X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49504
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Nauczyciel : Agnieszka Gryczman - Kostka

8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
•Prowadzenie dziennika elektronicznego
•Wykorzystanie w trakcie lekcji dostępnych w klasopracowniach urządzeń multimedialnych – laptop, rzutnik
•Wykorzystanie materiałów multimedialnych: programy platformy edukacyjne np. lexiquefle.free.fr, learningapps, tv5monde, Genially, Canva, Classroom,
•Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami: piosenka, gry językowe, zajęcia z kursem video, wywiad...
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera. Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania
• Wykorzystywanie Internetu w codziennej pracy dydaktycznej jako wsparcie i uzupełnienie materiałów z podręcznika

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
• Przeprowadzenie lekcji otwartej w obecności zaproszonych nauczycieli w dniu 17.11.2021
• Opracowanie i przeprowadzenie konkursu wewnątrzszkolnego „Konkurs gramatyczno-leksykalny” przy współpracy z nauczycielem języka hiszpańskiego w dniu 02.03.2022
•Współpraca z nauczycielami zespołu przedmiotowego
•Współpraca z nauczycielami w ramach oddziałów klasowych – reagowanie na szczególne potrzeby ucznia wskazane przez nauczycieli
-Współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym polegała na
wspólnym ustalaniu zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości dostosowaniu metod i form pracy
•Udostępnianie scenariuszy zajęć oraz przygotowanych ćwiczeń na platformie Edux.pl, learningapps

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

• Zorganizowanie i przeprowadzanie szkolnego konkursu z języka francuskiego
•Przygotowywanie dodatkowych materiałów dla uczniów wybijających się w nauce
• Poszerzenie własnego warsztatu pracy poprzez udział w doskonaleniu zawodowym
-Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 11-13.10.2021
- Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania ucznia.
- Motywacja i inspiracja. Najważniejsze narzędzia nauczyciela 30.11.2021
• Moduł pierwszy : Refleksja nad motywowaniem w praktyce.
• Moduł drugi: Jak motywować i inspirować ucznia ?
• Moduł trzeci : Jak motywować i inspirować całą grupę ?
•#La classe...Aż tak niesztampowy podręcznik do nauki języka francuskiego w liceum i technikum 10.05.2022

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

• Opracowanie i wdrożenie innowacji metodycznej „Parlons français !- Rozmawiajmy po francusku!”
- Publikacja prac uczniów na stronie internetowej szkoły
• Wdrożenie innowacji InstaLing dla Szkół- Aplikacji do nauki słówek
§ 8 ust. 3 pkt. 4d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

• Opracowanie publikacji z zakresu nauki języka obcego u uczniów z dysleksją

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.