech oraz potrzeby wprowadzenia zmian postaw i zachowań w zakresie zdrowia i profilaktyki. Dotyczyła poszukiwania sposobów zainteresowania dzieci różnorodnymi produktami, zdrowym odżywianiem oraz propagowania zdrowych nawyków żywieniowych. Zdawałam sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ znaczna grupa dzieci miała skłonność do wybierania tylko określonych potraw, była bardzo ostrożna w próbowaniu nowych smaków, lecz podjęłam to wyzwanie.
Zakres innowacji:
Innowacja objęła dzieci 5 i 6 letnie oraz ich rodziców, nauczycieli, pracowników kuchni i obsługi. Była realizowana poprzez zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy badawcze, działania kulinarne, spacery, wycieczki, warsztaty rodziców
z dziećmi, zajęcia otwarte. Trwała od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Zajęcia związane z jej realizacją odbywały się dwa razy miesiącu a treści były dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Tematyka skupiała się wokół następujących zagadnień:
„Co nam jesień w koszu niesie?”- wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego.
„Zawsze się odżywiaj zdrowo - będziesz myślał wystrzałowo - prezentacja multimedialna o piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
„Czas na witaminy, kapustę kisimy”- działania praktyczne dzieci.
„Warzywno- owocowy zawrót głowy”.
„Forum zdrowia dla rodziców” - artykuły, prezentacje multimedialne.
„Skarby w słoiku”
„Tropiciele witamin”- zagadki polisensoryczne, degustacja soków warzywno- owocowych.
„Sałatkowe co nieco”- działania kulinarne rodziców z dziećmi.
„Orzechy, pestki, chipsy owocowe to przekąski zdrowe” - działania dzieci
(ciasteczka owsiane wieloziarniste z rodzynkami).
„W krainie ziół i przypraw”- założenie zdrowego ogródka w kącikach przyrody, sadzenie z dziećmi ziół, nowalijek w skrzynkach na oknie, kiełkowanie kiełków -wykorzystanie zbiorów do posiłków, degustacja herbat ziołowych.
„Eksperymenty z wodą”.
„Świętujemy Dzień Zdrowia”- wycieczka do sklepu z ekologiczną żywnością.
„Nie wszystko co kolorowe jest zdrowe”.
„Raz dwa trzy zapraszamy na warsztaty”- zajęcia otwarte.
„Wielka rzeka pełna mleka”- komponowanie przekąsek na bazie nabiału.
„Mamo, tato co wy na to - wiem co jem”- quiz przedszkolny.
Zmianie uległ sposób świętowania przez dzieci urodzin w przedszkolu. Zamiast cukierkami dzieci częstują się zdrowymi przekąskami warzywno - owocowymi.
Celem głównym innowacji było wsparcie dzieci w prawidłowym rozwoju poprzez zainteresowanie ich zasadami zdrowego stylu życia we współpracy z rodzicami.

Cele szczegółowe:
stwarzanie dziecku możliwości do: poznawania nowych smaków, rozwijania zainteresowań i umiejętności kulinarnych, samodzielnego przygotowywania posiłków,
pogłębianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,
zdobywanie nowych doświadczeń poprzez wielozmysłowe poznawanie produktów kulinarnych,
otwieranie się na nowe smaki, zapachy, potrawy,
doskonalenie zasad higieny osobistej podczas przyrządzania i spożywania posiłków,
rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków.,
przestrzeganie zasad bezpiecznego posługiwania się sztućcami oraz narzędziami kuchennymi,
włączenie rodziców w działania (poprzez wspólne działania kulinarne, zachęcanie do przygotowywania wspólnie z dziećmi posiłków w domu, a potem wspólnego celebrowania),
zapoznanie dzieci z produkcją ekologicznej żywności.

Procedury osiągania celów:
Starałam się świadomie, odpowiedzialnie i z troską stwarzać dzieciom warunki poznawania nowych smaków, aranżowałam sytuacje dydaktyczno- wychowawcze kształtujące kulturę spożywania posiłków. Stosowałam różnorodne metody pracy, aranżowałam atrakcyjne zabawy, sytuacje dydaktyczno - wychowawcze by jak najskuteczniej motywować i zachęcać dzieci do poznawania wartości odżywczych produktów warunkujących zdrowy rozwój i kształcić właściwe nawyki żywieniowe. Dominującymi metodami były: pedagogika zabawy, metody samodzielnych doświadczeń, eksperymenty, metody aktywizujące, prezentacje multimedialne jak również metody słowne. Formami stosowanymi w pracy z dziećmi były: zabawy tematyczne, praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna, wycieczki, spacery.
Szczególnie wartościowym przedsięwzięciem lubianym przez dzieci były warsztaty kulinarne z udziałem rodziców podczas, których komponowano zdrowe kanapki, sałatki, surówki, przygotowywano koktajle. W takcie tych popołudniowych spotkań odbywających się w życzliwej i przyjaznej atmosferze rodzice wymieniali się między sobą swoimi spostrzeżeniami na temat diety dzieci i przepisami na zdrowe potrawy. Pozytywna opinia rodziców na temat takiej formy współpracy i entuzjazm dzieci bardzo mnie ucieszyły i motywowały do dalszych działań.
Ewaluacja :
Przeprowadzona została na podstawie:
bezpośredniej obserwacji dzieci podczas różnorodnych zajęć, warsztatów kulinarnych,
ankiet do rodziców, personelu pedagogicznego oraz niepedagogicznego,
dokumentacji fotograficznej z zajęć w przedszkolu i warsztatów kulinarnych z rodzicami,
dokumentacji fotograficznej „Zdrowie na talerzu” z działań dzieci i rodziców
w domu.
Pragnąc przekonać się, czy wdrożona przeze mnie innowacja oraz podjęte działania przyniosły pozytywny wpływ na zmianę nawyków żywieniowych dzieci, monitorowałam systematycznie jej efekty i dokonałam samooceny swojej pracy.
Efekty:
Opracowanie i wdrożenie innowacji niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania dzieci tematyką zdrowego odżywiania. W miarę realizacji treści programu, zaobserwowałam większą otwartość na próbowanie nieznanych potraw. Dzieci poznały Piramidę Zdrowia i Aktywności Fizycznej. Chętniej sięgały po warzywa, owoce, chipsy owocowe i warzywne, przyzwyczaiły się do smaku ziół, piją wodę, znają zdrowe produkty żywnościowe i ich wartość dla zdrowia. Wiedzą co jeść aby być zdrowym, a jakich produktów unikać. Entuzjazm, z jakim dzieci uczestniczyły w zajęciach, warsztatach, zabawach badawczych dostarczył mi wiele satysfakcji, utwierdzając w słuszności realizowania treści innowacji. Moje metody i formy pracy okazały się skuteczne - wzrosła świadomość dzieci i rodziców na temat zdrowego odżywiania. Innowacja stała się inspiracją do działań kulinarnych z dziećmi w domu. Jako nauczyciel odczułam satysfakcję z możliwości realnego wpływu na zmianę nawyków żywieniowych dzieci i ich rodzin. Podjęte przeze mnie działania wzbogaciły i uatrakcyjniły ofertę edukacyjną placówki, która podejmuje wyzwania związane z profilaktyką zdrowotną.

Ad.2. Udział w projekcie pt. „Bądź aktywny - bądź zdrowy – II etap” dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V- A Litwa - Polska.
Celem wychowania przedszkolnego jest między innymi troska o zdrowie dzieci
i ich sprawność fizyczną. Działania mające na celu wychowanie do aktywności ruchowej w różnych formach są bardzo potrzebne, ważne i stanowią nieodzowny element pracy nauczyciela. W obecnych warunkach cywilizacji technicznej i urbanizacji dziecko ma bardzo ograniczone możliwości spontanicznego „wyżycia” się ruchowego, narażone są na choroby układu krążenia, wady postawy i otyłość. Ruch przy muzyce jest jedną
z form rekreacji, która kształtuję ogólną sprawność ruchową, wzmacnia odporność, rozwija zamiłowanie do muzyki i tańca, kształci orientację, refleks, stanowi źródło radości i odprężenia. W swojej codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej
i opiekuńczej poszukuję ciekawych propozycji działań wspierających potrzeby moich wychowanków i wzbogacających ofertę placówki, w której pracuję. Śledzę na bieżąco propozycje działań na stronach internetowych portali oświatowych i Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
W roku 2021 zainteresowałam się zamówieniem publicznym na usługę związaną z organizacją i przeprowadzeniem zajęć pt. „Zajęcia sportowe i zdrowotne dla dzieci
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Suwałkach w ramach projektu: „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”. Uczestniczyłam
w konferencji online otwierającej projekt transgraniczny „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”. Złożyłam stosowną ofertę na przeprowadzenie zajęć w moim przedszkolu. Po pozytywnej weryfikacji przystąpiłam do ich realizacji. Opracowałam do zajęć program „Zajęcia sportowo- ruchowe z elementami rytmiki”, który realizowałam w grupie dzieci 5- 6 letnich dwa razy w tygodniu przez okres 10 miesięcy.
Cele ogólne programu:
Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, gry na świeżym powietrzu.
Wyrabianie nawyku aktywności ruchowej jako podstawy zdrowego trybu życia i zamiłowań do sportu.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, ćwiczeń i gier sportowych.
Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.
Wzmacnianie i usprawnianie wszystkich narządów, doskonalenie wytrzymałości
fizycznej.
Doskonalenie poczucia rytmu i gry na instrumentach perkusyjnych.
Wyzwalanie radości i optymizmu poprzez wspólne zabawy muzyczno - ruchowe.
Rozwijanie płynności i estetyki ruchu, kształtowanie ekspresji twórczej.

Zajęcia obejmowały różne formy ruchu i ćwiczeń przy muzyce z elementami tańca. Dostosowane były do możliwości i poziomu sprawności motorycznych dzieci. Towarzyszyła im różnorodna muzyka, która pobudzała do twórczej aktywności i wyzwala emocje. Wykorzystywane były także przybory: piłki, szarfy, woreczki, pompony, wstążki itp.
Dbałam o urozmaicenie zajęć, wykorzystywałam w pracy z dziećmi tablicę interaktywną, projektor, magiczny dywan, magiczną ścianę do gier sportowych, kamery. Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych i programów edukacyjnych. Zajęcia rozpoczynały się zabawami przy piosenkach („Fikający zuch”, „Gimnastyka”, „Klaśnij, tupnij, raz i dwa”). W czasie zajęć dzieci poznały elementy gimnastyki, doskonaliły zręczność, koordynację ruchową oraz prawidłową postawę ciała. Treści programowe były realizowane poprzez zabawy muzyczno- ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne z przyborami, zabawy i gry na świeżym powietrzu.

Metodami stosowanymi przy realizacji treści programu były:
Metody twórcze ( metody kreatywne oparte na naturalnym ruchu Metoda gimnastyki twórczej R.Labana, K.Orffa).
Metody zabawowo - naśladowcze.
Metody (zadaniowe) bezpośredniej celowości ruchu.
Metody audiowizualne np. prezentacje multimedialne.
Metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
Metody opowieści ruchowej.
Metody Klanzy (zabawy z chustą animacyjną).

Ewaluacja:

Pragnąc przekonać się, czy program oraz moje podjęte działania miały pożądany wpływ na kształtowanie sprawności ruchowej z elementami rytmiki obserwowałam dzieci i analizowałam zmiany zachodzące w ich umiejętnościach, postawach podczas ćwiczeń ruchowych, zabaw muzycznych i gier sportowych. Sporządziłam fotorelację z zajęć i umieściłam na stronie przedszkola. Korzyści z tego typu zajęć są nieocenione, warto więc je organizować.

Efekty:

Opracowanie programu do projektu „Bądź aktywny - bądź zdrowy” przyczyniło się do rozwijania twórczej aktywności ruchowej i muzycznej dzieci, poprawiło ich kondycję, samoocenę i umiejętność współpracy.
Moi wychowankowie byli bardzo zaangażowani podczas ćwiczeń, zabaw rytmicznych z instrumentami perkusyjnymi oraz zabaw sportowych na świeżym powietrzu. Cieszę się, że zadbałam o zdrowie i prawidłową postawę moich podopiecznych. Przygotowałam dzieci do imprezy sportowej pt. „Reso Suwałki Półmaraton” bieg dla dzieci w wieku przedszkolnym na dystansie ok. 200 metrów. Myślę, że w przyszłości to zaowocuje jako profilaktyka prozdrowotna, sposób na relaks i odprężenie. Jako nauczyciel zdobyłam nowe doświadczenie w realizacji projektów unijnych uczestnicząc w konferencjach, warsztatach polsko- litewskich. Wzbogaciłam swój warsztat pracy i poszerzyłam ofertę edukacyjną placówki wspierającej aktywny styl życia.

Ad. 3. Opracowanie i wdrożenie programu „ Kreatywny Przedszkolak”.
Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Z moich obserwacji wynikało, że jedną z najprzyjemniejszych
i najchętniej podejmowanych przez przedszkolaków form aktywności była działalność plastyczna związana z rysowaniem, malowaniem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowałam i wdrożyłam program autorski zajęć artystycznych. Mając świadomość, że analizując wytwory plastyczne dzieci nauczyciel bliżej poznaje swoich wychowanków, ich emocje, aktualne samopoczucie, zainteresowania, rozwój społeczny i intelektualny uznałam, że realizacja programu „Kreatywny Przedszkolak” z pewnością przyczyni się do zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności plastycznych jak również pomoże przełamać niechęć do prac manualnych, zwłaszcza u dzieci o słabej sprawności grafomotorycznej. Własna twórczość daje dziecku odprężenie, rozładowanie napięć emocjonalnych co jest niezwykle istotne w prawidłowym rozwoju.
Program został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej, włączony do realizacji i udostępniony zainteresowanym nauczycielom we wrześniu 2019 roku. Program realizowałam przez okres dwóch lat dla dzieci
w wieku 5 i 6 lat.

Cele programu:
Organizowanie warunków do prowadzenia działań plastycznych i motywowanie do zabawy plastyką.
Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, doskonalenie sprawności manualnych.
Stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych i obserwowanie uzyskanych efektów.
Uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak
i społecznych.
Rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów, oglądanie wystaw miejscowych artystów, rzeźb).
Przygotowanie dziecka do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego.
Rozbudzanie inspiracji plastycznej poprzez muzykę, literaturę, teatr.
Zapewnienie możliwości swobody w działaniu i doboru materiału.
Kształtowanie współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem.
Odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.

W celu osiągnięcia zamierzonych efektów stosowałam następujące metody:
zadań inspirujących,
doświadczeń i eksperymentowania (np. mieszanie barw),
swobodnej ekspresji,
pokazu i obserwacji.

Podczas realizacji treści programu wykorzystywałam różnorodne techniki plastyczne w pracy z dziećmi, by poznały ich jak najwięcej i odczuwały satysfakcję z aktywności twórczej. Były to między innymi: lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej, malowanie akwarelami, wyklejanki, wydzieranki, frotaż, kolaż, mandala, rysowanie pastelami olejnymi. Wspierałam dzieci w ich działaniach, zachęcałam do tworzenia, odkrywania, eksperymentowania na materiale o różnych fakturach. Organizowałam konkursy plastyczne, np. „Suwalczanin Andrzej Wajda - portret”, „Maria Konopnicka- patronka przedszkola”.

Ewaluacja:
analiza wytworów prac plastycznych dzieci (organizowanie wystawki prac),
zdjęcia prac plastycznych – przekazane na stronę internetową przedszkola,
obserwacje osiągnięć dzieci,
podziękowania i nagrody uzyskane za udział w różnych wewnętrznych i zewnętrznych konkursach.,
ankieta dla dzieci w postaci uśmiechu (zadowolone z zajęć - rysunek miny uśmiechniętej, niezadowolone - rysunek miny smutnej).

Systematycznie analizowałam treści programu i jego efekty po zajęciach z dziećmi. Obserwowałam zaangażowanie dzieci podczas zajęć. Analizowałam wiedzę i umiejętności dzieci związane z twórczością plastyczną. Pozyskiwałam informacje zwrotne od rodziców po obejrzeniu prac dzieci w przedszkolnej galerii jak również w trakcie pracy zdalnej.
Dokonałam ewaluacji programu i wyciągnęłam wnioski związane z  poszerzeniem oferty o urozmaicenie rodzaju zajęć.

Efekty:

Opracowanie i realizacja programu przyczyniły się do umożliwienia moim wychowankom twórczej ekspresji plastycznej, rozwijania zainteresowań sztuką. Poprzez cykliczne zajęcia artystyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik dzieci odkrywały przyjemność z tworzenia, wzrosła ich samoocena. Poznanie nowych technik plastycznych bardzo zaciekawiło dzieci i aktywizowało do dalszych działań. Sukcesy moich wychowanków w konkursach plastycznych cieszyły mnie i motywowały do dalszego wzbogacania warsztatu pracy. Jako nauczyciel stworzyłam dzieciom warunki do eksperymentowania i wyrażania siebie poprzez różnorodne środki plastyczne. Wszystkie moje działania przyczyniły się do odkrywanie twórczego potencjału moich wychowanków i podniesienia jakości pracy przedszkola jako placówki wspierającej talenty dzieci.

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Opis i analiza realizacji działań:
1. Realizacja programu oświatowego „Mali Wielcy Odkrywcy”.
2. Organizacja akcji charytatywnych w przedszkolu.
3. Organizowanie konkursów, imprez i uroczystości przedszkolnych.
4. Realizowanie projektu ogólnopolskiego „Zdrowo jem, więcej wiem”.

Ad.1. Realizacja ogólnopolskiego programu oświatowego „Mali Wielcy Odkrywcy”.

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się naturalną ciekawością tego, co je wokół otacza. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym niejednokrotnie zasypywana byłam pytaniami „dlaczego”? Wiem z własnego doświadczenia, że bardzo ważnym sposobem zaspokojenia tej potrzeby poznawczej są zabawy badawcze, eksperymenty. Moją rolą jako nauczyciela jest więc stwarzanie warunków stymulujących aktywność badawczą i twórczą oraz procesy myślowe moich wychowanków.
W roku szkolnym 2021/2022 zainspirowana webinarem „Jak organizować zabawy badawcze w przedszkolu?” przystąpiłam do I edycji Ogólnopolskiego Programu „Mali Wielcy Odkrywcy”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy
z zakresu nauk przyrodniczych oraz angażowanie dzieci do eksperymentowania
i podejmowania samodzielnych doświadczeń. Patronat honorowy nad programem objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wnikliwie przeanalizowałam pakiety naukowe ze scenariuszami zajęć i zmodyfikowałam je do potrzeb mojej grupy. Przygotowanie zajęć wymagało ode mnie dużego zaangażowania i zapewnienia bezpiecznej przestrzeni do proponowanych zabaw badawczych. W rezultacie stałam się bardziej zorganizowana. Zachęcałam dzieci do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów i weryfikowania swoich hipotez poprzez samodzielne działania. Wykorzystałam ciekawe prezentacje multimedialne utrwalające poznane zagadnienia.
Pod moim czujnym okiem dzieci samodzielnie lub z niewielką pomocą wykonywały zabawy badawcze, eksperymenty związane z trzema modułami:

„Sekrety Światła” - badały właściwości światła, bawiły się w teatr cieni, eksperymentowały z tarczą Newtona, wykonały według instrukcji model peryskopu i lampę Łukasiewicza,
„Czas na przyciąganie” - poznały właściwości magnesów i kompasu, wykonywały magnetyczne sztuczki, tworzyły magnetyczne konstrukcje.
„Dowody w sprawie wody” - w toku zabaw sensorycznych poznały własności fizyczne i chemiczne wody jako rozpuszczalnika i eksperymentowały na roślinach
z wykorzystaniem barwników spożywczych.

Innowacyjne zajęcia związane z realizacją programu były niezwykle interesujące, zaciekawiły dzieci i dostarczyły dużo radości. Przedszkolaki były bardzo zaangażowane, podejmowały próby stawiania hipotez, uważnie i w skupieniu obserwowały wyniki swoich działań i weryfikowały je po przeprowadzonych zabawach badawczych.
Radość i zainteresowanie dzieci na zajęciach dało mi dużo satysfakcji, utwierdziło
w przekonaniu o zasadności kontynuowania programu w następnym roku. Potwierdziła się teza że, dziecko uczy się chętnie tego, co je zaciekawia, a najlepiej wówczas, gdy czynnie eksperymentuje.
Udało się zrealizować wszystkie zadania, sporządziłam raport z fotorelacją naszych działań i przesłałam do Organizatora za pośrednictwem strony https://maliwielcyodkrywcy.pl
Efekty:
Udział w programie z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych oraz moje zaangażowanie związane z jego realizacją przyczyniło się do stworzenia warunków do prowadzenia działań badawczych, dzięki którym zostały zaspokojone potrzeby poznawcze dzieci. Program rozwinął zainteresowania dzieci zjawiskami przyrodniczo - fizycznymi, przyczynił się do rozwijania samodzielności, myślenia przyczynowo- skutkowego, porównywania, koncentracji uwagi, ćwiczył umiejętność pracy w zespole.
Jestem nauczycielem, który organizuje sytuacje edukacyjne wspierające potrzeby poznawcze dzieci. Podejmowanie nowych zadań stanowi ważny aspekt w mojej pracy. Wszystkie działania związane z realizacja programu wzbogaciły mój warsztat pracy o innowacyjne metody. Zdobyłam nowe doświadczenia w zakresie prowadzenia zabaw badawczych. Poszerzyłam ofertę edukacyjną, tym samym przyczyniłam się do wzrostu jakości pracy przedszkola.

Ad.2. Organizacja akcji charytatywnych w przedszkolu.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II

W swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej podejmowałam przedsięwzięcia mające na celu poszerzenie zakresu działalności przedszkola poprzez budowanie jego pozytywnego wizerunku. Tego typu działania rozwijają empatię, uczą większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi, zwierząt, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej! Satysfakcja i radość z niesienia pomocy mobilizowała mnie do tego rodzaju działań.
Wielokrotnie organizowałam lub współorganizowałam akcje społeczne, charytatywne
i ekologiczne włączając w nie całą społeczność przedszkolną.
Ogólnopolska Akcja „Góra Grosza” zorganizowana przez Towarzystwo „Nasz dom”
(zbiórka drobnych monet dla dzieci wychowujących się poza własną rodziną). Przygotowałam specjalne zajęcia dla dzieci, aby wprowadzić ich w działalność Towarzystwa oraz wyjaśnić na czym polega program. Dzieci aktywnie włączyły się
w tę pomoc, zmobilizowały rodziców, dziadków do dzielenia się monetami.
„Szkoła do hymnu 2020, 2021”- zadbałam aby moi wychowankowie poznali słowa
i melodię hymnu narodowego, przygotowałam wspólnie z dziećmi kotyliony i dbając
o właściwą postawę odśpiewaliśmy hymn przed Narodowym Świętem Niepodległości.
„Wesprzyjmy Kingę”- współpraca z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej przy zbiórce kartek urodzinowych dla chorej dziewczynki. Dzieci w formie prezentu urodzinowego narysowały laurki, które w formie albumu przekazałam do właściwego przedszkola.
Byłam pomysłodawczynią i organizatorką akcji charytatywnych:
„Bliżej pieska”- zbiórka karmy dla schroniska Sianożęć w Suwałkach.
„ Zakręcamy się na pomoc”- zbiórka karmy i nakrętek dla fundacji „Zwierzęta Niczyje.”
„Pełna miska dla zwierząt z fundacji i schroniska” – zbiórka karmy i środków pielęgnacyjnych dla kotów i psów.
Przygotowałam plakaty informujące o zbiórce, prezentację multimedialną związaną
z żywieniem, pielęgnacją psów i kotów. Zorganizowałam spotkania z pracownikami Fundacji „Zwierzęta Niczyje” i pieskami dla wszystkich grup przedszkolnych. Zbiórka objęła całą społeczność przedszkolną. Przekazana została karma i środki do pielęgnacji dla podopiecznych fundacji i Schroniska Sianożęć w Suwałkach. Byłam współorganizatorem wycieczki do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dzieci dowiedziały się o sposobach zaadoptowania psa i poznały zasady funkcjonowania schroniska.
Uczestniczyłam w akcji „Zbieranie nakrętek” jako pomoc dla osób niepełnosprawnych w Białej Wodzie
„Suwałki Dla Ukrainy - zbiórka artykułów przemysłowych i Spożywczych.
„Państwowa Uczelnia Zawodowa czyta dzieciom. Solidarni z Ukrainą” – występ artystyczny dzieci z mojej grupy. Przygotowałam wraz z koleżanką współprowadzącą grupę układ choreograficzny do piosenki, stroje oraz rekwizyty.
Współorganizowałam obchody: „Dnia Drzewa”, „ Dnia Wody”, „Dnia Ziemi”- przygotowanie plakatów promujących postawy proekologiczne. Realizowanie ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców ”pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki
Koordynowałam z współprowadzącą grupę realizację zadań akcji „Dzieci Uczą Rodziców” i zachęcałam rodziców do dalszego kontynuowania treści zagadnień w domu z dzieckiem.
W czasie pracy zdalnej udostępniałam materiały związane z bezpieczeństwem, zdrowym stylem życia, ekologią itp. Były to: sadzę drzewa, oszczędzam wodę, wybieram rower, Filip kontra smog, mój eko – wóz, walczę z bakteriami, młody ekolog.

Efekty:

Organizując akcje charytatywne i społeczne przyczyniłam się do kształtowania postaw społecznie pożądanych: otwartości, wrażliwości na potrzeby ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego. Akcje w przedszkolu cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem i przynoszą pozytywne efekty. Efekt wychowawczy polegający na uświadomieniu dzieciom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Efekt integracyjny polegający na możliwości przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli, dzieci i rodziców. Efekt prestiżowy – o naszej akcji dużo mówiono w środowisku lokalnym.
Jestem zaangażowana w życie przedszkola i dbam o jego prestiż
w środowisku lokalnym jako placówki otwartej na potrzeby i problemy innych oraz środowiska naturalnego. Niewątpliwie moje przedsięwzięcia podnoszą jakość pracy przedszkola.

Ad. 3. Organizowanie konkursów, imprez i uroczystości przedszkolnych.

Rolą nauczyciela w przedszkolu jest organizowanie odpowiednich warunków zapewniających wszechstronny i harmonijny rozwój, wspieranie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Staram się rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne moich wychowanków, pielęgnować je i rozwijać. Mam świadomość tego, że każde dziecko przejawia odmienne talenty oraz zdolności, a praca z nim powinna być nakierowana na ich odkrywanie . Konkursy rozwijają zainteresowania oraz wzbogacają osobowość dzieci, sprzyjają wyrażaniu swoich uczuć i emocji a przede wszystkim sprzyjają budowaniu pozytywnej samooceny.
Organizowałam i przeprowadziłam między innymi następujące konkursy:
„Mój przyjaciel Miś” - konkurs plastyczny
„Moja szczęśliwa rodzina” - konkurs plastyczny
„Suwalczanin Andrzej Wajda” - portret
Rodzinny konkursu literacko- recytatorski dla dzieci i rodziców mający na celu promowanie zdrowego stylu życia bez używek pt. „Dziś jest dzień urodzin, dużo gości więc się schodzi...”
„Jestem Eko” - plakat
„Eko- zabawka” - rodzinny konkurs z wykorzystaniem nieużytków
„Maria Konopnicka dzieciom” - konkurs recytatorski
„Ocalmy naszą planetę” - konkurs plastyczny
Przygotowywałam wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach. Były to m.in.:
Konkursy plastyczne organizowane na terenie przedszkola i poza przedszkolem
X Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Jezuskowi” (Organizator Przedszkole nr 4).
V Quiz Wiedzy Bajkowej (Organizator Przedszkole nr 6).
Przegląd wiersza i piosenki „Przyroda moim przyjacielem” (Organizator Przedszkole nr 2).
XIX Festiwal Piosenki Przedszkolnej.
XI Międzyprzedszkolny Przegląd Utworów Patriotycznych i Religijnych
( Organizator Przedszkole nr 3).
Eko - sztuka –rodzinny konkurs plastyczno- techniczny
Konkurs recytatorski „Polscy poeci dzieciom”.
Konkurs recytatorski wewnętrzny „Maria Konopnicka dzieciom”.
Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy Przedszkolaka - „Jestem bezpieczny”.
Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski „Maria Konopnicka dzieciom”.

Inspirowałam i zachęcałam dzieci do udziału w konkursach, przeglądach co zaowocowało zdobyciem przez nich wielu nagród:
I miejsce w konkursie plastycznym „ Suwalczanin Andrzej Wajda”- portret.
I miejsce w konkursie plastycznym „Zakładka do książki”.
I miejsce w konkursie plastycznym „Wiosna w utworach Marii Konopnickiej”.
Wyróżnienie w konkursie plastyczno- technicznym „Eko- sztuka.”
I miejsce w Turnieju Przedszkolaka „Jestem bezpieczny”
II miejsce w konkursie recytatorskim „Maria Konopnicka dzieciom”.
II miejsce w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel Miś’.
II miejsce w konkursie plastycznym „Wiosna w utworach Marii Konopnickiej”.
III miejsce w XIX Festiwalu Piosenki Przedszkolnej.
Tradycją naszej placówki jest popularyzowanie twórczości patronki naszego przedszkola - Marii Konopnickiej w różnych formach. W ramach tego organizujemy
w środowisku lokalnym cykliczne imprezy, w których uczestniczą i wspierają nas rodzice, przedstawiciele władz miasta jak również placówki noszące to samo imię współpracujące z nami. W październiku 2019 roku byłam między innymi odpowiedzialna za organizację Festiwalu Wierszy Marii Konopnickiej i wystąpiłam w roli prowadzącej. Z zaangażowaniem podjęłam się realizacji tego zadania. Opracowałam regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia, który udostępniłam innym placówkom za pomocą poczty mailowej. Zadbałam wraz z koleżanką prowadzącą ze mną grupę o dekorację
w holu przedszkola, przygotowałam scenariusz imprezy z częścią artystyczną przedszkolaków, opracowałam dyplomy i podziękowania dla dzieci i nauczycieli
z miejskich jednostek oświatowych i niepublicznych przedszkoli. Udało się nam również zaprosić Panią Grażynę Serafin, suwalską pisarkę książek dla dzieci, która przedstawiła publikację poświęconą 10 zasłużonym ludziom z Suwałk na 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Festiwal cieszył się dużym powodzeniem. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i książki autorstwa Marii Konopnickiej a nauczyciele podziękowania.

Efekty:

Udział w konkursach, imprezach, w których uczestniczyły przygotowane przeze mnie dzieci umożliwił rozwinięcie ich zainteresowań, zdolności i wpłynął na podniesienie ich samooceny. Dzieci miały okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i wiadomości. Uczyły się zdrowej rywalizacji. Sukcesy moich podopiecznych, możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami dały mi poczucie spełnienia z dobrze wykonanej pracy, poszerzyły moje umiejętności planowania oraz doświadczenia organizacyjne.
Efektywniejsza praca na rzecz dzieci we współpracy z rodzicami, którzy aprobowali tego typu działania wpłynęły na promowanie przedszkola w środowisku lokalnym i poszerzyły zakres jego działań.

Ad.4. Realizowanie projektu ogólnopolskiego „Zdrowo jem, więcej wiem”.
Pracując w przedszkolu jako nauczyciel poszukuję ciekawych pomysłów, rozwiązań aby jak najlepiej organizować sytuacje edukacyjne moich wychowanków. Korzystam z internetowych portali oświatowych i propozycji przesyłanych przez jednostki oświatowe. Pamiętając, że „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” zgłosiłam naszą placówkę do realizacji projektu „ Zdrowo jem, więcej wiem”, który wydał mi się ciekawą ofertą wspierającą zachowania prozdrowotne. Zaprosiłam także koleżanki by włączyły się w jego realizację.
Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu było także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Po uzyskaniu akceptacji rodziców i dyrekcji przystąpiłam do realizacji zadań.
Zrealizowałam z dziećmi następujące działania przy współpracy z rodzicami:
Zajęcie „Smacznie – zdrowo - kolorowo”- w kąciku przyrody zgromadziliśmy naturalne okazy warzyw i owoców. Dzieci zostały podzielone na dwie drużyny: drużynę warzyw i drużynę owoców. Ich zadaniem było narysowanie na wcześniej przygotowanych brystolach owoców i warzyw, które znają. Po zakończeniu rysowania dzieci podchodziły do wystawy, która została odkryta. Oglądały, dotykały i wąchały wszystko to co znajdowało się na wystawie. Po obejrzeniu wystawy dzieci mogły uzupełnić swoje prace dorysowując te warzywa i owoce, których nie narysowały. Następnie z zasłoniętymi oczami próbowały odgadnąć po smaku nazwę warzywa lub owocu.
konkurs „Zagadki owocowo- warzywne” - dzieci próbowały swoich sił w układaniu zagadek o warzywach i owocach, rysowały ich rozwiązania a następnie z rodzicami w domu wymyślały zagadki. Teksty i ilustracje zagadek wpięliśmy do kartek formatu A3 i utworzyliśmy album.
zajęcie „Każdy uczeń chce zostać siłaczem” - odbyło się w sali gimnastycznej
i składało się z pięciu konkurencji sportowych. Dzieci, które ukończyły wyzwanie sportowe otrzymały certyfikat.
konkurs „Najciekawsza praca przedstawiająca Order Miłośnika Sportu” - dzieci na żółtych talerzykach papierowych naklejały szablony pucharów, medali, ozdabiały według własnych pomysłów. Po wykonaniu zadania odbył się konkurs na najładniejszy "Order miłośnika sportu". Każde dziecko oddało głos na najładniejszą jego zdaniem pracę. Podliczyliśmy głosy i wyłoniliśmy zwycięzcę. Wszystkie prace zostały umieszczone na wystawie.
forum zdrowia dla rodziców- zorganizowałam spotkanie z rodzicami i przedstawiłam film „8 trików, które zachęcą twoje dziecko do jedzenia warzyw”. Zwróciłam uwagę, że warto zadbać nie tylko o różnorodny skład posiłków, lecz także o odpowiednie pory ich spożywania.
promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań (dzieci rozdawały ulotki na temat zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej oraz odbyła się degustacja zdrowych przekąsek na przedszkolnym holu).
„Piramida zdrowia i aktywności fizycznej”- dzieci pod moim kierunkiem wykonały plakat.
„Zdrowo jemy - zdrowo rośniemy” – przygotowywanie kanapek, szaszłyków, koreczków - spotkanie warsztatowe z udziałem dzieci i rodziców

Z sukcesem ukończyliśmy projekt. Wysłałam raport z realizacji projektu na stronę
https://zdrowojem.fundacjabos.pl/o-projekcie/#raporty

Efekty:

Realizacja projektu niewątpliwie przyczyniła się do promowania zdrowego trybu życia, rozwijania postaw prozdrowotnych. Zajęcia okazały się dla dzieci bardzo wartościowe i ciekawe. Z podziwem obserwowałam ich zaangażowanie podczas wykonywania zabaw i ćwiczeń. Rodzice wspierali realizację projektu, zauważyli potrzebę zmian w zakresie diety dzieci co mnie bardzo ucieszyło. Takie działania wpływają pozytywnie na wizerunek przedszkola jako placówki promującej działania prozdrowotne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.