X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49400
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czasy future continuous, future perfect i future perfect continuous

Przedmiot
JĘZYK ANGIELSKI
Podręcznik
Password B2+/ SB p.33, WB p.27-28
Temat lekcji
Gramatyka 2: czasy future continuous, future perfect i future perfect continuous.
Cele lekcji
Stosowanie czasów przyszłych: future continuous, future perfect, future perfect continuous
Ćwiczenie kompetencji:
• umiejętności rozumienia i tworzenia informacji- gramatyka funkcjonalna, dopasowywanie języka do danej sytuacji, komunikowanie się w różnych sytuacjach, przetwarzanie informacji, oceny informacji i pracy z nimi
• w zakresie wielojęzyczności- gramatyka funkcjonalna, odpowiednie wykorzystanie narzędzi, świadomość różnorodności kulturowej
• w zakresie technologii/ kompetencje cyfrowe- znajomość zasad i teorii, znajomość technologii, wykorzystywanie i posługiwanie się narzędziami i urządzeniami technicznymi, krytyczne rozumienie, ciekawość, umiejętność korzystania z urządzeń, oprogramowania, sieci, korzystanie z technologii w celu uzyskania do nich dostępu, wykorzystywanie oprogramowania i urządzeń, bezpieczne podejście do stosowania narzędzi cyfrowych
• osobistych- umiejętność koncentracji, radzenia sobie ze złożonością, zdolność uczenia się i pracy indywidualnej i pracy w grupie,
• zarządzania własnym procesem uczenia się - organizacja swojej nauki, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, radzenie sobie ze stresem, rozwijanie odporności i pewności, nastawienie na rozwiązywanie problemów
• w zakresie przedsiębiorczości- rozumienie własnych atutów i słabości, znajomości planowania i zarządzania, kreatywność- rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, wytrwałość w dążeniu do celów, przyjmowanie odpowiedzialności
Metody i formy pracy –
• lekcja na platformie Google classroom/meet
• wykorzystywanie oprogramowania i urządzeń cyfrowych
• prezentacja – film YouTube
• wykład
• praca w grupie
• praca indywidualna

Środki dydaktyczne :
• platforma Gogle classroom/meet
• prezentacja - film YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ABWz8qWOpFs
• podręcznik w formie cyfrowej
• materiały dodatkowe- ćwiczenia pdf

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Powitanie i sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie z celem lekcji, podanie tematu.
3. Rozgrzewka językowa -sposoby wyrażania przyszłości w języku angielskim- present simple, present continuous, forma to be going to, future simple – powtórzenie wiadomości. Przedstawienie przykładów zdań – Google classroom/meet- nauczyciel udostępnia ekran swojego komputera z przygotowanymi przykładami i omawia je z uczniami.
4. Wprowadenie zagadnień określonych w temacie lekcji - prezentacja przykładów zdań w czasach future continuous, future perfect, future perfect continuous - krótkie omówienie budowy i zasad używania tych czasów – przykłady z podręcznika- prezentacja cyfrowej wersji podręcznika udostępnionego przez nauczyciela na platformie Google classroom/meet.
5. Uczniowie oglądają na kanale YouTube (ROCK YOUR ENGLISH ) prezentację o czasach : future, continuous, future perfect, future perfect continuous – nauczyciel udostępnia ekran komputera.
6. Uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia z podręcznika i książki ćwiczeń.
7. Sprawdzenie poprawności wykonanych ćwiczeń- uczniowie odczytują wykonane przez siebie przykłady z podręcznika oraz książki ćwiczeń.
8. Podsumowanie - uczniowie podają własne przykłady zdań z użyciem czasów future continuous, future perfect, future perfect continuous – ochotnicy prezentują przykłady, udostępniając ekran swojego komputera.
9. Uczniowie otrzymują dodatkowe ćwiczenia w pliku PDF przygotowane przez nauczyciela do wykonania jako zadanie domowe- nauczyciel przesyła plik przez platformę Google classroom.
10. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.